Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody a krajiny v ČR"— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody a krajiny v ČR

2 Anotace Cílem je: Seznámit žáky se způsoby ochrany přírody a krajiny České republiky. Charakterizovat jednotlivé chráněné oblasti. Vyjmenovat národní parky České republiky.

3 Nejstarší chráněná území v České republice
Která jsou nejstarší chráněná území v ČR? obr. 1

4 Velkoplošná chráněná území
obr. 2

5 Národní park obr. 3 obr. 4 obr. 5 obr. 6

6 Chráněná krajinná oblast
rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou a charakteristicky vyvinutým reliéfem se zachovanými lesními porosty a památkami historického osídlení obr. 7

7 Maloplošná chráněná území
národní přírodní rezervace národní přírodní památka přírodní rezervace přírodní památka obr. 8

8 Národní přírodní rezervace
obr. 9

9 Národní přírodní památka
Hojkovské rašeliniště (Jihlava) obr. 10

10 Které PR a PP znáte v okrese Třebíč?
obr. 11 obr. 13 obr. 12

11 NATURA 2000 soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy EU Je vytvářena dvěma typy území: Ptačí oblasti Evropsky významné lokality obr. 14

12 Ptačí oblasti shromaždiště, sídliště, zimoviště ptáků v počtu vyšším než ks mapa ptačích oblastí

13 Evropsky významné lokality
vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin EVL kraje Vysočina

14 zdroje obr.1: wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox-a&hs=ADj&sa=X&pwst=1&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=dfZA0toauBZWKM:&imgrefurl=http://sk.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25BAbor:%25C5%25BDof%25C3%25ADnsk%25C3%25BD-prales-motiva%25C4%258Dn%25C3%25AD.jpg&docid=B4fNkkCw3PZXUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/%2525C5%2525BDof%2525C3%2525ADnsk%2525C3%2525BD-prales-motiva%2525C4%25258Dn%2525C3%2525AD.jpg&w=1276&h=904&ei=pHfZT92AEIrCswb_6bXgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=533&vpy=335&dur=1695&hovh=189&hovw=267&tx=149&ty=125&sig= &page=2&tbnh=134&tbnw=193&start=21&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:21,i:159>. obr. 2: enviregion.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&hs=Sv3&sa=N&pwst=1&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&tbnid=Mo3EtUwn5sFd3M:&imgrefurl=http://ucebnice.enviregion.cz/10_-premena-krajiny-a-rekultivace/aby-po-nas-zustala-pekna-krajina/chranene-oblasti&docid=Aqw5Tjaiudy1nM&imgurl=http://ucebnice.enviregion.cz/userFiles/chko-a-np-v-Cr.gif&w=600&h=374&ei=XXjZT5OKFc7P4QSd2MmtAw&zoom=1&iact=hc&vpx=305&vpy=159&dur=2321&hovh=177&hovw=284&tx=105&ty=63&sig= &page=1&tbnh=114&tbnw=183&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74>. obr.3: josefstepanek.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox-a&hs=lHj&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8acxSiv5uCVSMM:&imgrefurl=http://josefstepanek.cz/538/loga-narodni-parky-cr.html&docid=Kdn38qFOPWlDDM&imgurl=http://josefstepanek.cz/wp-content/uploads/2009/08/np-ceske-svycarsko.png&w=210&h=210&ei=wXjZT9_FKIWM4gS-w6THAw&zoom=1&iact=hc&vpx=146&vpy=4&dur=474&hovh=168&hovw=168&tx=95&ty=123&sig= &page=1&tbnh=130&tbnw=130&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:143>.

15 obr. 4: josefstepanek. cz [online]. [cit. 2. 8. 2012]
obr. 4: josefstepanek.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox-a&hs=lHj&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8acxSiv5uCVSMM:&imgrefurl=http://josefstepanek.cz/538/loga-narodni-parky-cr.html&docid=Kdn38qFOPWlDDM&imgurl=http://josefstepanek.cz/wp-content/uploads/2009/08/np-ceske-svycarsko.png&w=210&h=210&ei=wXjZT9_FKIWM4gS-w6THAw&zoom=1&iact=hc&vpx=146&vpy=4&dur=474&hovh=168&hovw=168&tx=95&ty=123&sig= &page=1&tbnh=130&tbnw=130&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:143>. obr. 5: josefstepanek.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox-a&hs=lHj&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8acxSiv5uCVSMM:&imgrefurl=http://josefstepanek.cz/538/loga-narodni-parky-cr.html&docid=Kdn38qFOPWlDDM&imgurl=http://josefstepanek.cz/wp-content/uploads/2009/08/np-ceske-svycarsko.png&w=210&h=210&ei=wXjZT9_FKIWM4gS-w6THAw&zoom=1&iact=hc&vpx=146&vpy=4&dur=474&hovh=168&hovw=168&tx=95&ty=123&sig= &page=1&tbnh=130&tbnw=130&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:143>. obr. 6: josefstepanek.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox-a&hs=lHj&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8acxSiv5uCVSMM:&imgrefurl=http://josefstepanek.cz/538/loga-narodni-parky-cr.html&docid=Kdn38qFOPWlDDM&imgurl=http://josefstepanek.cz/wp-content/uploads/2009/08/np-ceske-svycarsko.png&w=210&h=210&ei=wXjZT9_FKIWM4gS-w6THAw&zoom=1&iact=hc&vpx=146&vpy=4&dur=474&hovh=168&hovw=168&tx=95&ty=123&sig= &page=1&tbnh=130&tbnw=130&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:143>. obr. 7: novinky.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&tbnid=bs9lH83jtpxxrM:&imgrefurl=http://www.novinky.cz/domaci/ chko-jeseniky-by-se-mohla-stat-narodnim-parkem.html&docid=Zu9QpbmcVgfY0M&imgurl=http://media.novinky.cz/328/ original1-wn0m8.jpg&w=800&h=600&ei=UXvZT_zICsbR4QTJncSLAw&zoom=1&iact=hc&vpx=250&vpy=145&dur=3002&hovh=194&hovw=259&tx=215&ty=158&sig= &page=2&tbnh=137&tbnw=233&start=18&ndsp=23&ved=1t:429,r:12,s:18,i:234>.

