Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVBA ZEMĚ Autor: Mgr. Monika Urbancová Datum: 1. 4. 2013 Cílový ročník: 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVBA ZEMĚ Autor: Mgr. Monika Urbancová Datum: 1. 4. 2013 Cílový ročník: 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763."— Transkript prezentace:

1 STAVBA ZEMĚ Autor: Mgr. Monika Urbancová Datum: 1. 4. 2013 Cílový ročník: 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

2 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací obor: PŘÍRODOPIS Tematický okruh: GEOLOGIE Téma: STAVBA ZEMĚ Metodický list/anotace: slouží k seznámení se stavbou Země Jazyk: čeština Očekávaný výstup: žáci se naučí, jak vznikla Země a jaká je její stavba Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 14 – 15 let

3 Stavba Země Zemské jádro (složení: Ni, Fe + Si,S) - vnější (kapalné) - vnitřní (pevné) Zemský plášť (křemičitany,oxidy,sulfidy) zasahuje do hloubky 2900 km svrchní a spodní plášť Zemská kůra (oxidy,křemičitany Al,Fe,Ca..) zasahuje do hloubky 5 – 40 km pevninská a oceánská Astenosféra – plastická vrstva mezi pláštěm a kůrou

4 Vznik Země Předgeologické období 1. zemské těleso se rozrůznilo na několik obalů = geosfér, vzniklo – zemské jádro, zemský plášť, atmosféra (plyny) 2. vytvoření pevného obalu – zemské kůry a vodního obalu - hydrosféry Geologické období přetváření zemské kůry geologickými ději (např. vrásněním, sopečnou činností….) → vznik biosféry a pedosféry

5 Zemská kůra pevnin a oceánů zemská kůra spolu s nejsvrchnější vrstvou pláště tvoří pevný horninový obal Země = litosféru Zemská kůra pevninská (tvoří kontinenty) - mocnost průměrně 40 km - trojvrstevná (usazeniny *, žula,čedič) - starší oceánská (tvoří oceány) - mocnost průměrně 10 km - dvojvrstevná (usazeniny *, čedič) - mladší *usazené horniny: pískovce a břidlice

6 Obr. zemská kůra pevnin a oceánů Chemické složení zemské kůry: 46% O 2, 28% Si, 8% Al, 5% Fe, Ca, Na… km 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Oceány,moře Pásmo usazených hornin Čedičové pásmo Astenosféra Zemský plášť žulové pásmo pevnina pásmo usazených hornin čedičové pásmo

7 Země je dynamická planeta Rozdělení geologických dějů Vnitřní geologické děje probíhají v jádře, plášti i kůře ¨ vyvolané vnitřní energií Země (z počátečního období vzniku Z.,z rozpadu radioaktivních prvků) např. zemětřesení, vrásnění, magmatismus ….. Vnější geologické děje probíhají na zemském povrchu vyvolané sluneční a gravitační energií např. zvětrávání, eroze…..

8 Vylušti křížovku: Zopakuj si svoje znalosti o horninách a odpověz na otázku. „Zemské těleso je rozrůzněno na několik ….., vyjmenuj je“. 1. Tmavá hlubinná vyvřelina 2. Bazalt – jinak 3. Výlevná vyvřelina 4. Přeměněná hornina 5. Znělec – jinak 6. Skupenství – stav hornin 7. Žula - jinak 1 2 3 4 5 6 7

9 Řešení křížovky: „Zemské těleso je rozrůzněno na několik GEOSFÉR, jsou to - zemské jádro, plášť, kůra“. 1. Tmavá hlubinná vyvřelina 2. Bazalt – jinak 3. Výlevná vyvřelina 4. Přeměněná hornina 5. Znělec – jinak 6. Skupenství – stav hornin 7. Žula - jinak 1GABRO 2ČEDIČ 3RYOLIT 4SVOR 5FONOLIT 6PEVNÉ 7GRANIT

10 Použité zdroje: LITERATURA: Vališ, J., a kol. Přírodopis 8. 5.vydání, SPN, Praha 1989 Černík, V., Martinec, Z., Vítek, J. Přírodopis 4 – mineralogie a geologie se základy ekologie. 1. vydání, SPN, Praha 1998. ISBN 80-7235-044-7 Švecová, M., Matějka, D. Přírodopis 9. 1.vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007. ISBN 978-80-7238- 587-4 Foto, obrázky – zdroj vlastní

11 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "STAVBA ZEMĚ Autor: Mgr. Monika Urbancová Datum: 1. 4. 2013 Cílový ročník: 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763."

Podobné prezentace


Reklamy Google