Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Ochrana přírody a krajiny v ČR (obce a jejich pravomoci) Mgr.Michael Pondělíček Kurs v rámci projektu SFŽP Agentura Koniklec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Ochrana přírody a krajiny v ČR (obce a jejich pravomoci) Mgr.Michael Pondělíček Kurs v rámci projektu SFŽP Agentura Koniklec."— Transkript prezentace:

1 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Ochrana přírody a krajiny v ČR (obce a jejich pravomoci) Mgr.Michael Pondělíček Kurs v rámci projektu SFŽP Agentura Koniklec o.s. 2008

2 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Ochrana přírody a krajiny v ČR (obce a jejich pravomoci) Základem ochrany přírody a krajiny je zákon č.114/1992 Sb. (dnes už 460/2004 Sb.) Stanovuje pojmy a rozsah ochrany přírody a krajiny, jednotlivé kompetence, sankce, atd. Podává seznam chráněných území i nástrojů v ochraně přírody a krajiny Umožňuje nejen ochranu, ale i péči – management území a jeho odpovídající správu

3 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Zákon č.114/1992 Sb. a jeho užití na obecní úrovni – OÚ a PoÚ OÚ Povolování kácení Náhradní výsadby zeleně + kompenzace Pasport místních komunikací a cest Sankce za nepovolené kácení a poškození zeleně PoÚ Povolování kácení Náhradní výsadby zeleně Sankce u škod zeleně Pasport m. komunikací Vyhlášení/rušení a stanoviska k VKP Vyhlášení/rušení památných stromů

4 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Pozice obecních/městských úřadů Většinou dotčený orgán státní správy a účastník řízení V případě kompetencí v OP – orgán ochrany přírody Odvolacím orgánem je Krajský úřad nebo Správa CHKO – na území CHKO jiný režim při péči o přírodu

5 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Zvláště chráněná území u obcí Rozhoduje územní plán, vyšší ÚPD Směrný je také dokument orgánu ochrany přírody (plán péče, generel ÚSES, atp.) Vyhlášky a stanovené základní ochranné podmínky území Specielní požadavky na ochranu území (NATURA 2000 – EVL, PO, Geolokality)

6 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Typy maloplošných ZCHÚ ZCHÚ ZCHÚ Přechodně chráněná plocha (oznámené ZCHÚ) Památný strom Přírodní památka/rezervace Národní přírodní památka/rezervace Jiná ochrana území Ochranná pásma Prvky ÚSES, včetně IP VKP (včetně ze zákona) Registrované plochy OP Natura 2000: Evropsky významné lok. Ptačí oblasti

7 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Rozsah kompetencí na příkladech Území se liší rozsahem, péčí, vyhlášením a zákonnou podstatou VKP a památný strom má PoÚ ÚSES a krajinný ráz má ORP ZCHÚ má Krajský úřad Národní ZCHÚ má MŽP Správy CHKO a NP mají zvláštní pravomoci

8 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Velkoplošná CHÚ a jejich rozsah Přírodní parky – ochrana kraj.rázu Ptačí oblasti – ochrana biotopů mez. Chráněných ptačích druhů Chráněné krajinné oblasti – ochrana krajiny a přírody v daném území Národní parky – ochrana vyjímečně zachovalých přírodních struktur!

9 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Podpora pozice obce Dobré společenství Aktivní organizace i zastupitelstvo Platný územní plán Podpora občanů Zákonnost postupů Korektnost a stejný přístup ke všem Dobrý odvolací orgán

10 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Druhová ochrana přírody Ochrana rostlin a jejich biotopů Ochrana živočichů a jejich biotopů, stanovišť Ochrana druhů na mezinárodní úrovni – CITES Ochrana biotopů – Natura 2000

11 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Sankce a organizace OP a K Stráž přírody Česká inspekce ŽP Správy CHKO a NP Krajské úřady MŽP Vláda ČR

12 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Odborné – duální organizace Agentura ochrany přírody a krajiny Správy NP Česká geologická služba Český hydrometeorologický ústav Výzkumný ústav vodohospodářský CENIA – informační agentura Muzea a jejich úloha

13 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Špeky a nejasnosti zákona Niva a vodní tok jako VKP § 12 – krajinný ráz Ochrana druhů a výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů Ochranná pásma Stadia ÚSES a jejich ochrana Zásahy do VKP

14 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Očekávané změny a novely Novela zák. č.114/1992 Sb. – AOPK jako odvolací orgán OP Novela Vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. – změna seznamu chráněných druhů Změna ve Stavebním zákoně – ÚAP a ZÚR Změny v lesním zákoně a v Báňských předpisech.

15 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Finanční zdroje na ochranu a údržbu zeleně a krajiny v ČR Operační program pro ŽP (SFŽP) Podpora ze SFŽP Podpora z krajských fondů ŽP Podpora z krajských operačních programů a Programu Leader Podpora MŽP přes nevládní organizace Program Péče o krajinu Program agroenvironmentálních opatření, aj.

16 Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Děkuji za Pozornost ! Odkazy : www.env.cz www.cenia.cz www.chmu.cz www.ochranaprirody.cz www.senas.cz www.natura2000.cz Atd.


Stáhnout ppt "Mgr.Michael Pondělíček a.k.a. Ochrana přírody a krajiny v ČR (obce a jejich pravomoci) Mgr.Michael Pondělíček Kurs v rámci projektu SFŽP Agentura Koniklec."

Podobné prezentace


Reklamy Google