16 obr. 8: mpz. cz [online]. [cit. 2. 8. 2012]
obr. 8: mpz.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&tbnid=oXoVPYrhgRm-vM:&imgrefurl=http://www.mzp.cz/www/dav.nsf/rocenka_06/b5.htm&docid=RBdtKCv0q7OoeM&imgurl=http://www.mzp.cz/www/dav.nsf/rocenka_06/img/b5_0102.gif&w=709&h=442&ei=habZT8zsAYnbsgbM__y4CA&zoom=1&iact=hc&vpx=272&vpy=154&dur=448&hovh=177&hovw=284&tx=155&ty=97&sig= &page=1&tbnh=100&tbnw=161&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72>. obr. 9: cestovani.idnes.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox-a&hs=s26&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=wN1gdxYgmlkt0M:&imgrefurl=http://cestovani.idnes.cz/jeden-z-nejhezcich-vyletu-v-cesku-okolo-mohelna-frh-/igcechy.aspx%3Fc%3DA090428_130545_igcechy_tom&docid=5xVGuctV9TiewM&imgurl=http://i.idnes.cz/09/043/cl6/TOM2abffe_mohelno1.JPG&w=630&h=472&ei=NafZT87CO9CM4gSvuqCfAw&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=178&dur=362&hovh=194&hovw=259&tx=123&ty=99&sig= &page=2&tbnh=146&tbnw=188&start=15&ndsp=22&ved=1t:429,r:16,s:15,i:172>. obr. 10: galerie.zjihlavy.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=612&tbm=isch&tbnid=2HLgOi7ud1xg-M:&imgrefurl=http://galerie.zjihlavy.cz/hojkovske-raseliniste/hojkovske-raseliniste-009.html&docid=x5WVzIhq_XQmRM&imgurl=http://galerie.zjihlavy.cz/galerie/hojkovske-raseliniste/760/hojkovske-raseliniste-009.jpg&w=760&h=571&ei=OajZT9H-DLTP4QTR-eX2Ag&zoom=1&iact=rc&dur=318&sig= &page=1&tbnh=132&tbnw=183&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=74&ty=86>. obr. 11: ceskestredohori.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.ceskestredohori.cz/kvetena/koniklec-lucni-cesky.htm>.

17 obr. 12: svatosovi. bloguje. cz [online]. [cit. 2. 8. 2012]
obr. 12: svatosovi.bloguje.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://svatosovi.bloguje.cz/ koniklece-na-kobylinci.php>. obr. 13: turistika.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=612&tbm=isch&tbnid=aWsD_zVDHuRAMM:&imgrefurl=http://www.turistika.cz/mista/klucovsky-kopec&docid=TKjWO6eGBsY60M&imgurl=http://www.turistika.cz/foto/6702/2394/mid_11464.jpg&w=500&h=375&ei=Z6vZT83eDqSQ4gSFzoiSAw&zoom=1&iact=rc&dur=127&sig= &page=1&tbnh=127&tbnw=186&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=85&ty=65>. obr. 14: ochranaprirody.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=612&tbm=isch&tbnid=7fEh9yxzgkJjNM:&imgrefurl=http://old.ochranaprirody.cz/blanskyles/index.php%3Fcmd%3Dpage%26id%3D240&docid=cKduAaSoYHvbdM&imgurl=http://old.ochranaprirody.cz/res/data/070/ jpg&w=1025&h=839&ei=ok4aUN2pGdPE4gSz3YCADw&zoom=1&iact=hc&vpx=276&vpy=142&dur=427&hovh=203&hovw=248&tx=110&ty=119&sig= &page=1&tbnh=129&tbnw=158&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:75>. obr. 15: kucajirka.rajce.idnes.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=612&tbm=isch&tbnid=eR5naBjEw5PEIM:&imgrefurl=http://kucajirka.rajce.idnes.cz/Palava_letecky_2008/&docid=2Qn_xo9roXIJ1M&imgurl=http://img5.rajce.idnes.cz/d0510/3/3926/ _9e4d8348f5f23071db6b233f5b246f2c/images/Lednicke_rybniky.jpg&w=1130&h=807&ei=fa3ZT4PLBcjrsgb7yMicCA&zoom=1&iact=hc&vpx=111&vpy=309&dur=455&hovh=190&hovw=266&tx=108&ty=119&sig= &page=2&tbnh=135&tbnw=167&start=18&ndsp=22&ved=1t:429,r:16,s:18,i:181>.


Stáhnout ppt "Ochrana přírody a krajiny v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google