Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cézava – návrh 1. Ekonomické dopady změny struktury krajiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cézava – návrh 1. Ekonomické dopady změny struktury krajiny."— Transkript prezentace:

1 Cézava – návrh 1. Ekonomické dopady změny struktury krajiny

2 Změna struktury krajiny Co ztratíme změnou??? 2698,3ha ……….………..zemědělské půdy 9, 535mil. Kč….…… zeměděl.dotací ročně 27…………. pracovních míst v zemědělství t….. zeměděl. produktů,( 5,52t/ha) 47,1mil.Kč příjmů pro zeměděl.p. z výroby

3 Změna struktury krajiny Co získáme změnou v průběhu ??let ? 216 ha………………………………………..…. vodních ploch 770 ha …………………………………………travních porostů 1712 ha………….………………………. lesa a liniové zeleně 5,6mil Kč………….……… dotací na travní porosty/ročně 2,7mil Kč ………….………….dotací přímých plateb/ročně 157,5mil. Kč…………………………….. dotací na zalesnění 20,5mil. Kč……….…….péče o les ročně po dobu 5-ti let 13,7mil Kč.. kompenzace zisku za les po dobu 15-ti let

4 Změna struktury krajiny-Co získáme ???? pracovních míst na přípravu a realizaci změn ???? pracovních míst v údržbě lesa a hospodářském využití vodních ploch, ???? pracovních míst v nových službách Určitě více jak 27 pracovních míst mil. Kč při realizaci veřejných zakázek zvýšení průměrných výnosů obilovin z ha o 1t =10 644t a tím snížení ztráty z úbytku ploch příležitost pro pastevní chov skotu a ovcí příležitost pro ekonomicky moderní způsoby zavlažování- dostatek vody a tím i efektivní pěstování zeleniny v blízkosti aglomerace

5

6 Změna struktury krajiny-co získáme zvýšenou kvalitu vod snížení rizika povodní zvýšenou atraktivitu území pro další investice sníženou prašnost a snížení zdravotních rizik zvýšenou kvalitu životního prostředí a estetickou hodnotu krajiny zvýšenou cenu pozemků( zemědělských i stavebních ) naplnění strategie ve nové výstavbě a v řadě dalších hledisek

7

8 Změna struktury krajiny-odhad finanční bilance Celk. roční výsledek ze známých veličin: Kč Zvýší-li se průměr o 1t/ha t x 102 EUR = mil Kč pak celk. výsledek je Kč + všechny další positivní ukazatele a Investiční příležitosti po dobu realizace projektu

9

10 Možné zdroje financování

11 K realizaci návrhu je třeba získat široký souhlas obyvatel regionu, VLASTNÍKŮ, podnikatelů, zemědělců, institucí a dosáhnout koordinace kroků

12 Cézava - návrh Návrh konkrétních opatření

13 Základní postup 1.Dosáhnout konsensu v regionu důkladnou odborně vedenou kampaní na základě scénářů alternativních studií 2.Připravit na základě představy(vize) podrobný „Krajinný plán“ 3.Připravit realizační a finanční projekty 4.Začít postupně realizovat jednotlivé projekty

14 Návrh organizační struktury pro realizaci „Krajinného plánu“ Region CÉZAVA-svazek obcí Pozemkový spolek CÉZAVA ( příprava projektů, koordinace) Vlastníci pozemků Uživatelé pozemků Experti Samostatná ek.činnost Dobrovolníci,dárci Nástroj –program LEADER

15 Nežli řeknete, že to je nesmysl, počítejte, prosím do deseti. Michal Pospíšil, Juraj Flamík Partnerství o.p.s. Ateliér FONTES


Stáhnout ppt "Cézava – návrh 1. Ekonomické dopady změny struktury krajiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google