Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Významná Chráněná území v čr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Významná Chráněná území v čr"— Transkript prezentace:

1 Významná Chráněná území v čr
Josef Dubovan

2 Kategorie chráněná území jsou vyhlašována v následujících kategoriích:
národní parky (NP) chráněné krajinné oblasti (CHKO) národní přírodní rezervace (NPR) přírodní rezervace (PR) národní přírodní památky (NPP) přírodní památky (PP) Pro CHKO a NP se používá označení velkoplošná na rozdíl od ostatních, která jsou zahrnována pod pojem maloplošná.

3 Národní park Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. V České republice se nachází čtyři národní parky: Krkonošský národní park (1963) Národní park Podyjí Národní park Šumava ( Ha) Národní park České Švýcarsko

4

5 Chráněná krajinná oblast
Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Na rozdíl od národních parků nejsou CHKO určovány především přírodovědnými hodnotami, ale jejich posláním je ochrana dochovaného typu krajiny. Na území České republiky je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze 1 041 612 ha. Mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější patří např. CHKO Šumava, CHKO Český ráj, CHKO Moravský kras nebo CHKO Český kras. O aktivní péči o krajinné a přírodní prostředí, realizaci krajinných opatření a práci s veřejností se stará Správa ochrany přírody.

6

7 Národní přírodní rezervace
je nejvýznačnější kategorií ochrany maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény. Mezi základní ochranné podmínky patří zákaz libovolných zásahů do prostředí, zejména: hospodaření intenzivním způsobem těžba surovin výstavba nových staveb vstup a vjezd mimo vyznačené cesty létání na padácích a závěsných kluzácích sběr a odchyt rostlin a živočichů NPR je zřizováno vyhláškou Ministerstva životního prostředí. V červnu roku 2012 bylo vyhlášeno 111 území jako NPR. K jejich značení se používají tabule s velkým státním znakem. Navíc jsou její hranice na sloupcích či hraničních stromech označeny dvěma vodorovnými červenými pruhy.

8 Národní přírodní památka
Národní přírodní památka (zkracováno NPP) je území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých přírodních objektů národní až nadnárodní hodnoty. Mezi NPP jsou zařazovány geologické nebo geomorfologické útvary (jeskyně, geologické profily), naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů fauny a flóry v ekosystému, i útvary zformované lidskými aktivitami (historické parkové úpravy krajiny). V červnu roku 2012 bylo vyhlášeno 113 území jako NPP Ochrana vylučuje veškeré činnosti, které by mohly objekt či území poškodit nebo zničit. Pokud je toto zaručeno, není vyloučeno hospodářské využití národní přírodní památky.

9 Památný strom Památný strom je v České republice oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Označují se tabulí s malým státním znakem ČR, zpravidla na stojanu poblíž paty stromu. Památné stromy mohou být vyhlášeny z následujících důvodů: stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst stromy, doprovázející nějakou kulturní památku stromy mimořádného vzrůstu stromy mimořádného stáří stromy, mající zvláštní vzhled

10

11 zdroje


Stáhnout ppt "Významná Chráněná území v čr"

Podobné prezentace


Reklamy Google