Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM"— Transkript prezentace:

1 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Přírodní prostředí = soubor všech vnějších podmínek, které umožňují organismům na určitém místě nejen žít, ale i vyvíjet se a rozmnožovat = vztahuje se k rostlinám, živočichům a dalším organismům

2 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Populace = soubor jedinců pouze jednoho druhu živočichů, rostlin nebo jiných organismů, žijící v určitém čase v určitém vymezeném území, prostoru = organismy v populaci mají společné předky a jsou ve vzájemných genetických vztazích

3 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Žádný jedinec či populace se až na nepatrné výjimky nevyskytuje v přírodě zcela sám. Vždy je alespoň určitou dobu v daném prostoru v kontaktu s ostatními organismy nebo celými populacemi. Proto soubor organismů, které společně obývají určité území = společenstvo

4 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Společenstvo = soubor různých populací osídlujících určité území (prostor) Lokalita = ve srovnání s biotopem je konkrétní místo výskytu určitého druhu živočicha nebo rostliny

5 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Stanoviště (biotop) = prostředí charakteristické pro určitý druh Ekosystém = jestliže uvažujeme o společenstvu a prostředí, ve kterém vzniklo, jako o jednom celku = zahrnuje živou a neživou složku přírody na určitém území = obě složky se navzájem ovlivňují

6 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM

7 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Biotop stojatých vod

8 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Ekosystém jezera

9 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Prostředí (geologický podklad, voda, klimatické podmínky) působí na organismy a naopak rostliny, živočichové a další organismy mají zpětně vliv na stanoviště, které osidlují. Mezi neživou a živou přírodou neustále probíhá výměna látek a energií.

10 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Z těchto důvodů ekosystém považujeme za základní funkční jednotku přírody. Producenti = označení pro autotrofní organismy (převážně rostliny), které využívají sluneční energii za přítomnosti chlorofylu k fotosyntéze, při níž produkují z oxidu uhličitého a vody organické látky.

11 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Býložravci Získávají energii a živiny přímým konzumováním autotrofních organismů – rostlin. Proto se označují jako primární konzumenti nebo konzumenti 1. řádu (myš, králík).

12 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM

13 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Sekundární konzumenti = získávají energii a živiny přímým konzumováním heterotrofních organismů – býložravců = bývají proto označováni jako konzumenti 2. řádu, masožravci

14 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
= jimi se živí terciární konzumenti – konzumenti 3. řádu = predátoři (liška, poštolka) Detritožravci = organismy, které se živí odumřelými organismy (také výkaly organismů) a rozrušují je na stále menší části Příklad: korýši v lesní opadance

15 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Vlastní rozkladači přeměňují složité organické látky z odumřelých organismů (nebo výkalů či výměšků organismů) na jednodušší a až na látky anorganické. Převážně jsou to bakterie a houby.

16 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Paraziti = využívají jako zdroj energie a živin živé organismy a přitom hostitele určitým způsobem poškozují

17 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM
Symbiotické organismy = žijí v trvalém, pro oba organismy nezbytném vztahu = výživou se vzájemně doplňují Příklad: lišejníky

18 JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM


Stáhnout ppt "JAK POZOROVAT EKOSYSTÉM"

Podobné prezentace


Reklamy Google