Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu"— Transkript prezentace:

1 LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu
sahá do hloubky 100 – 300 km pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném stavu = astenosféra

2 LITOSFÉRA Vnitřní stavba Země zemská kůra zemský plášť zemské jádro

3 LITOSFÉRA Vnitřní stavba Země

4 LITOSFÉRA Zemská kůra pevninská Ø mocnost 35 km (20 – 80 km) oceánská
3 vrstvy (sedimentární, žulová a čedičová) podstatně starší větší objem (64%) oceánská Ø mocnost 10 km ( km) 2 vrstvy (sedimentární a čedičová) podstatně mladší menší objem (21%) ( přechodná - zabírá asi 15% objemu kůry)

5 LITOSFÉRA Složení litosféry litosféra je složena z pevných hornin
TYPY HORNIN vyvřelé (magmatické) usazené (sedimentární) přeměněné (metamorfované)

6 LITOSFÉRA Vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu
podle místa vzniku se dělí na vyvřeliny hlubinné a výlevné ? V čem se liší hlubinné a výlevné vyvřeliny?

7 LITOSFÉRA Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny výlevné vyvřeliny
tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované př. žula výlevné vyvřeliny tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované př. čedič

8 LITOSFÉRA Přeměněné horniny vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných
hornin za vyšších teplot a tlaků mají většinou charakteristické páskování př. rula

9 LITOSFÉRA Usazené horniny vznikají zvětráváním (erozí) starších
hornin a následným usazením (sedimentací) pokrývají značnou část povrchu Země př. pískovec nebo vápenec

10 LITOSFÉRA Litosférické desky
litosféra není jednolitá, ale je rozlámaná na litosférické desky litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují

11 LITOSFÉRA ? Jak se projevuje na povrchu Země
pohyb litosférických desek? Nejčastěji zemětřesením, vulkanickou činností a horotvornými pochody.

12 LITOSFÉRA KONVERGENTNÍ NEUTRÁLNÍ Rozhraní litosférických desek
DIVERGENTNÍ KONVERGENTNÍ NEUTRÁLNÍ

13 LITOSFÉRA Rozhraní litosférických desek

14 LITOSFÉRA Divergentní rozhraní litosférických desek
na tomto rozhraní vzniká nová zemská kůra typickým příkladem divergentního rozhraní jsou středooceánské hřbety ? Najděte na mapě světa příklady divergentního rozhraní:

15 LITOSFÉRA Středoatlantský hřbet

16 LITOSFÉRA Island Ostrov je vynořenou částí Středoatlantského hřbetu
díky divergenci se Island neustále zvětšuje Hekla

17 LITOSFÉRA Východoafrický rift
? Která tektonická jezera leží ve Východoafrickém riftu?

18 LITOSFÉRA Konvergentní rozhraní litosférických desek
na tomto rozhraní zaniká zemská kůra typickým příkladem divergentního rozhraní jsou subdukční zóny ? Najděte na mapě světa příklady konvergentního rozhraní:

19 LITOSFÉRA Kordillery a Andy
Pásemná pohoří, která vznikla díky konvergenci litosférických desek ? Najděte na mapě daných pohoří činné sopky:

20 LITOSFÉRA Kordillery a Andy Sv. Helena Popocatépetl Chimborazo
Nevado del Ruiz

21 LITOSFÉRA Neutrální rozhraní litosférických desek
Na tomto rozhraní se pohybují dvě desky podél sebe Ukázkovým příkladem neutrálního rozhraní je zlom San Andreas v Kalifornii ? Která města leží podél zlomu San Andreas a jak je tento zlom ovlivňuje?

22 LITOSFÉRA San Andreas Na zlomu San Andreas nebo v jeho blízkosti leží například San Francisco nebo Los Angeles

23 LITOSFÉRA San Francisco 1906

24 LITOSFÉRA Los Angeles 1989

25 LITOSFÉRA V průběhu prvohor došlo díky pohybům litosférických desek ke spojení všech kontinentů v jeden celek superkontinent PANGEA

26 LITOSFÉRA ? Jaké důkazy mohou dokládat existenci Pangey?
některé kontinenty svými tvary do sebe zapadají jako části skládačky výskyt stejných hornin na různých kontinentech v částech, které kdysi přiléhaly k sobě přítomnost stejných zkamenělin

27 LITOSFÉRA Laurasie + Gondwana
Na počátku druhohor došlo díky pohybům litosférických desek k rozpadu Pangey Laurasie + Gondwana

