Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C II Popis zájmového území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C II Popis zájmového území."— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C II Popis zájmového území

2 ENIN - C II Popis zájmového území2 C II Struktura environmentální charakteristiky Vymezení zájmového území Popis zájmového území Indikátory ŽP Stav ovzduší (emise, imise) Stav vody a vodních toků Stav geosféry a pedosféry Stav biosféry a její ochrana, biodiversita Koncepce a záměry – SEA/EIA Socioekonomická omezení zájmového území Odpadové hospodářství Naučné a turistické utilizace zájmového území Shrnutí environmentálního stavu, bariéry a možnosti rozvoje zájmového území

3 ENIN - C II Popis zájmového území3 C II Popis zájmového území http://portal.gov.cz/

4 ENIN - C II Popis zájmového území4 C II Popis zájmového území http://geoportal.gov.cz/web/guest/home/

5 ENIN - C II Popis zájmového území5 C II Popis zájmového území  Životní prostředí  Ochrana ŽP  Krajinný pokryv  Atmosféra  ČIŽP  Geologie a geomorfologie Geologie Geomorfologie  Botanika  Fragmentace krajiny dopravou  Hydrologie  Typologie krajiny  Pedologie  Územně správní členění...  Koupací vody...  Hlukové mapy  Integrovaný registr znečišťování

6 ENIN - C II Popis zájmového území6 C II Popis zájmového území

7 ENIN - C II Popis zájmového území7 C II Popis zájmového území http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

8 ENIN - C II Popis zájmového území8 C II Popis zájmového území Vymezení zájmového území  Určení vybraného sídla (případně jeho části) + mapa (silniční, turistická, ortofoto mapa)  Velikost zájmového území (km x km, plocha, souřadnice rohů ZÚ, souřadnice středu sídla, nadmořská výška – max., min. + vybraného sídla)  Zařazení dle územních jednotek (NUTS, ORP, POU, obce, části obcí/městské části, katastrální území) Popis zájmového území  Dopravní cesty (dálnice, silnice 1. a 2. třídy + podélný sklon, železnice, vodní cesty, hr. přechody)  Vybavenost obcí (plynofikace, kanalizace, topení, hustota osídlení atd.)  Geomorfologické zařazení ZÚ  Geologický podklad ZÚ  Pedologie ZÚ  Krajinný pokryv ZÚ  Typologie krajiny ZÚ  Fytogeografické členění ZÚ  Potenciální přirozená vegetace kraje obce s pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností

9 ENIN - C II Popis zájmového území9 C II Popis zájmového území Popis zájmového území  Chráněná území (velkoplošná včetně zonace, maloplošná)  Biosférické rezervace, NATURA 2000  Přírodní parky  Územní systémy ekologické stability  Chráněná území akumulace vod  Staré ekologické zátěže

10 ENIN - C II Popis zájmového území10 KONEC


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C II Popis zájmového území."

Podobné prezentace


Reklamy Google