Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Barbora Landová Horolezectví A Právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Barbora Landová Horolezectví A Právo."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Barbora Landová Horolezectví A Právo

2 Regulace 1) Zákazy NP: § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) „Na celém území národních parků je zakázáno provozovat horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.“

3 NPR: § 29 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb
NPR: § 29 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) „Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno provozovat horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.“

4 Prolomení zákazů Výjimka
= platí pro konkrétně určenou osobu na vymezeném území (lokalitě) Souhlas s vyhrazením místa = na vyhrazeném místě konkrétní zákaz neplatí správní rozhodnutí NŘ (= opatření obecné povahy)

5 Příslušnost Správy NP a CHKO
- NP: podle § 78 odst. 2 písm. g) ZOPK vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro provozování horolezectví (…) [§ 16 odst. 1 písm. f)], - NPR: podle § 78 odst. 2 písm. i) ZOPK vydávají souhlasy k vyhrazení míst k činnostem a k táboření a rozdělávání ohňů [§ 29 písm. f) a j)],

6 - podle § 78 odst. 2 písm. l) ZOPK povolují výjimky ze zákazů (§ 16, 26, 29 a § 35 odst. 2) u národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (§ 43 odst. 3),

7 Sankce Přestupky § 78 odst. 2 písm. i) - pokuty až do výše Kč § 78 odst. 3 písm. n) - pokuty až do výše Kč Delikty § 88 odst. 2 písm. n) - pokuty až do výše Kč

8 Rizika Masovosti Ničení skal
Rušení chráněných živočichů a sešlapu vegetace Znečištění okolí Bezpečnosti Střetu s právy soukromých osob a s jinými veřejnými zájmy

9 Vymahatelné Horolezectví je možno provozovat pouze na místech a v obdobích vyhrazených Správou NP uvedených v příloze č. 2 tohoto návštěvního řádu. Horolezeckou činnost na území NP mohou provozovat pouze členové Českého horolezeckého svazu (ČHS), členských organizací U.I.A.A. (Union Internationale des Associations d’Alpinism) a adepti horolezeckého sportu (čekatelé), pokud se účastní výcviku pod vedením instruktora horolezectví. Jeden instruktor může provádět výcvik nejvýše sedmi čekatelů najednou. Horolezci a instruktoři horolezectví jsou povinni prokázat se na požádání oprávněným kontrolním orgánům platným členským průkazem ČHS, U.I.A.A. nebo instruktora horolezectví. Horolezci jsou povinni používat pro přístup k lezeckým objektům vyznačené přístupové cesty. Symboly značení přístupových cest jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto návštěvního řádu.

10 Hůře vymahatelné a nezákonné
Horolezectví je provozováno na vlastní nebezpečí. Horolezectví je možno provozovat pouze při dodržování závazných “Pravidel sportovního lezení na pískovcových skalách v Čechách” vydaných ČHS dne a platných v novelizovaném znění ze dne Tvorba prvovýstupů je možná pouze na základě předchozího povolení Správy NP. Některé horolezecké objekty uvedené v příloze č. 2 tohoto návštěvního řádu mohou být z důvodů ochrany přírody Správou NP dočasně uzavřeny (v souladu s § 64 zákona č. 114/1992 Sb.). Tyto objekty budou Správou NP řádně označeny. Horolezci jsou povinni bezodkladně hlásit Správě NP zjištěná zahnízdění ptáků na lezeckých objektech v NP.

11 Vymahatelné a nevymahatelné
1) K provozování horolezectví se na území KRNAP vyhrazují: a) Hnědé skály (k.ú. Strážné, p.p.čp 1958/1) b) Hranostají skály (k.ú. Strážné, p.p.č. 1892) c) Eminy kameny (k.ú. Labská, p.p.č. 103/16, 17) d) Lubošské skály (k.ú. Harrachov, p.p.č. 1033/36) 2) Vyhrazené horolezecké terény včetně jejich blízkého okolí musí být při provozování horolezectví maximálně šetřeny a chráněny. 3) Lezení lze provozovat pouze za denního světla (od východu do západu slunce).


Stáhnout ppt "Mgr. Barbora Landová Horolezectví A Právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google