Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav problematiky ÚSES a možné hospodářské využití prvků ÚSES - multifunkční ÚSES v zemědělské krajině - zdroj obecné diverzity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav problematiky ÚSES a možné hospodářské využití prvků ÚSES - multifunkční ÚSES v zemědělské krajině - zdroj obecné diverzity."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav problematiky ÚSES a možné hospodářské využití prvků ÚSES - multifunkční ÚSES v zemědělské krajině - zdroj obecné diverzity

2 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Základní teze příspěvku Pobídka k zamyšlení Neřeší teoretické základy: řada metodik, návodů, postupů Neřeší základní problémy zapracování ÚSES do územních plánů Omezen na realizaci mimo PUPFL (v lese jinak)

3 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Etapy života prvku ÚSES Generel Zapracování do ÚPD Plán nebo projekt prvku Realizace Následná péče Údržba

4 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Realizace prvků ÚSES Co vede k založení prvku ÚSES – jaké jsou pohnutky realizace?  využít dotační peníze  zlepšit přírodní prostředí  vybudovat protierozní opatření  vybudovat prvek spolkového života (myslivecký remíz, rybník, „lesopark“  ?

5 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Realizace prvků ÚSES Nejčastěji realizované prvky ÚSES  Interakční prvky (remízy, řadové výsadby kolem rozdělovacích linií/cest)  Biokoridory (obvykle úseky)  Biocentra (s vodním prvkem)

6 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Realizace prvků ÚSES Následná péče Trvání: obvykle 5- 10 let (tzv. udržitelnost) Náklady  Vylepšování  Ochrana proti okusu  Prořezávky (u lesnického způsobu založení)  Sečení – údržba travních porostů

7 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Realizace prvků ÚSES Údržba Trvání: obvykle - navždy  Výchova lesnicky založených porostů  Sečení – údržba travních porostů  Údržba rybníka – odbahňování, údržba technických objektů,

8 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Realizace prvků ÚSES Tvorba prvku ÚSES je obvykle opatřením, jehož údržba/provozování generuje do budoucna náklady Nepočítány jsou externality jako zlepšené přírodní prostředí, ochrana proti erozi apod. – nefiguruje v rozpočtu obce Otázka: Dá se snížit nebo zvrátit celková negativní finanční bilance spojená s realizací ÚSES?

9 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Příklad rybníka (negativa…)

10 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Alternativní pohled na prvky ÚSES Hospodářské využití prvků ÚSES – multifunkční ÚSES v zemědělské krajině - zdroj obecné diverzity Diverzita (rozmanitost) je základní vlastností systémů, vyjadřující rozrůzněnost jejich prvků (elementů). Zároveň je často vnímána jako míra stability systému, protože uniformní systém v případě krize většinou kolabuje celý, kdežto v systému diverzním prochází krizí jednotlivé jeho části, ale celek zůstává funkční.

11 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Alternativní pohled na prvky ÚSES Biodiverzita Biologická diverzita (též biodiverzita) představuje rozrůzněnost života. Existuje mnoho definicí biodiverzity, neboť se jedná o složitý několikaúrovňový jev. („bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí“ Ekonomická diverzita Energetická diverzita Softwarová diverzita …“Největší virové záplavy bývají tak či onak spojovány s Microsoftem. V této souvislosti se proto objevují úvahy o tom, zda by bezpečnosti Internetu neprospěla větší softwarová diverzita.“ Diverzita krajiny

12 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Diverzita krajiny – vznik a vývoj (II. vojenské mapování – Františkovo 1836-1852

13 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Diverzita krajiny – vznik a vývoj (1952)

14 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Diverzita krajiny – vznik a vývoj (2011)

15 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Diverzita krajiny – vznik a vývoj (2011 LPIS)

16 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Funkce prvku ÚSES jako energetického zdroje Orientační kalkulace výnosu - modelový příklad : Délka biokoridoru 2000 m, x šířka 15 m = 3ha Velikost biocentra. 3ha Celkem 6 ha PMP 6m3/ha Celková roční produkce 36m3 Cena 500kč/m3 Celková roční produkce 18 000 kč

17 AOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Závěr Opět příklad rybníka (negativa…) děkuji za pozornost Michal Servus


Stáhnout ppt "Aktuální stav problematiky ÚSES a možné hospodářské využití prvků ÚSES - multifunkční ÚSES v zemědělské krajině - zdroj obecné diverzity."

Podobné prezentace


Reklamy Google