Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o vzniku a stavbě Země. Materiál je plně funkční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o vzniku a stavbě Země. Materiál je plně funkční."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o vzniku a stavbě Země. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  sluneční soustava  planeta  hvězda  gravitace  zemská kůra  zemský plášť  zemské jádro  atmosféra  hydrosféra  koloběh vody  jednobuněčné organismy  mnohobuněčné organismy  biosféra

3  Země je součástí Sluneční soustavy  Sluneční soustavu tvoří Slunce a 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) obrázek 1

4  Slunce je hvězda = uvnitř probíhá termonukleární reakce, září tedy vlastním světlem  planety mají menší hmotnost než hvězdy, neprobíhá v nich termonukleární reakce, pouze odráží světlo hvězd a obíhají kolem nich obrázek 2

5  Sluneční soustava pravděpodobně vznikla zhruba před pěti miliardami let z mezihvězdného prachu a plynu působením gravitace obrázek 3

6 Země a život  Slunce + 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) = Sluneční soustava  vznik z mezihvězdného prachu a plynu před 5 miliardami let působením gravitace

7  1. vnitřní jádro  2. vnější jádro  3. spodní plášť  4. svrchní plášť  5. a 6. zemská kůra obrázek 4 pro pobavenípobavení

8 Stavba Země  zemská kůra  zemský plášť  zemské jádro nákres stavby Země str. 9

9  žhavá Země chladla, uvolňovaly se plyny, vznikla prvotní atmosféra bez kyslíku  po vzniku života se činností rostlin (fotosyntézou) začal uvolňovat kyslík, vznikla současná atmosféra  složení atmosféry: 21% kyslíku, 78% dusíku, 0,03% oxidu uhličitého, 1% ostatních plynů obrázek 5

10  dalším chladnutím došlo ke srážení plynů v atmosféře, vznikla prvotní hydrosféra (praoceány)  současná hydrosféra = 96% slané vody, zbytek sladké (tekoucí, podzemní, v ledovcích i sněhu) obrázek 6

11 Atmosféra  chladnutím žhavé Země a uvolňování plynů → prvotní atmosféra bez kyslíku  činností rostlin (fotosyntézou) → kyslík → současná atmosféra  složení: 21% kyslíku, 78% dusíku, 0,03% oxidu uhličitého, 1% ostatních plynů Hydrosféra  další chladnutí = srážení plynů → prvotní hydrosféra (praoceány)  hydrosféra = 96% slané vody, zbytek sladké

12 obrázek 7 koloběh vody videovideo

13 Koloběh vody  vypařování vody z povrchu, sněhu a ledu, vodních ploch, rostlin  kondenzace páry v atmosféře → srážky (déšť, sníh)  vsakování → podzemní voda → prameny  odtok zpět do vodních toků, jezer a oceánů

14 Chemická evoluce  na začátku vývoje Země byly pouze anorganické (neústrojné) látky – voda, vzduch, oxid uhličitý, dusík, uhlík… mají jednoduchou stavbu  z nich postupně vznikly organické (ústrojné) látky – cukry, tuky, bílkoviny, které jsou složitější Biologická evoluce  docházelo ke shlukování organických látek, probíhaly chemické reakce tvořící nové organické látky → vznikaly první primitivní organismy

15  život vznikl ve vodě, důkazem je vysoký obsah vody v tělech všech organismů  nejprve vznikly jednobuněčné organismy a z nich vznikly organismy mnohobuněčné  veškeré živé organismy na Zemi, které se vyvinuly, vytvářejí živý obal Země - biosféru obrázek 8 obrázek 9

16 Evoluce  ze začátku pouze anorganické (neústrojné) látky – voda, vzduch, oxid uhličitý, dusík, uhlík…  potom organické (ústrojné) látky – cukry, tuky, bílkoviny  život vznikl ve vodě, nejprve jednobuněčné organismy  z nich organismy mnohobuněčné  živý obal Země = biosféra

17  základní zdroj energie (světelné a tepelné) pro Zemi je Slunce  je zdrojem energie pro fotosyntézu – proces probíhající v zelených rostlinách  fotosyntéza umožňuje měnit anorganické látky na organické a uvolňuje do atmosféry kyslík obrázek 10

