Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Země a život, vývoj života

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Země a život, vývoj života"— Transkript prezentace:

1 Země a život, vývoj života
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o vzniku a stavbě Země. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 ZÁKLADNÍ POJMY sluneční soustava planeta hvězda gravitace zemská kůra
zemský plášť zemské jádro atmosféra hydrosféra koloběh vody jednobuněčné organismy mnohobuněčné organismy biosféra

3 Země a život Země je součástí Sluneční soustavy
Sluneční soustavu tvoří Slunce a 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) obrázek 1

4 Země a život Slunce je hvězda = uvnitř probíhá termonukleární reakce, září tedy vlastním světlem planety mají menší hmotnost než hvězdy, neprobíhá v nich termonukleární reakce, pouze odráží světlo hvězd a obíhají kolem nich obrázek 2

5 Země a život Sluneční soustava pravděpodobně vznikla zhruba před pěti miliardami let z mezihvězdného prachu a plynu působením gravitace obrázek 3

6 Zápis do sešitu Země a život
Slunce + 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) = Sluneční soustava vznik z mezihvězdného prachu a plynu před 5 miliardami let působením gravitace

7 Stavba Země 1. vnitřní jádro 2. vnější jádro 3. spodní plášť
4. svrchní plášť 5. a 6. zemská kůra pro pobavení obrázek 4

8 Zápis do sešitu Stavba Země zemská kůra zemský plášť zemské jádro
nákres stavby Země str. 9

9 Atmosféra žhavá Země chladla, uvolňovaly se plyny, vznikla prvotní atmosféra bez kyslíku po vzniku života se činností rostlin (fotosyntézou) začal uvolňovat kyslík, vznikla současná atmosféra složení atmosféry: 21% kyslíku, 78% dusíku, 0,03% oxidu uhličitého, 1% ostatních plynů obrázek 5

10 Hydrosféra dalším chladnutím došlo ke srážení plynů v atmosféře, vznikla prvotní hydrosféra (praoceány) současná hydrosféra = 96% slané vody, zbytek sladké (tekoucí, podzemní, v ledovcích i sněhu) obrázek 6

11 Zápis do sešitu Atmosféra Hydrosféra
chladnutím žhavé Země a uvolňování plynů → prvotní atmosféra bez kyslíku činností rostlin (fotosyntézou) → kyslík → současná atmosféra složení: 21% kyslíku, 78% dusíku, 0,03% oxidu uhličitého, 1% ostatních plynů Hydrosféra další chladnutí = srážení plynů → prvotní hydrosféra (praoceány) hydrosféra = 96% slané vody, zbytek sladké

12 Koloběh vody obrázek 7 koloběh vody video

13 Zápis do sešitu Koloběh vody
vypařování vody z povrchu, sněhu a ledu, vodních ploch, rostlin kondenzace páry v atmosféře → srážky (déšť, sníh) vsakování → podzemní voda → prameny odtok zpět do vodních toků, jezer a oceánů

14 Vznik a vývoj života Chemická evoluce Biologická evoluce
na začátku vývoje Země byly pouze anorganické (neústrojné) látky – voda, vzduch, oxid uhličitý, dusík, uhlík… mají jednoduchou stavbu z nich postupně vznikly organické (ústrojné) látky – cukry, tuky, bílkoviny, které jsou složitější Biologická evoluce docházelo ke shlukování organických látek, probíhaly chemické reakce tvořící nové organické látky → vznikaly první primitivní organismy

15 Vznik a vývoj života život vznikl ve vodě, důkazem je vysoký obsah vody v tělech všech organismů nejprve vznikly jednobuněčné organismy a z nich vznikly organismy mnohobuněčné veškeré živé organismy na Zemi, které se vyvinuly, vytvářejí živý obal Země - biosféru obrázek 8 obrázek 9

16 Zápis do sešitu Evoluce
ze začátku pouze anorganické (neústrojné) látky – voda, vzduch, oxid uhličitý, dusík, uhlík… potom organické (ústrojné) látky – cukry, tuky, bílkoviny život vznikl ve vodě, nejprve jednobuněčné organismy z nich organismy mnohobuněčné živý obal Země = biosféra

17 Vznik a vývoj života základní zdroj energie (světelné a tepelné) pro Zemi je Slunce je zdrojem energie pro fotosyntézu – proces probíhající v zelených rostlinách fotosyntéza umožňuje měnit anorganické látky na organické a uvolňuje do atmosféry kyslík obrázek 10

18 Vznik a vývoj života složkou slunečního záření je i ultrafialové (UV) záření, pro organismy je smrtelné v atmosféře se proti němu vytvořila ochrana v podobě ozónové vrstvy – ozonosféra, díky ní se organismy rozšířily na souš obrázek 11

19 Zápis do sešitu základní zdroj energie (světlo, teplo) pro Zemi je Slunce je zdrojem energie pro fotosyntézu složkou slunečního záření je i ultrafialové (UV) záření, pro organismy smrtelné v atmosféře je proti němu ochrana v podobě ozónové vrstvy

20 OPAKOVÁNÍ Země a život Atmosféra Stavba Země Hydrosféra Koloběh vody
Slunce + 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) = Sluneční soustava vznik z mezihvězdného prachu a plynu před 5 miliardami let působením gravitace Stavba Země zemská kůra zemský plášť zemské jádro Atmosféra chladnutím žhavé Země a uvolňování plynů → prvotní atmosféra bez kyslíku činností rostlin (fotosyntézou) → kyslík → současná atmosféra složení: 21% kyslíku, 78% dusíku, 0,03% oxidu uhličitého, 1% ostatních plynů Hydrosféra další chladnutí = srážení plynů → prvotní hydrosféra (praoceány) hydrosféra = 96% slané vody, zbytek sladké Koloběh vody vypařování vody z povrchu, sněhu a ledu, vodních ploch, rostlin kondenzace páry v atmosféře → srážky (déšť, sníh) vsakování → podzemní voda → prameny odtok zpět do vodních toků, jezer a oceánů

21 OPAKOVÁNÍ Evoluce ze začátku pouze anorganické (neústrojné) látky – voda, vzduch, oxid uhličitý, dusík, uhlík… potom organické (ústrojné) látky – cukry, tuky, bílkoviny život vznikl ve vodě, nejprve jednobuněčné organismy z nich organismy mnohobuněčné živý obal Země = biosféra základní zdroj energie (světlo, teplo) pro Zemi je Slunce je zdrojem energie pro fotosyntézu složkou slunečního záření je i ultrafialové (UV) záření, pro organismy smrtelné v atmosféře je proti němu ochrana v podobě ozónové vrstvy

22 Otázky a úkoly Před jak dlouhou dobou vznikla Země?
Jaké plyny obsahuje atmosféra Země a jaký je jejich podíl v procentech? Jak se nazývá vrstva nacházející se nejblíže povrchu Země? Dokážeš stručně popsat koloběh vody? Které organismy vznikly dřív, jednobuněčné, nebo mnohobuněčné? Co je to biosféra? K čemu slouží ozónová vrstva?

23 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír; BIČÍK, Vítězslav; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1 : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. přepracované vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, s. ISBN [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. obr. 1 – Sluneční soustava obr. 2 – hvězda obr. 3 – protoplanetární disk obr. 4 – stavba Země obr. 5 – atmosféra obr. 6 – koráli a vodní rostliny obr. 7 – koloběh vody obr. 8 – jednobuněčný organismus obr. 9 – mnohobuněčné organismy obr. 10 – Slunce obr. 11 – ozonová vrstva


Stáhnout ppt "Země a život, vývoj života"

Podobné prezentace


Reklamy Google