Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu."— Transkript prezentace:

1 Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu.

2  kamenný obal Země  sféra tvořená horninami v pevném stavu  sahá do hloubky 100 – 300 km  pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném stavu = astenosféra LITOSFÉRA

3 Vnitřní stavba Země

4

5 Zopakujte si, jaké existují základní typy zemské kůry a v čem se liší: Zemská kůra

6 pevninská Ø mocnost 35 km (20 – 80 km) 3 vrstvy (sedimentární, žulová a čedičová) podstatně starší větší objem (64%) oceánská Ø mocnost 10 km (6 - 15 km) 2 vrstvy (sedimentární a čedičová) podstatně mladší menší objem (21%) ( přechodná - zabírá asi 15% objemu kůry )

7 Složení litosféry  litosféra je složena z pevných hornin TYPY HORNIN  vyvřelé (magmatické)  usazené (sedimentární)  přeměněné (metamorfované)

8 Vyvřelé horniny  vznikají tuhnutím magmatu  podle místa vzniku se dělí na vyvřeliny hlubinné a výlevné V čem se liší hlubinné a výlevné vyvřeliny?

9 Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované př. žula výlevné vyvřeliny tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované př. čedič

10 Přeměněné horniny  vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných hornin za vyšších teplot a tlaků  mají většinou charakteristické páskování  př. rula

11 Usazené horniny  vznikají zvětráváním (erozí) staršíchzvětráváním hornin a následným usazením (sedimentací)  pokrývají značnou část povrchu Země  př. pískovec nebo vápenec

12  litosféra není jednolitá, ale je rozlámaná na litosférické desky  litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují Litosférické desky

13 Jak se projevuje na povrchu Země pohyb litosférických desek? Nejčastěji zemětřesením, vulkanickou činností a horotvornými pochody.

14 Rozhraní litosférických desek  DIVERGENTNÍ  KONVERGENTNÍ  NEUTRÁLNÍ

15 Rozhraní litosférických desek

16 Divergentní rozhraní litosférických desek  na tomto rozhraní vzniká nová zemská kůra  typickým příkladem divergentního rozhraní jsou středooceánské hřbety Najděte na mapě světa příklady divergentního rozhraní:

17 Středoatlantský hřbet

18 Island  Ostrov je vynořenou částí Středoatlantského hřbetu  díky divergenci se Island neustále zvětšuje Hekla

19 Východoafrický rift Která tektonická jezera leží ve Východoafrickém riftu?

20 Konvergentní rozhraní litosférických desek  na tomto rozhraní zaniká zemská kůra  typickým příkladem divergentního rozhraní jsou subdukční zóny Najděte na mapě světa příklady konvergentního rozhraní:

21 Kordillery a Andy  Pásemná pohoří, která vznikla díky konvergenci litosférických desek Najděte na mapě daných pohoří činné sopky:

22 Kordillery a Andy Sv. Helena ChimborazoNevado del Ruiz Popocatépetl

23 Neutrální rozhraní litosférických desek  Na tomto rozhraní se pohybují dvě desky podél sebe  Ukázkovým příkladem neutrálního rozhraní je zlom San Andreas v Kalifornii Která města leží podél zlomu San Andreas a jak je tento zlom ovlivňuje?

24 San Andreas  Na zlomu San Andreas nebo v jeho blízkosti leží například San Francisco nebo Los Angeles

25 San Francisco 1906

26 Los Angeles 1989

27 Vznik pevnin a oceánů  Rozmístěním, tvarem a velikostí pevnin a oceánů v geologické minulosti se zabývá PALEOGEOGRAFIE (zeměpis zaniklého světa)  V průběhu historie Země došlo k obrovským změnám na mapě světa

28 Svět na počátku prvohor

29 V průběhu prvohor došlo díky pohybům litosférických desek ke spojení všech kontinentů v jeden celek superkontinent PANGEA

30 Jaké důkazy mohou dokládat existenci Pangey? - některé kontinenty svými tvary do sebe zapadají jako části skládačky - výskyt stejných hornin na různých kontinentech v částech, které kdysi přiléhaly k sobě - přítomnost stejných zkamenělin

31 Na počátku druhohor došlo díky pohybům litosférických desek k rozpadu Pangey Laurasie + Gondwana

32 Sledujte pozorně rozpad Pangey na následujících mapách. Které dnešní kontinenty tvořily Laurasii a které Gondwanu? Který oceán vznikl v druhohorách?

33 Svět na počátku druhohor

34 Svět uprostřed druhohor

35 Svět na konci druhohor

36 Svět ve starších třetihorách

37 Svět v mladších třetihorách

38 Současný svět

39 Pevniny  nejstaršími jádry pevnin jsou tzv. štíty  ke štítům se přimykají platformy, které vznikly na okrajích štítů  ostatní části pevnin vznikly nejčastěji vyvrásněním

40 Evropa  nejstaršími jádry Evropy jsou baltský štít a ukrajinský štít  K nim se přimyká evropská platforma, tvořící podloží Východoevropské roviny  ostatní části Evropy se na jádro „připojily“ vrásněním při kolizích kontinentů

41 Pokuste se vysvětlit vznik Skandinávského pohoří Uralu Alp: Evropa


Stáhnout ppt "Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google