Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozloha chráněných území na ploše ČR Tomáš Náhlík AMVT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozloha chráněných území na ploše ČR Tomáš Náhlík AMVT."— Transkript prezentace:

1 Rozloha chráněných území na ploše ČR Tomáš Náhlík AMVT

2 Obsah Definice chráněných území Dělení chráněných území –Velkoplošná, maloplošná, obecně chráněná Jednotlivé typy ch. území Projekt Natura 2000 Grafy

3 Definice chráněných území Zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Pojem zvláště chráněná území

4 Dělení chráněných území Velkoplošná zvláště chráněná území Maloplošná zvláště chráněná území Obecně chráněná území

5 Velkoplošná zvláště chráněná území Národní parky - NP Chráněné krajinné oblasti – CHKO

6

7 Maloplošná zvláště chráněná území Národní přírodní rezervace – NPR Přírodní rezervace – PR Národní přírodní památky – NPP Přírodní památky – PP

8 Obecně chráněná území Přírodní park Významný krajinný prvek Památný strom

9 Národní parky Vyhlašovány zákonem Krkonošský národní park 36 300 ha Národní park Podyjí 6 300 ha Šumavský národní park 69 000 ha Národní park České Švýcarsko 7 900 ha

10 Krkonoše NP (Giant Mts.) Šumava NP (Bohemian forest) Podyjí NP (Dyje River Valley) České Švýcarsko NP (Czech Switzerland)

11 Národní park Krkonoše Source: KRNAP

12 Národní park Šumava Šumava NP I. zóna - 13% rozlohy parku II. zóna - 83% rozlohy parku III. Zóna - 4% rozlohy parku Source: Šumav NP

13 Národní park Podyjí

14 Národní park České Švýcarsko

15 Chráněné krajinné oblasti Vyhlašovány vládním nařízením Celkem 25 o celkové rozloze 1 041 612 ha Nejstarší 1.3.1955 CHKO Český ráj 18 152 ha Nejmladší 1.8. 2005 CHKO Český les 47 000 ha

16 Národní přírodní rezervace Zřizovány vyhláškou ministerstva ŽP Celkem 110 území o celkové rozloze 27 900 ha Nejznámější a nejcennější Černé a Čertovo jezero, Boubínský prales, Praděd

17 Národní přírodní památka Zřizovány vyhláškou ministerstva ŽP Celkem 102 o celkové rozloze 2 700 ha Např.: Kozákov, Zlatý kůň, Babiččino údolí Nejnovější Zbrašovské aragonitové jeskyní

18 Přírodní rezervace Vyhlašovány obecně závazným předpisem příslušného krajského úřadu Celkový počet: 750 Celková rozloha 35 400 ha

19 Přírodní památka Zřizovány krajským úřadem Celkový počet: 1180 Celková rozloha: 27 200 ha

20 Přírodní park Původně klidová oblast Zřizovány krajským úřadem

21 Významný krajinný prvek Lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky Historické zahrady, parky, sídelní útvary Registrace zápisem do Ústředního seznamu ochrany přírody Registrovány obecním úřadem

22 Památný strom Mimořádně významné stromy, jejich skupiny, stromořadí Vyhlašovány obecními úřady Celkový počet v ČR je téměř 23 000 Seznam vede Agentura ochrany přírody a krajiny

23 Natura 2000 Projekt členských zemí EU 2 části –79/409/EHS – ochrana volně žijících ptáků –92/43/EHS – ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

24 Graf Velkoplošně chráněná území

25 Graf Rozloha chráněných území na ploše státu

26 Graf Mezinárodní srovnání

27 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Rozloha chráněných území na ploše ČR Tomáš Náhlík AMVT."

Podobné prezentace


Reklamy Google