Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Biokoridory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Biokoridory."— Transkript prezentace:

1 Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Biokoridory

2 Základní pojmy ÚSES: Územní systém ekologické stability je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachování nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Biokoridor je liniový úsek krajiny s vyšší ekologickou bohatostí, který umožňuje migraci organismů, spojuje biocentra a vytváří územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES). Území nemusí umožňovat rozhodující části organismů trvalou nebo dočasnou existenci.

3 Základní pojmy Biotop (habitat, stanoviště) je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Můžeme ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózny, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů Biotop se vztahuje k určitému druhu organismu. Biocentrum biotop nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

4 Základní pojmy Interakční prvek krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES na okolí méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů majících menší prostorové nároky Ekodukty jsou speciální stavby určené k zajištění migrace fauny přes pozemní komunikace

5 Dělení biokoridorů Vyhláška č. 395/1992 Sb. definuje biokoridor jako „území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocentrer síť. Biokoridory jsou: Přírodní – souvislé stezky, vzniklé přirozenou migrací živočichů Umělé – uměle vybudované biokoridory pro propojení jednotlivých biocenter při liniové výstavbě nebo při narušení přírodních biokoridorů

6 Příklady biokoridorů realizovaných v ČR
Biokoridor Velešovice (mezi dálnicí D1 a obcí) – realizace 2002. Dostupné na

7 Příklady biokoridorů realizovaných v ČR
Biokoridor v obci Veselí, realizace 2007. Dostupné na

8 Příklady biokoridorů realizovaných v ČR
Ekodukt R6 Jenišov, realizace 2009 Dostupné na

9 Příklady biokoridorů realizovaných v ČR
Ekodukt Voleč D11, realizace 2007 Dostupné na

10 Příklady biokoridorů realizovaných v EU
Ekodukt Poznaň (Polsko), realizace 2009 Dostupné na:

11 Příklady biokoridorů realizovaných v EU
The Woeste Hoeve Ecoduct (Nizozemí), realizace 2006 Dostupné na


Stáhnout ppt "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Biokoridory."

Podobné prezentace


Reklamy Google