Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VODA + OXID UHLIČITÝ ORGANICKÉ LÁTKY + KYSLÍK H2OH2O CO 2 O2O2 světelná energie chlorofyl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VODA + OXID UHLIČITÝ ORGANICKÉ LÁTKY + KYSLÍK H2OH2O CO 2 O2O2 světelná energie chlorofyl."— Transkript prezentace:

1

2 VODA + OXID UHLIČITÝ ORGANICKÉ LÁTKY + KYSLÍK H2OH2O CO 2 O2O2 světelná energie chlorofyl

3

4

5

6 Co je to fotosyntéza? A.Proces při výrobě fotografií B.Dělení buněk za světla C.Složitý děj, při kterém z látek anorganických vznikají látky organické D.Proces, při kterém vznikají látky anorganické z látek organických Q 1

7 Kde probíhá fotosyntéza? A.V temné komoře B.V těle živočichů C.V kořenech rostlin D.V zelených částech rostlin Q 2

8 Co je chloroplast? A.Umělá hmota s obsahem chloru B.Zelené barvivo C.Organela v rostlinné buňce Q 3

9 Co dokáže chlorofyl? A.Uspat člověka B.Nasávat ze země vodu s minerálními látkami C.Poutat světelnou energii D.Zbarvuje rostlinu na červeno Q 4

10 Co je chlorofyl? A.Zelený film B.Zelené barvivo v chloroplastu C.Organela v rostlinné buňce, v níž probíhá fotosyntéza Q 5

11 Které látky jsou organické ? A.Žula, čedič, křemen B.Dusík, železo, fosfor C.Oxid uhličitý, voda D.Glukóza, tuk, bílkoviny Q 6

12 Který plyn spotřebovává rostlina při tvorbě živin? A.Kyslík B.Dusík C.Oxid uhličitý D.Oxid siřičitý Q 7

13 Při fotosyntéze vznikají: A.Organické látky a oxid uhličitý B.Organické látky a kyslík C.Energie a oxid uhličitý D.Fotografie Q 8

14 Co rostlina potřebuje, aby mohla probíhat fotosyntéza? A.Kyslík a vodu B.Oxid uhličitý, vodu a světlo C.Světlo a teplo D.Nic, fotosyntéza u rostlin neprobíhá Q 9

15 Rostliny jsou organismy: A.Heterotrofní – reducenti - rozkladači B.Heterotrofní - konzumenti C.Autotrofní - producenti Q 10

16 Co umějí autotrofní organismy – producenti? A.Točit filmy B.Vyrábět auta C.Tvořit anorganické látky D.Vyrábět organické látky z anorganických látek Q 11

17 K čemu slouží rostlinám průduchy? A.K výměně plynů a regulaci odpařování vody B.K příjmu vody s minerálními látkami C.K příjmu dusíku D.K příjmu organických látek Q 12

18 Kdy rostlina dýchá? A.Jen za světla B.Jen v noci C.Když potřebuje D.Stále Q 13

19 Který plyn spotřebovávají rostliny při dýchání? A.Kyslík B.Oxid uhličitý C.Dusík D.Vzácné plyny Q 14

20 Který plyn rostliny při dýchání vylučují? A.Stejně jako živočichové – oxid uhličitý B.Stejně jako živočichové - kyslík C.Dusík D.Vzácné plyny Q 15

21 Ve které organele probíhá buněčné dýchání? A.V jádře B.V chloroplastech C.Ve vakuolách D.V mitochondriích E.V buněčné stěně Q 16

22 Co je buněčné dýchání? A.Výměna kyslíku a oxidu uhličitého v plicních sklípcích B.Přenos kyslíku a oxidu uhličitého krví C.Proces, při kterém se za přítomnosti kyslíku v buňkách rozkládají organické látky, vzniká energie a oxid uhličitý D.Dýchání přes speciální roušku Q 17

23 Který plyn rostliny vylučují jako odpadní produkt při fotosyntéze? A.Kyslík B.Dusík C.Oxid uhličitý D.Vzácné plyny Q 18

24 Buněčné dýchání u rostlin i u živočichů je stejné. A.Ano B.Ne, rostliny dýchají jen v noci Q 19

25 Co je hlavní produkt dýchání? A.Energie B.Organické látky C.Kyslík D.Oxid uhličitý Q 20

26 Co je hlavní produkt fotosyntézy? A.Energie B.Organické látky C.Kyslík D.Oxid uhličitý Q 21

27 Kde se průduchy nacházejí nejčastěji? A.Na kořenech rostlin B.Na listech C.V kůře D.V květech Q 22

28


Stáhnout ppt "VODA + OXID UHLIČITÝ ORGANICKÉ LÁTKY + KYSLÍK H2OH2O CO 2 O2O2 světelná energie chlorofyl."

Podobné prezentace


Reklamy Google