Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze s."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  abiotický  biotický  ekosystém  společenstvo  optimum  minimum  maximum  jedinec  druh  populace  producent  konzument  rozkladač  parazit  potravní řetězec  potravní pyramida  fotosyntéza  dýchání  adaptabilita  ekologická valence

3  ekologie = věda, která se zabývá vzájemnými vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem  „oikos“ = dům, domov, „logos“ = věda  samostatná až v 19. století, spojována se jménem prof. Ernsta Haeckela  mnoho oborů: ekologie obecná, rostlin, živočichů, člověka, krajiny… obrázek 1

4  každý organismus vyžaduje jiné prostředí, má jinou ekologickou valenci  optimum – organismu se daří nejlépe  krajní (mezní) faktory jsou minimum a maximum organismus přestává přežívat  interval mezi minimem a maximem se nazývá ekologická valence  existuje ekologická přizpůsobivost (adaptibilita) organismů obrázek 2

5 Základy ekologie  ekologie = studuje vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem  mnoho oborů: obecná, rostlin, živočichů, člověka, krajiny…  organismy mají různou ekologickou valenci  optimum – organismu se daří nejlépe  mezní faktory jsou minimum a maximum  ekologická valence – mezi minimem a maximem  ekologická přizpůsobivost organismů

6  děj, při kterém se využívá sluneční energie  probíhá na světle za přítomnosti chlorofylu  z okolí rostlina získává vodu a CO 2  anorganické jednoduché látky mění na organické složité  rovnice fotosyntézy: 6 H 2 O + 6 CO 2 chlorofyl,sluneční záření  C 6 H 12 O 6 + 6 O 2  cukr (glukóza)  opakem fotosyntézy je dýchání  rozkladem cukru se uvolňuje energie potřebná pro život

7 Fotosyntéza  probíhá na světle za přítomnosti chlorofylu  z okolí voda a CO 2  anorganické jednoduché látky  organické složité  rovnice fotosyntézy: 6 H 2 O + 6 CO 2 chlorofyl,sluneční záření  C 6 H 12 O 6 + 6 O 2  cukr (glukóza)  opakem je dýchání  rozkladem cukru se uvolňuje energie

8  producenti: vytvářejí organické látky z látek anorganických (zelené rostliny)  konzumenti: konzumují produkty producentů nebo jiné konzumenty, jsou na nich závislí  fytofágní (býložravci)  zoofágní (masožravci)  rozkladači: rozkládají zbytky těl a odpady z těla (mikroorganismy, bakterie…)

9 Funkce organismů v ekosystému  producenti: vytvářejí organické látky z látek anorganických (zelené rostliny)  konzumenti: konzumují produkty producentů nebo jiné konzumenty, jsou na nich závislí  fytofágní (býložravci)  zoofágní (masožravci)  rozkladači: rozkládají zbytky těl a odpady z těla (mikroorganismy, bakterie…)

10  pastevně kořistnický  od producentů přes fytofágní konzumenty (býložravce) k zoofágním konzumentům (masožravcům)  řasa  buchanka  ryba  člověk

11  rozkladný (detritový)  začíná u odpadů, což jsou odumřelá těla rostlin a živočichů a odpady metabolismu  tvorba humusu = humifikace  odumřelé rostliny  půdní živočichové  bakterie  humus ☼  producenti  konzumenti I. řádu (B)  konzumenti II. řádu (M)  konzumenti III.řádu  r o z k l a d a č i

12 Potravní řetězce  pastevně kořistnický  od producentů přes fytofágní konzumenty k zoofágním konzumentům  řasa  buchanka  ryba  člověk  rozkladný (detritový)  začíná u odpadů  tvorba humusu = humifikace  odumřelé rostliny  půdní živočichové  bakterie  humus ☼  producenti  konzumenti I. řádu (B)  konzumenti II. řádu (M)  konzumenti III.řádu  r o z k l a d a č i

13  je to grafické znázornění potravních vztahů mezi organismy  má tvar trojúhelníku  existují pyramidy početnosti, biomasy… obrázek 3

14 Potravní pyramida  grafické znázornění potravních vztahů mezi organismy  pyramidy početnosti, biomasy…

15  biotop = místo, které organismům poskytuje podmínky pro život (les, louka, rybník…)  stanoviště = jednoznačně vymezené místo výskytu (louka v Ostravě – Zábřehu severně od ZŠ Horymírova)  areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu (tučňák císařský – areál je Antarktida)  populace = soubor jedinců téhož druhu na určitém místě v určitém čase  společenstvo = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu  fytocenóza = rostlinné  zoocenóza = živočišné  ekosystém = společenstvo + neživé prostředí kolem  biom = soubor podobných ekosystémů (savana, tropický deštný les…)  biosféra = všechny ekosystémy na Zemi  biotický – živý  abiotický – neživý

16 Základní ekologické pojmy  biotop = poskytuje organismům podmínky pro život  stanoviště = jednoznačně vymezené místo výskytu  areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu  populace = soubor jedinců téhož druhu na určitém místě v určitém čase  společenstvo = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu  fytocenóza = rostlinné  zoocenóza = živočišné  ekosystém = společenstvo + neživé prostředí kolem  biom = soubor podobných ekosystémů  biosféra = všechny ekosystémy na Zemi  biotický – živý  abiotický – neživý

17 Základy ekologie  ekologie = studuje vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem  mnoho oborů: obecná, rostlin, živočichů, člověka, krajiny…  organismy mají různou ekologickou valenci  optimum – organismu se daří nejlépe  mezní faktory jsou minimum a maximum  ekologická valence – mezi minimem a maximem  ekologická přizpůsobivost organismů Fotosyntéza  probíhá na světle za přítomnosti chlorofylu  z okolí voda a CO 2  anorganické jednoduché látky  organické složité  rovnice fotosyntézy: viz výše  opakem je dýchání  rozkladem cukru se uvolňuje energie Funkce organismů v ekosystému  producenti: vytvářejí organické látky z látek anorganických (zelené rostliny)  konzumenti: konzumují produkty producentů nebo jiné konzumenty, jsou na nich závislí  fytofágní (býložravci)  zoofágní (masožravci)  rozkladači: rozkládají zbytky těl a odpady z těla (mikroorganismy, bakterie…) Potravní řetězce  pastevně kořistnický  od producentů přes fytofágní konzumenty k zoofágním konzumentům  řasa  buchanka  ryba  člověk  rozkladný (detritový)  začíná u odpadů  tvorba humusu = humifikace  odumřelé rostliny  půdní živočichové  bakterie  humus Potravní pyramida  grafické znázornění potravních vztahů mezi organismy  pyramidy početnosti, biomasy…

18  Co znamenají pojmy minimum, maximum a optimum?  Jak vypadá rovnice fotosyntézy?  Podle funkce v ekosystému organismy rozdělujeme na..............................,................................. a.........................................  Uveď příklad pastevně kořistnického potravního řetězce.

19  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN 80-7235-261-X. [2012-04-09]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-04-09] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty.http://www.wikimedia.org  obr. 1 – Ernst Haeckel http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Ernst_ Haeckel_2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Ernst_ Haeckel_2.jpg  obr. 2 – Gaussova křivka, autor Mgr. Hana Žídková  obr. 3 – potravní pyramida, autor Mgr. Hana Žídková


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze s."

Podobné prezentace


Reklamy Google