Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Duch pravidel“ „Obtíže překonávej jen vlastní silou a lezeckým uměním. Respektuj a šetři skálu a chraň přírodní prostředí, aby bylo zachováno neporušeně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Duch pravidel“ „Obtíže překonávej jen vlastní silou a lezeckým uměním. Respektuj a šetři skálu a chraň přírodní prostředí, aby bylo zachováno neporušeně."— Transkript prezentace:

1 Vyjednávání s orgány ochrany přírody o podmínkách horolezectví Božena Valentová, ČHS

2 „Duch pravidel“ „Obtíže překonávej jen vlastní silou a lezeckým uměním. Respektuj a šetři skálu a chraň přírodní prostředí, aby bylo zachováno neporušeně budoucím generacím…“ Jedličkův průvodce z roku 1958, podle Pískovcové skály v Čechách, Olympia 1979) Téma ochrany přírody je historicky spojeno především s pravidly lezení na pískovcových skalách v Čechách. Téma je začleněno i do pravidel skalního lezení, která však vznikla mnohem později než pravidla pískovcová.

3 Potřeba řešení vztahu horolezectví a ochrany přírody
Potřeba oficiálně řešit vztah horolezectví a ochrany přírody se u nás objevila cca ve 2. polovině 20. st., v souvislosti s novou právní úpravou ochrany přírody a s rozvojem horolezectví. Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, a na něj navazující právní předpisy)

4 Situace v 70. letech 20. století
Na žádost Horolezeckého svazu vydalo Ministerstvo kultury Povolení horolezecké činnosti v chráněných územích ČSR (1974). Horolezecký svaz v návaznosti vydal Zásady pro provozování horolezectví na pískovcích České křídové tabule. Konkrétní podmínky byly stanoveny v dohodách mezi Horolezeckým svazem a krajskými středisky památkové péče a ochrany přírody.

5 Situace v 80. letech 20. století
Na žádost Horolezeckého svazu vydalo Ministerstvo kultury Rozhodnutí udělující výjimku ze zákona o státní ochraně přírody pro provádění sportovní horolezecké činnosti a výcviku vysokohorské turistiky ve vybraných chráněných územích ČSR (1983). Konkrétní podmínky byly stanoveny v dohodách mezi Horolezeckým svazem a krajskými středisky památkové péče a ochrany přírody.

6 Situace po roce 1989 nová právní úprava ochrany přírody – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vznik Českého horolezeckého svazu (1990) postupný nárůst příznivců horolezectví a outdoorových aktivit nové způsoby vyjednávání povolení a výjimek hledání rovnováhy mezi zájmy horolezců a zájmy ochrany přírody

7 Horolezectví ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
NP, NPR – zákaz horolezectví je dán zákonem CHKO - zákaz měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany PR – zákaz měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími ochrannými podmínkami NPP, PP – změny a poškozování NPP, PP jsou zakázány (zákaz může být stanoven v bližších ochranných podmínkách a poté vázán na souhlas OP)

8 Horolezectví v ZCHÚ § 64 – hrozí-li poškozování území v NP, NPR, NPP a v 1. zóně CHKO, zejména nadměrnou návštěvností, může orgán OP omezit nebo zakázat přístup do těchto území nebo jejich částí § 66 - orgán OP je oprávněn stanovit podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popř. takovou činnost zakázat

9 Povolování horolezectví v ZCHÚ
Horolezectví lze povolit: udělením výjimky, pokud veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem OP (§ 43 odst. 1, vláda ČR) udělení výjimky, pokud jiný veřejný zájem převažuje na zájmem OP, nebo pokud činnost významně neovlivní stav předmětu ochrany (§ 43 odst. 3) vydáním souhlasu s vyhrazením míst k provozování horolezectví (§ 16, § 29) vydáním souhlasu ve vazbě na bližší ochranné podmínky (§ 44 odst. 3) Stanovením podmínek ve vazbě na § 66

10 Příklady současných povolení
NP České Švýcarsko – vyhrazení míst pro provozování horolezectví v návštěvním řádu NP NPR Adršpašsko-teplické skály – rozhodnutí o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost NPR Bořeň – výjimka dle § 43 odst. 3 CHKO Český ráj – souhlas ve vazbě na bližší ochranné podmínky CHKO CHKO Kokořínsko – povolení ve vazbě na § 66 (bez časového omezení, některé lokality povoleny samostatně) CHKO Jeseníky – dohoda o spolupráci

11 Příklady současných povolení
PR Křížová cesta – souhlas s vyznačením horolezeckých terénů ve vazbě na bližší ochranné podmínky (jen se souhlasem značení horolezeckých terénů, horolezecká činnost, údržba horolezeckých zařízení) PR Divoká Šárka – výjimka dle § 43 odst. 3 PR Žďár – souhlas k činnostem ve vazbě na bližší ochranné podmínky (jen se souhlasem vstup mimo značené cesty) NPP Stránská skála – výjimka na základě usnesení vlády dle § 43 PP Stříbrný vrch – souhlas ve vazbě na bližší ochranné podmínky

12 Podmínky pro horolezectví
Časová platnost povolení (bez omezení, na x let, ve vazbě na plán péče) Okruh oprávněných osob (kdokoli, ČHS, UIAA, nováčci) Časová omezení (celoroční, část roku, za světla) Územní omezení (bez omezení, zákazy pro část území, pro skalní útvary) Uzávěry z důvodu hnízdění ptactva (označení území, opatření obecné povahy) Prvovýstupy (povolení ze strany OVK, OP, hlášení) Pomoc při údržbě oblasti Informování lezců (weby, info tabule)

13 Podmínky pro horolezectví
Podmínky týkající se OP: přístup jen po značených cestách obecně šetrné chování k přírodě nerušení zvěře hlášení hnízdění nepoškozování vegetace respektování lokálních uzávěr zákaz táboření

14 Podmínky pro horolezectví
Podmínky týkající se způsobu lezení jsou uvedeny přímo v povolení nebo s odkazem na pravidla lezení ČHS. Podmínky se obvykle týkají: upravování skály (např. sekání chytů) druhu jištění a specifikace používání horolezecké výstroje a výzbroje lezení na mokré skály používání Mg sestupu ze skály (slaňování) lezení top rope výcviku nováčků

15 Problémy nejednotné právní řešení povolení (výjimka, vyhrazení míst, ústní dohody...) nejednotné právní řešení dočasných uzávěr (označení lokality x opatření obecné povahy ve vazbě na § 64) nedostatečná znalost problematiky horolezectví (problematické stanovení podmínek pro horolezectví) Nejasnosti týkající se PR, NPP, PP (absence expl. zákazu, co znamená poškozování či měnění ZCHÚ) nedostatečná evidence a zveřejňování informací

16


Stáhnout ppt "„Duch pravidel“ „Obtíže překonávej jen vlastní silou a lezeckým uměním. Respektuj a šetři skálu a chraň přírodní prostředí, aby bylo zachováno neporušeně."

Podobné prezentace


Reklamy Google