Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2 Společná zemědělská politika SZP 1.Pilíř –přímé platby –regulace zemědělského trhu –hospodaření 2.Pilíř –udržitelný rozvoj venkova reformní kroky ve prospěch venkova: –decoupling (oddělení plateb od produkce) –cross-compliance (ochrana životního prostředí, péče o zvířata, kvalita potravin) – podmiňuje přímé platby –modulace – převod (transfery) % přímých plateb do 2. pilíře

3 Venkov Vymezení venkova - OECD: zalidnění < 150 obyvatel/km 2 –Převážně venkovský, významně venkovský,městský Venkov - 2. pilíř SZP – podpora udržitelného rozvoje venkovského prostoru –z finančních prostředků SZP –z regionální politiky –z fondů EU (EAFRD, orientační sekce EAGGF) –z národních zdrojů Alokace pro ČR na rozvoj venkova 2007-2013 (mil. EUR) 2007200820092010201120122013Zdroje EU České národní zdroje Celkem 397393409407 4134242858812,53670,5

4 Politika rozvoje venkova Orientace na ochranu životního prostředí –Péče o krajinu –Udržitelné nakládání se zdroji (půda, voda) –Diverzifikace hospodářských činností (zemědělství, průmysl, služby...) –Investice do zemědělských podniků m.j. za účelem vyšší přidané hodnoty

5 Cíle rozvoje venkova Promítnuté do Programu rozvoje venkova (PRV) Osa 1 – zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského a lesnického sektoru –Podpora znalostí a zlepšení lidského potenciálu –Restrukturalizace, podpora inovací –Zlepšování kvality zemědělské výroby a výrobků Osa 2 – zlepšování životního prostředí a krajiny –Udržitelné využití zemědělské půdy (včetně agroenvironmentálních opatření, podpor v méně příznivých oblastech (LFA) a Natury 2000) –Udržitelné využití lesní půdy Osa 3 – kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace venkovské ekonomiky –Diverzifikace venkovské ekonomiky –Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Osa 4 – Leader

6 Program rozvoje venkova PRV Zastoupení jednotlivých os v Programech rozvoje venkova 2007-2013 – příspěvek EAFRD EU - 27EU - 15EU - 12ČR Osa 134%31%39%22% Osa 244%50%34%55% Osa 314%10%20%17% Leader6%7%4%5% Technická pomoc 2% 3%1%

7 Stav implementace projektových opatření PRV Program rozvoje venkova PRV V mil. KčOsa 1Osa 2Osa 3Osa 4 Rozpočet21090955158704963 Zazávazkováno14184418104521334 Proplaceno75871735109399 Zbývá k závazkování 670553654173628

8 Program rozvoje venkova PRV Stav implementace PRV Finanční plán (2007-2013)Proplaceno k 30.9.2010 v mil Kč V mil. EURV mil. Kč Osa 1858210907587 Osa 219454780620744 Osa 3645158705109 Osa 42014963617 Technická pomoc 1844255 Celkem36709017333896

9 Program rozvoje venkova PRV Stav implementace PRV (ke 30.9. 2010)

10 Současné problémy – výchozí stav –Nestabilita obyvatel – tendence k odchodu lidí z venkova –Přechod do měst, vliv měst na venkov –Snižování pracovních příležitostí (v zemědělství, průmyslu apod.) –Kolísavost příjmů zemědělců včetně diverzifikovaných činností –V ČR – cca 4 € /hod průměrná mzda –V EU cca 6,5 € /hod průměrná mzda –Snižování produkčních funkcí ve prospěch mimoprodukčních a diverzifikačních činností

11 Zájmy společné pro zemědělství, životní prostředí, a venkov Spojení sociálních, environmentálních, výrobních a mimoprodukčních opatření –Poskytování veřejných statků (ohodnocení neodpovídá poptávce) –Diverzifikace činností – od primární produkce k vyšším stupňům zpracování –Produkce energie –Nezemědělské činnosti (např. cestovní ruch) –Ochrana životního prostředí, péče o krajinu, zachování biodiverzity –Kvalita a bezpečnost potravin –Zachování zdrojů (kvalita pitné vody, ochrana půdy před erozí apod.) –Rozvoj infrastruktury –Ochrana přírodního a kulturního dědictví

12 Opatření –Změna hospodářské struktury venkova – komplexně – průmysl, služby – zemědělství, mělo dříve podíl 90%, dnes jsou to 3-4% –Vytvoření atraktivního prostředí pro podnikání i plnohodnotný život (šance pro venkov – společnost volného času) –Větší modulace 1. pilíře ve prospěch 2. pilíře –Uvažovat o 3. pilíři – boj za životní prostředí –Zvýšit absorpční schopnost na prostředky podpory rozvoje venkova

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google