28 LITOSFÉRA Georeliéf mořského dna pevninský šelf (hloubka do 200 m)
pevninský svah pevninské úpatí oceánské lože (hloubka 3000 – 6000 m) (oceánská pánev, podmořská hora, středooceánský hřbet, oceánský příkop,…) ? Najděte v atlasu světa konkrétní příklady uvedených tvarů podmořského georeliéfu:

29 LITOSFÉRA Georeliéf tvary georeliéfu jsou výsledkem
protichůdného působení endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) činitelů ? Uveďte příklady endogenních a exogenních činitelů:

30 LITOSFÉRA Endogenní pochody jejich příčinou je vnitřní energie Země
příkladem endogenních pochodů jsou: vulkanismus zemětřesení horotvorná činnost

31 LITOSFÉRA Endogenní pochody jejich příčinou je vnitřní energie Země
příkladem endogenních pochodů jsou: vulkanismus zemětřesení horotvorná činnost

32 LITOSFÉRA Vulkanismus ? Pojmenujte části sopky: kráter (jícen)
parazitický kráter sopouch (komín) láva popel magma magmatický krb ? Pojmenujte části sopky:

33 LITOSFÉRA Vulkanismus ? Uveďte příklady sopečných
pohoří v České republice: České středohoří, Doupovské hory, Lužické hory atd.

34 LITOSFÉRA Zemětřesení ? Jaký je rozdíl mezi hypocentrem a epicentrem?

35 LITOSFÉRA Horotvorná činnost ? Popište podle následujících
snímků vznik Himálaje:

36 Pohybem litosférických desek vznikají:
LITOSFÉRA Horotvorná činnost Pohybem litosférických desek vznikají: vrásová pohoří kerná pohoří vráso – zlomová pohoří

37 LITOSFÉRA Vrásová pohoří Vrása = deformace (prohnutí) horniny
ANTIKLINÁLA SYNKLINÁLA

38 LITOSFÉRA Vrásová pohoří
Satelitní snímek vrásového pohoří (Zagros v Íránu)

39 LITOSFÉRA Vrásová pohoří

40 LITOSFÉRA Kerná pohoří Vznikají vyzdvižením ker podél zlomů HRÁST
PROLOM

41 LITOSFÉRA Kerná pohoří
Kerným pohořím jsou například Vysoké Tatry na Slovensku. Stejným způsobem vznikla i většina pohoří v České vysočině.

42 LITOSFÉRA Vráso - zlomová pohoří
Vráso-zlomová pohoří mají komplikovanou stavbu, která vznikla kombinací vrásnění hornin a současně jejich pohybem podél tektonických poruch.

43 LITOSFÉRA Exogenní pochody jejich hlavními příčinami jsou sluneční
záření, rotace a gravitace Země. příkladem exogenních pochodů jsou: svahové pochody říční (fluviální) pochody mořské (marinní) pochody ledovcové (glaciální) pochody větrné (eolické) pochody biogenní pochody antropogenní pochody

44 LITOSFÉRA Svahové pochody Jsou hojně rozšířené, protože
svahy tvoří > 90% souše skalní řícení sesuvy laviny bahenní proudy apod. ? Uveďte konkrétní příklady svahových pochodů:

45 LITOSFÉRA Fluviální pochody jevy způsobené tekoucí vodou
povrchový ron → strže → koryto vodního toku (údolí tvaru V) horní tok – převládá eroze střední tok – eroze a akumulace jsou vyrovnané dolní tok – převládá akumulace

46 LITOSFÉRA Marinní pochody jevy způsobené dmutím a příbojem
působením vln se vytvářejí např. pobřežní sruby nebo písečné kosy

47 LITOSFÉRA Glaciální pochody jevy způsobené ledovci
ledovce vytvářejí erozní i akumulační tvary (kar, trog, fjord, moréna, …)

48 LITOSFÉRA Eolické pochody jevy způsobené větrem
? V jakém prostředí se nejčastěji vyskytují? V aridním prostředí bez rostlinného pokryvu. vznik např. písečných dun nebo návějí spraší.

49 LITOSFÉRA Biogenní pochody jevy způsobené živými organismy
výraznými tvary jsou např. korálové útesy nebo termitiště.

50 LITOSFÉRA Antropogenní pochody
jevy způsobené člověkem, který je v současnosti jedním z nejvýznamnějších exogenních činitelů. ? Uveďte konkrétní příklady tvarů georeliéfu, které vznikly činností člověka:

51 LITOSFÉRA Zvětrávání fyzikální chemické
nedochází ke změně chemického složení vznik úlomkovitých sedimentů, například štěrku. dochází ke změně chemického složení vznik chemických sedimentů, například vápence krasovými jevy: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O


Stáhnout ppt "LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu"

Podobné prezentace


Reklamy Google