Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA PŘIRODY V ČR KVARTA LISTOPAD 2004 VÍTEK URBAN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA PŘIRODY V ČR KVARTA LISTOPAD 2004 VÍTEK URBAN."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA PŘIRODY V ČR KVARTA LISTOPAD 2004 VÍTEK URBAN

2 Ochrana přírody v ČR se řídí zákonem z roku 1992. Ochranou přírody mají na starosti: 1)Ministerstvo životního prostředí 2) odbory životního prostředí 3) Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) 4) správy NP 5) Správa ochrany přírody (Správa CHKO) 6) dobrovolné organizace např. Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

3

4

5

6

7

8 ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY V ČR Kategorie chráněných území podle zákona z roku 1992: zvláště chráněná území: velkoplošná:národní park NP (4) chráněná krajinná oblast CHKO (24) maloplošná:národní přírodní rezervace NPR (110) národní přírodní památka NPP (102) přírodní rezervace PR (750) přírodní památka PP (1180)

9 Krkonošský NP NP České Švýcarsko NP ŠumavaNP Podyjí

10 2) obecně chráněná území: přírodní parky (135) významné krajinné prvky VKP územní systém ekologické stability ÚSES (biocentra a biokoridory) 3) přechodně chráněné plochy:

11 BIOSFÉRICKÉ REZERVACE V rámci programu Člověk a biosféra (MAB), který vyhlásilo UNESCO, je postupně vytvářena celosvětová síť chráněných území. ČR v ní reprezentuje:Krkonošský NP NP + CHKO Šumava CHKO Třeboňsko CHKO Křivoklátsko CHKO Pálava CHKO Bílé Karpaty

12 NATURA 2000 Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území EU. ptačí oblasti: V ČR bylo vymezeno 41 oblastí na ochranu vybraných druhů ptáků. Začínají se vyhlašovat. evropsky významné lokality: V ČR bylo navrženo několik set lokalit na ochranu vybraných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. Na návrhu se stále pracuje.

13

14

15

16

17


Stáhnout ppt "OCHRANA PŘIRODY V ČR KVARTA LISTOPAD 2004 VÍTEK URBAN."

Podobné prezentace


Reklamy Google