18  složkou slunečního záření je i ultrafialové (UV) záření, pro organismy je smrtelné  v atmosféře se proti němu vytvořila ochrana v podobě ozónové vrstvy – ozonosféra, díky ní se organismy rozšířily na souš obrázek 11

19  základní zdroj energie (světlo, teplo) pro Zemi je Slunce  je zdrojem energie pro fotosyntézu  složkou slunečního záření je i ultrafialové (UV) záření, pro organismy smrtelné  v atmosféře je proti němu ochrana v podobě ozónové vrstvy

20 Země a život  Slunce + 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) = Sluneční soustava  vznik z mezihvězdného prachu a plynu před 5 miliardami let působením gravitace Stavba Země  zemská kůra  zemský plášť  zemské jádro Atmosféra  chladnutím žhavé Země a uvolňování plynů → prvotní atmosféra bez kyslíku  činností rostlin (fotosyntézou) → kyslík → současná atmosféra  složení: 21% kyslíku, 78% dusíku, 0,03% oxidu uhličitého, 1% ostatních plynů Hydrosféra  další chladnutí = srážení plynů → prvotní hydrosféra (praoceány)  hydrosféra = 96% slané vody, zbytek sladké Koloběh vody  vypařování vody z povrchu, sněhu a ledu, vodních ploch, rostlin  kondenzace páry v atmosféře → srážky (déšť, sníh)  vsakování → podzemní voda → prameny  odtok zpět do vodních toků, jezer a oceánů

21 Evoluce  ze začátku pouze anorganické (neústrojné) látky – voda, vzduch, oxid uhličitý, dusík, uhlík…  potom organické (ústrojné) látky – cukry, tuky, bílkoviny  život vznikl ve vodě, nejprve jednobuněčné organismy  z nich organismy mnohobuněčné  živý obal Země = biosféra  základní zdroj energie (světlo, teplo) pro Zemi je Slunce  je zdrojem energie pro fotosyntézu  složkou slunečního záření je i ultrafialové (UV) záření, pro organismy smrtelné  v atmosféře je proti němu ochrana v podobě ozónové vrstvy

22  Před jak dlouhou dobou vznikla Země?  Jaké plyny obsahuje atmosféra Země a jaký je jejich podíl v procentech?  Jak se nazývá vrstva nacházející se nejblíže povrchu Země?  Dokážeš stručně popsat koloběh vody?  Které organismy vznikly dřív, jednobuněčné, nebo mnohobuněčné?  Co je to biosféra?  K čemu slouží ozónová vrstva?

23  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír; BIČÍK, Vítězslav; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1 : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. přepracované vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 104 s. ISBN 80-7235-068-4. [2012-17-08]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-17-08] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. http://www.wikimedia.org  obr. 1 – Sluneční soustava http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Planets2008.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Planets2008.jpg  obr. 2 – hvězda http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/He1523a.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/He1523a.jpg  obr. 3 – protoplanetární disk http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Protoplanetary_disk.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Protoplanetary_disk.jpg  obr. 4 – stavba Země http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Jordens_inre_med_siffror.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Jordens_inre_med_siffror.jpg  obr. 5 – atmosféra http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Meteotek08_atmosfera03.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Meteotek08_atmosfera03.jpg  obr. 6 – koráli a vodní rostliny http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coral_Beach%2C_Carraroe.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coral_Beach%2C_Carraroe.JPG  obr. 7 – koloběh vody http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Watercycleczechhigh.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Watercycleczechhigh.jpg  obr. 8 – jednobuněčný organismus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Oscillatoria_sp.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Oscillatoria_sp.jpg?uselang=cs  obr. 9 – mnohobuněčné organismy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Phil- Anthozoa.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Phil- Anthozoa.jpg  obr. 10 – Slunce http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Orange_Sun_in_Boracay%2C_Philippines.j pg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Orange_Sun_in_Boracay%2C_Philippines.j pg  obr. 11 – ozonová vrstva http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Raggi_UV_e_Ozono.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Raggi_UV_e_Ozono.jpg


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o vzniku a stavbě Země. Materiál je plně funkční."

Podobné prezentace


Reklamy Google