Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se vznikem a stavbou Země a jejím postavením ve Sluneční soustavě. Materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se vznikem a stavbou Země a jejím postavením ve Sluneční soustavě. Materiál."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se vznikem a stavbou Země a jejím postavením ve Sluneční soustavě. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  astronomie  vesmír  galaxie  Mléčná dráha  hvězda  planeta  měsíc  asteroid  kometa  meteorit  meteor  zemské jádro (svrchní, spodní)  zemský plášť (svrchní, spodní)  zemská kůra  litosféra  astenosféra

3  věda o vesmíru = astronomie  vesmír = veškeré hvězdy + galaxie + mezihvězdná hmota  galaxie = obrovské soustavy hvězd – naše galaxie = Mléčná dráha obrázek 1

4 Země ve vesmíru  věda o vesmíru = astronomie  vesmír = hvězdy + galaxie + mezihvězdná hmota  galaxie = soustavy hvězd  naše galaxie = Mléčná dráha

5  Slunce = hvězda (probíhá v ní termojaderná reakce)  planety = vychladlá tělesa, září jen odraženým slunečním světlem  planety Slunci bližší (vnitřní): Merkur, Venuše, Země, Mars  planety Slunci vzdálenější (vnější): Jupiter, Saturn, Uran, Neptun  Pluto – není planeta  družice planet = měsíce  video video  video 2 video 2 obrázek 2

6  planetky = asteroidy (menší tělesa mezi dráhou Marsu a Jupitera)  komety  meteoritická tělesa : meteory – zanikly v atmosféře  meteority – dopadly na zem obrázek 3

7 Sluneční soustava  Slunce = hvězda (termojaderná reakce)  planety = září odraženým slunečním světlem  planety vnitřní: Merkur, Venuše, Země, Mars  planety vnější: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun  Pluto – není planeta  družice planet = měsíce  planetky = asteroidy (menší tělesa mezi Marsem a Jupiterem)  komety  meteoritická tělesa : meteory – zanikly v atmosféře, meteority – dopadly na zem

8  asi před 4,7 miliardami let z mezihvězdného plynu a prachu  do jádra klesly Fe a Ni, v plášti zůstaly lehčí látky – Si, Al, Mg, O 2  nitro Země je dosud roztavené obrázek 4

9 Vznik Země  před 4,7 miliardami let z mezihvězdného plynu a prachu  v jádře Fe a Ni, v plášti lehčí látky – Si, Al, Mg, O 2  nitro Země – roztavené

10  od povrchu do středu Země je 6 378 km  zemská kůra  pod oceánem 4 - 15 km, pod kontinenty 30 – 40 km, pod pohořími až 80 km  tvoří ji hlavně horniny  litosféra = kůra + svrchní část pláště  zemský plášť  sahá až do hloubky 2 900 km  svrchní a spodní plášť, ve svrchním hlavně křemičitany  astenosféra = plastická vrstva pláště, na níž „pluje“ pevná litosféra  zemské jádro  svrchní je kapalné, spodní pevné, tvoří ho hlavně kovy (Fe +Ni)

11  1 – spodní jádro  2 – svrchní jádro  3 – spodní plášť  4 – svrchní plášť  5 – litosféra  6 – zemská kůra obrázek 5

12 Stavba Země  od povrchu do středu - 6 378 km  zemská kůra  pod oceánem 4 - 15 km, pod kontinenty 30 – 40 km, pod pohořími až 80 km  tvoří ji horniny  litosféra = kůra + svrchní část pláště  zemský plášť  svrchní a spodní plášť  astenosféra = plastická vrstva pláště, na ní „pluje“ pevná litosféra  zemské jádro  svrchní je kapalné, spodní pevné, tvoří ho kovy (Fe +Ni)

13  věda o vesmíru = astronomie  vesmír = hvězdy + galaxie + mezihvězdná hmota  galaxie = soustavy hvězd (naše - Mléčná dráha)  Sluneční soustava:  Slunce = hvězda (termojaderná reakce)  planety = odražené sluneční světlo  vnitří: Merkur, Venuše, Země, Mars  vnější: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun  Pluto – není planeta  družice planet = měsíce  planetky = asteroidy (mezi Marsem a Jupiterem)  komety  meteoritická tělesa: meteory – zanikly v atmosféře, meteority – dopadly na zem  vznik Země -před 4,7 miliardami let z mezihvězdného plynu a prachu  v jádře Fe a Ni, v plášti lehčí látky – Si, Al, Mg, O 2

14  od povrchu do středu - 6 378 km  zemská kůra: pod oceánem 4 - 15 km, pod kontinenty 30 – 40 km, pod pohořími až 80 km  tvoří ji horniny  litosféra = kůra + svrchní část pláště  zemský plášť  svrchní a spodní plášť  astenosféra = plastická vrstva pláště, na ní „pluje“litosféra  zemské jádro  svrchní je kapalné, spodní pevné, tvoří ho kovy (Fe +Ni)

15  Jak se jmenuje naše galaxie?  Vyjmenuj vnitřní a vnější planety Sluneční soustavy.  Jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou?  Vysvětli pojmy litosféra a astenosféra.  Jaká je vzdálenost od středu k povrchu Země?

16  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN 80-7235-261-X. [2013-01-12]  ČERVINKA, Pavel. a kolektiv. Ekologie a životní prostředí: učebnice pro střední školy a odborná učiliště. 1. vydání. Praha: nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2005. ISBN 80- 86034-63-1. [2013-01-12]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013-01-12] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. http://www.wikimedia.org  obr. 1 – Mléčná dráha http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/The_Galaxy.jpg/600px- The_Galaxy.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/The_Galaxy.jpg/600px- The_Galaxy.jpg  obr. 2 – Sluneční soustava http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/UpdatedPlanets2006.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/UpdatedPlanets2006.jpg  obr. 3 – kometa Hale Bopp http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Comet_Hale_Bopp_NASA.j pg/735px-Comet_Hale_Bopp_NASA.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Comet_Hale_Bopp_NASA.j pg/735px-Comet_Hale_Bopp_NASA.jpg  obr. 4 – vznik Země http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Protoplanetary-disk.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Protoplanetary-disk.jpg  obr. 5 – stavba Země http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Jordens_inre- numbers.svg/630px-Jordens_inre-numbers.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Jordens_inre- numbers.svg/630px-Jordens_inre-numbers.svg.png


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se vznikem a stavbou Země a jejím postavením ve Sluneční soustavě. Materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google