Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody 5. Ročník LI. Vymezená péče státu, právnických a fyzických osob o: - Volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny a jejich společenstva,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody 5. Ročník LI. Vymezená péče státu, právnických a fyzických osob o: - Volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny a jejich společenstva,"— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody 5. Ročník LI

2 Vymezená péče státu, právnických a fyzických osob o: - Volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, ekosystémy. - O nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky - O krajinu a její ekologické systémy, vzhled a přístupnost krajiny. Definice:

3 - Obecná: (obecná ochrana druhů, krajiny, dřevin, …) - Zvláštní: (Zvláště chráněná území, druhy, ….) Členění:

4 - První rezervace: - Žofínský prales, prales Hojná voda, - Boubínský prales aj. - ochrana soukromého majetku. - Vliv romantismu: - přírodní parky, - ochrana přírodních (geologických) jevů - Ve světě: první NP Yellowstone. Historie – 19. st.:

5 NPR Žofínský prales

6 - První polovina: - první pokusy o systematickou ochranu, - rezervace vyhlašovány zákonem (1933), - okrašlovací spolky (soukromé rezervace), - rozvoj teoretických podkladů (výzkum), - vliv hospodářské krize a 2. sv. války. Historie – 20. st.:

7 NPR Břehyně - Pecopala

8 - Po 2. světové válce: - velké změny v hospodaření, - změny struktury krajiny, chemizace, … - zákon z roku 1956 (velmi dobrý), - rozvoj systematické péče (CHÚ, druhy), - velké řeči, ale malé pravomoce, - řada významných osobností, - rozvoj dobrovolné ochrany přírody (ČSOP, TIS, …) Historie – 20. st.:

9 PP Slepičí vršek

10 - zákon z roku 1992 (velmi dobrý), - výrazně se zlepšili pravomoce, - demokratické diskuse (x vliv NGO), - právo na informace, hodnocení EIA,.. - OP se stala veřejnou věcí, - pozitivní změny v hospodaření, - velké ekonomické a politické tlaky, - více postavena na vědeckých základech, - významná mezinárodní spolupráce - VSTUP do EU (NATURA 2000) Historie – od r. 1990

11 PP Olšina u Leštiny

12 1. Stanoviště původní: - vznik a vývoj bez vlivu člověka 2. Stanoviště přirozená (přírodě blízká): - složením totožné s původními, - v minulosti ovlivněny člověkem 3. Stanoviště antropicky podmíněná: - (druhotná, sekundární, umělá) - v různém stupni ovlivnění člověkem Typy stanovišť:

13 - zábory stanovišť, fragmentace - nevhodné způsoby hospodaření - úpravy vodního režimu - chemizace, eutrofizace - zavlékání nepůvodních druhů - turistika, rušení - omezení migrace, metapopulace - lov, sběr, zabíjení druhů - změny klimatu Ohrožení stanovišť

14 NPR Červené Blato NPR Červené blato

15 - obecní úřady - pověřené obecní úřady - Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - krajské úřady - správy NP a CHKO - Ministerstvo ŽP - ČIŽP - Česká inspekce ŽP - ČIŽP - Česká inspekce ŽP - SOP - Správa ochrany přírody - AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny Státní správa:

16 NPR Žofínský prales


Stáhnout ppt "Ochrana přírody 5. Ročník LI. Vymezená péče státu, právnických a fyzických osob o: - Volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny a jejich společenstva,"

Podobné prezentace


Reklamy Google