Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PF UK, 8. 2. 2008 Možné změny SZP, implikace pro české zemědělství a venkov – jak je naše zemědělství multifunkční? Doucha, T. (VÚZE Praha) 1.Očekávané/možné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PF UK, 8. 2. 2008 Možné změny SZP, implikace pro české zemědělství a venkov – jak je naše zemědělství multifunkční? Doucha, T. (VÚZE Praha) 1.Očekávané/možné."— Transkript prezentace:

1 PF UK, 8. 2. 2008 Možné změny SZP, implikace pro české zemědělství a venkov – jak je naše zemědělství multifunkční? Doucha, T. (VÚZE Praha) 1.Očekávané/možné změny SZP po roce 2008 a 2013 – implikace pro české zemědělství a venkov 2.Klíčový problém českého zemědělství – struktura farem versus Evropský model zemědělství 3.Jak je naše zemědělství v současnosti multifunkční?

2 PF UK, 8. 2. 2008 1. Možné změny SZP – hnací síly změn Health Check Účinnost podpor = cílení podpor Tržní orientace zemědělců Řízení rizik Výzvy: bio-energetika, klimatické změny, voda, biodiverzita, WTO Reflexion Paper Rozpočtová omezení – účinnost výdajů Evropa bez bariér Energetická soběstačnost EU Regionální vyváženost

3 PF UK, 8. 2. 2008 Pragmaticko-liberální pozice ČR ke změnám SZP – nutné diskuse z hlediska „general equilibrium“ („komu slouží“)  Zachování potravinové bezpečnosti 80 – 85 % (x práh potravinové bezpečnosti)  Zabránit dalšímu poklesu (produkčního)rozměru zemědělství pro ochranu spotřebitele (rizika vyšších spotřebitelských cen) (x jednotný trh EU)  Minimalizovat re-nacionalizaci SZP  Nediskriminovat farmy podle jejich velikosti (x koncept multifunkčnosti- Evropský model zemědělství)

4 PF UK, 8. 2. 2008 HEALTH CHECK – možné změny SZP po 2008  Přímé platby, jejich degresivita a modulace = převod zdrojů z Pilíře I do Pilíře II (rozvoj venkova) – APS nesouhlas s návrhy EK  Zjednodušení cross compliance simplification – ano (2009 – 2011)  Re-definice LFA – velmi citlivá otázka (50 % současných LFA ohroženo)  Agro-environmentální otázky a rozvoj venkova (zatím slabě prezentovány v Health Check) – žádná pozice

5 PF UK, 8. 2. 2008 Možné změny SZP po 2013  Pilíř I •Zachování „32 %“ •Snížení  %  Absolutně, např. o 10 % •Zrušení (postupně do 2020)  Jak využít „vyšetřené“ zdroje generované •Modulací přímých plateb •Degresivitou přímých plateb?  Zavedení Pilíře III jen pro vlastní rozvoj venkova? Provázání s ostatními strukturálními podporami (např. Kohezní fond)

6 PF UK, 8. 2. 2008 2. Současná struktura farem v ČR a její projevy  Extrémní duální struktura: 5 % farem = 75 % půdy. Rodinné farmy 13 % půdy, kolektivní farmy (družstva a a.s.) 45 % půdy, velké individuální farmy vč. s.r.o 42 % půdy. Existence farem bez půdy (prasata, drůbež, jatečný skot)  Přes 75 % půdy v podnicích s „byznys“ orientací, zbytek půdy v podnicích s orientací na „trvalou udržitelnost“  V průměru kolem 85 % půdy na farmách pronajato. Vlastnictví půdy rozdrobeno, značná část vlastníků mimo zemědělství a venkov  Celkové důsledky: •Asi 1900 největších podniků (z 20 000) realizuje naprostou většinu podpor •Slabé internalizační efekty •Prosakování podpor mimo zemědělství a venkov •Velké rozdíly v ekonomické situaci podniků

7 PF UK, 8. 2. 2008

8 3. Jak je na tom současné české zemědělství s úrovní své multifunkčnosti? •3 osy/dimenze multifunkčnosti  Osa I: Economická efektivnost, životaschopnost  Osa II: Vztah k životnímu prostředí (účast v agro-environmentálních programech apod.  Osa III: Vztah k rozvoji venkova (zaměstnanost, diverzifikace apod.) •Otázka: které kategorie farem jsou více multifunkční, tedy které produkují více veřejného zboží?  cílení opatření politiky

9 PF UK, 8. 2. 2008

10

11

12

13 Závěry •Cílení opatření politiky je nezbytné, abychom: –jsme se vyvarovali překompenzování –jsme snížili prosakování podpor mimo zemědělství a venkov –orientovali podpory na ty kategorie podniků, které mají ochotu a schopnost produkovat více veřejného zboží •Zemědělské podniky jako byznys jednotky x zemědělské (venkovské) domácnosti jako koneční příjemci podpor pro zlepšení kvality života na venkově – jak řešit tento problém ve specifických českých podmínkách?

14 PF UK, 8. 2. 2008 DĚDUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PF UK, 8. 2. 2008 Možné změny SZP, implikace pro české zemědělství a venkov – jak je naše zemědělství multifunkční? Doucha, T. (VÚZE Praha) 1.Očekávané/možné."

Podobné prezentace


Reklamy Google