Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internet ve státní správě a samosprávě 2004 ÚTP a JPdÚPO Územně technické podklady a Jednotný postup digitálního zpracování územních plánů obcí pro GIS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internet ve státní správě a samosprávě 2004 ÚTP a JPdÚPO Územně technické podklady a Jednotný postup digitálního zpracování územních plánů obcí pro GIS."— Transkript prezentace:

1 Internet ve státní správě a samosprávě 2004 ÚTP a JPdÚPO Územně technické podklady a Jednotný postup digitálního zpracování územních plánů obcí pro GIS Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Zedníčková Drahomíra zednickova.drahomira@kr-jihomoravsky.cz

2 JPdÚPO Jednotný postup digitálního zpracování ÚPO pro GIS HISTORIE 1999 9 OkÚ, Město Brno společné zadání zadání VŘ na projektanta digitální zpracování ÚPO v CAD SW kontrola dat a převod do GIS 2000 2001 Metodika ver. 1.5 zadávání ÚPO dle Metodiky 1.5 (ZN, UH, BO) Ing. arch. Motl – nadstavba pro MicroStation rušení OkÚ oponentury Metodiky Atelier URBI – ing. arch. Benešová ing. arch. Motl ing. arch. Kubiš 2002 tvorba KJ (katalog jevů) zadání JPdÚPO (aktualizace Metodiky 1.5) 2003 Grantový program na digitální ÚPO 2004 Internet ve státní správě a samosprávě 2004

3 VIZUALIZACE (PROJEKT *.MXD) (Z ARCSDE DO *.MXD) SYMBOLOVÁ SADA IMPORT DO ARCSDE SHP>>>GEODATABÁZE IMPORT DO GML KATALOG JEVŮ ZÁVAZNOST TERMINOLOGIE ÚČEL VYUŽITÍ BILANČNÍ JEDNOTKY ÚČELOVÉ JEDNOTKY OBSAZENÍ VE VÝKRESECH ÚP DGN >>> SHP K&K KONTROLA KONVERZE EXPORT Z ARCSDE GEODATABÁZE>>>SHP (DLE ZADANÝCH PARAMETRŮ) RASTERIZACE Internet ve státní správě a samosprávě 2004 SYMBOLOVÁ SADA PRO MICROSTATION CADGIS Jednotný postup digitálního zpracování ÚPO pro GIS URBANISMUS GIS TECHNOLOGIE

4 http://ias.kr-jihomoravsky.cz/oup/oup Internet ve státní správě a samosprávě 2004

5

6  ORTOFOTO JMK (archivní sminky, LMS povodní)  ORTOFOTO (aktualizované)  Účelová katastrální mapa  Technické limity využití území a jiná závazná omezení  Přírodní limity využití území a jiná závazná omezení

7 Internet ve státní správě a samosprávě 2004 Účelová katastrální mapa vychází ze struktury DKM podklad pro digitální územní plány obcí součást geografického informačního systému obcí/kraje Struktura DGNvrstvabarvatloušťka f ont v ýška textu š ířka textu Katastrální hranice1333 Hranice parcel, budov121 Vnitřní kresba (slučky) 440 Parcelní čísla stavební1930 231.7 1.5 Parcelní čísla pozemková1840 231.7 1.5

8 Internet ve státní správě a samosprávě 2004 Technické limity využití území a jiná závazná omezení jsou to jevy objektivně ležící v území, které lze obtížně technickými prostředky změnit nebo nahradit součástí jsou i dlouhodobě sledované záměry rozvoje (dle dříve schválených dokumentací)

9 Internet ve státní správě a samosprávě 2004 1. LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 2.PODDOLOVANÁ A SESUVNÁ ÚZEMÍ 3.VODNÍ ZDROJE A JEJICH OP 4.VODNÍ TOKY A PLOCHY 5. PAMÁTKOVÉ ZÓNY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 6. LODNÍ DOPRAVA 7. LETECKÁ DOPRAVA 8. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 9. SILNIČNÍ DOPRAVA 10. ZÁSOBENÍ VODOU 11. ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 12. ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 13. ZÁSOBENÍ PLYNEM 14. ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 15. TEPLOVODY A PRODUKTOVODY 16. SPOJE 17. HYGIENICKÁ OCHRANA ÚZEMÍ 18. OBRANA A OCHRANA STÁTU

10 Internet ve státní správě a samosprávě 2004 Přírodní limity využití území a jiná závazná omezení limity jsou sledovány z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou sledovány tématické okruhy: zvláště chráněná území (velkoplošná a maloplošná) chráněná území dle stavebního zákona významné krajinné prvky přírodní parky územní systém ekologické stability nadregionální a regionální úrovně

11 Internet ve státní správě a samosprávě 2004

12

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Internet ve státní správě a samosprávě 2004 ÚTP a JPdÚPO Územně technické podklady a Jednotný postup digitálního zpracování územních plánů obcí pro GIS."

Podobné prezentace


Reklamy Google