Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s návštěvníkem Cestovní ruch v chráněných územích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s návštěvníkem Cestovní ruch v chráněných územích."— Transkript prezentace:

1 Práce s návštěvníkem Cestovní ruch v chráněných územích

2 Návštěvník ten, kdo přichází do území kdo to je = profil návštěvníka kam přichází a proč člověk jako součást přírody Je zde vítán?

3 Cestovní ruch rekreace (doprava, stavby) sport (rekreační vs. profesionální) turistika (pěšky, na kole, v lodi)

4 Chráněná území příroda a krajinný ráz zákon č. 114/1992 Sb. obecná vs. zvláštní ochrana základní a bližší ochranné podmínky ZCHÚ, návštěvní řády NP

5 Zvláště chráněná území NP a CHKO – zonace nejpřísnější režim – NP I. zóna, NPR: příroda (stav + procesy), okrajově výzkum a turistika, řízená péče CHKO – příroda a krajinný ráz, včetně sídel

6 Národní park rozsáhlé území, jedinečné v národním i mezinárodním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam Veškeré využití NP musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením

7 Národní park 3 zóny + ochranné pásmo Zákaz int. tech., odpady odjinud, táboření, ohně, vjezd vozidel, akce, horolezectví, padáky, kluzáky, kolo mimo silnice, místní kom. a místa vyhrazená, chem. Posyp, vyhlídkové lety I. zóna – zákaz vstupu Návštěvní řád Poplatek za vjezd

8 Chráněná krajinná oblast rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, výrazným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popř. s dochovanými památkami hist. osídleníe zachovalým krajinným rázem a přírodními hodnotami 3 nebo 4 zóny (+ ochranné pásmo)

9 Chráněná krajinná oblast Hosp. využívání podle zón tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO

10 Chráněná krajinná oblast Zákaz táboření, ohňů, vjezd mimo silnice, auto a moto soutěže, chem. Posyp I.+II. zóna int. tech, obory a soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená

11 Přírodní rezervace menší území soustředěných přír. hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geogr. oblast NPR – národní význam, zákaz vstupu mimo značené turistické cesty, horolezectví, kolo v terénu, táboření, ohně ZOP - zákaz intenzivních technologií, změny využití půdy, … BOP – jen se souhlasem OOP ochranné pásmo

12 Přírodní památka Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geol. či geomorf., naleziště nerostů či druhů ve fragmentech ekosystémů, může být i formován člověkem NPP – národní význam ZOP - zákaz změny či poškození území BOP – jen se souhlasem OOP ochranné pásmo

13 Orgány ochrany přírody MŽP - ústřední orgán ČIŽP - dozor, kontrola, pokuty SNP, SCHKO ÚÚ - ve vojenských újezdech, MO Kraje Obce 1-3 Vláda ČR?

14 MŽP   ústřední orgán státní správy OPK   NR ÚSES, NP, CHKO, NPR, NPP, ZCHD, N2000   koncepce, zprávy pro EK apod.

15 ČIŽP   dozor   zjišťování a evidence   ukládání pokut a opatření

16 SNP, SCHKO   téměř vše na „svém“ území   NPR, NPP, výjimky KOD a SOD – vše i v rozšířeném území

17 Kraje   přírodní park, PR, PP, RÚSES, výjimky OD apod.   odvolací orgány pro obce

18 Obce   3 (s rozšířenou působností) – MÚSES, omezení a zákaz činnosti   2 (pověřené) – VKP, PS, souhlas ke zřizování a rušení cest   1 – kácení dřevin, přehled o komunikacích, stezkách a pěšinách

19 Újezdní úřady   ve vojenských újezdech vše jako obce, kraje a správy   vyšší kompetence Ministerstvo obrany

20 Vláda ČR   není správní orgán, ale rozhoduje o výjimkách ze ZOP ZCHÚ …novela zákona…

21 Spolupráce s orgány Zaměstnanci orgánů NGO Jednotlivci Jiné orgány a organizace

22 Názory veřejnosti na OPK Historie - ČSOP, Greenpeace… Řada různých subjektů „Tiché“ a „hlasité“ NGO Nejednotnost názorů a argumentace PR, řečníci Formální nedostatky správních úkonů - krach řízení Slabé argumenty OPK „pro člověka“ a „před člověkem“ Výsledky anket

23 Střety cestovní ruch vs. ochrana přírody nedodržování ochranných podmínek (zákaz poškodit přírodu) – vědomě i neúmyslně rostoucí tlaky (vyšší počty i nároky) jedinec (žádný vliv) vs. mnoho jedinců (výrazný vliv, neadresní=těžko ovlivnitelní)

24 Střety CR vs. OP konkrétně orientační běh na Kokořínsku cykloturistika v Českém ráji stavby a sjezdové lyžování na Lysé hoře v Beskydech splouvání Vltavy na Šumavě motoskijöring v Orlických horách další...

25

26 Státní ochrana přírody více řešení následků = méně času na prevenci stanovení limitů, nikoli aktivní rozvoj cestovního ruchu


Stáhnout ppt "Práce s návštěvníkem Cestovní ruch v chráněných územích."

Podobné prezentace


Reklamy Google