Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© copyleft Jiří Trávník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© copyleft Jiří Trávník"— Transkript prezentace:

1 © copyleft Jiří Trávník
2. díl © copyleft Jiří Trávník

2 Obsah 2. části Horniny Vyvřelé horniny hlubinné, výlevné
Usazené horniny, mechanické zvětrávání, chemické, org. sedimenty Přeměněné horniny Horninový cyklus Opakování - horniny Litosféra Hydrosféra Atmosféra Pedosféra Opakování - sféry

3 Horniny nestejnorodé přírodniny tvořené minerály. (nedají se vyjádřit chemickým vzorcem) věda – petrologie vznik hornin – vnitřní a vnější geologičtí činitelé

4 Vnitřní geologické děje, vznik hornin
- vysoká teplota uvnitř Země (6000°C) radioaktivní reakce a energie ze vzniku Země horniny ve žhavém stavu – magma magma vystupuje k povrchu (vulkány ve wiki) (pdf k tisku)

5 Tvary těles vyvřelých hornin

6 Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny (plutonity)
– utuhnutí magmatu v hloubce (masiv, pluton) – pomalé chladnutí - středně až hrubozrnné horniny – příklad – žula (křemen, slídy, světlé živce) gabro (tmavé živce)

7 Žula

8 Gabro

9 Vyvřelé horniny výlevné vyvřeliny (vulkanity)
– utuhnutí na povrchu (sopka, vulkán) – rychlé chladnutí – nestačily vykrystalizovat - jemnozrnné horniny – příklad – čedič (tmavá hornina, často s vyrostlicemi olivínu) znělec (světlejší, šedozelená b.)

10 Čedič

11 Znělec

12 Usazené horniny (sedimenty)
Vznikají působením vnějších geologických dějů (voda, vzduch, Slunce, gravitace, působení rostlin a živočichů) Činnost – zvětrávání (eroze)

13 Zvětrávání je způsobeno:
vsakující vodou střídáním teplot vzduchem kořeny rostlin mrazem

14 Mechanické zvětrávání
Při zvětrávání se pevné horniny na zemském povrchu rozpadají na balvany, štěrk, písek a prach (úlomkovitý materiál). rozpad zvětraliny .::::::…

15 (padající a ukládající se v údolí)
úlomkovitý materiál (padající a ukládající se v údolí) eroze původní hornina usazená hornina (vzniklá tlakem nadložních vrstev) vrstevnaté uspořádání nezvětralé horniny

16 Podle velikosti úlomků vznikají:
Materiál Hornina štěrk slepenec písek pískovec jíl jílovitá břidlice jílovec

17 Slepenec

18 Pískovec

19 Jílovec

20 Chemické zvětrávání Minerály v horninách podléhají chemickým
účinkům vody a vzduchu. Nejznámějším příkladem jsou krasové jevy. CaCO3 se rozpouští ve vodě obohacené o CO2, ve vodě bez oxidu uhličitého se uhličitan vápenatý opět vysráží. Vznikají útvary – krápníky.

21 Krápníky Stalagnát Stalaktit Stalagmit

22 Sedimenty organického původu
– vápence, dolomity - ze schránek organismů (koráli, mlži, plži) – buližníky (křemičité schránky řas) – rašelina – mech rašeliník – uhlí – odumřelé stromy, bez přístupu vzduchu, za zvýšeného tlaku – ropa, zemní plyn – zbytky drobných vodních organismů

23 Organické sedimenty Dolomit Buližník Rašelina Ropa Uhlí

24 Přeměněné horniny (metamorfované)
vznikají působením vysokých tlaků a teplot v hlubších částech zemské kůry z vyvřelých a sedimentárních hornin. přeměna (metamorfóza) probíhá v závislosti na velikosti teplot a tlaků.

25 Příklady přeměněných hornin
Z jílovitých až písčitých hornin se stoupající teplotou a tlakem postupně vznikají fylit, svor a rula. Metamorfózou vápence vzniká mramor.

26 Přeměněné horniny Fylit Svor Mramor Rula

27 Horninový cyklus

28 Opakování - Horniny Co je hornina, jak obecně vzniká, jaká věda se jimi zabývá? Vznik, rozdělení, rozdíly, příklady vyvřelých hornin. Vypiš vnější geologické činitele, jeden si vyber a popiš jeho působení Popiš vznik mechanických usazenin. Vypiš typy úlomkovitého materiálu a druhy z nich vznikajících sedimentů. Jak vznikají přeměněné horniny, příklady s podmínkami vzniku? Popiš horninový cyklus.


Stáhnout ppt "© copyleft Jiří Trávník"

Podobné prezentace


Reklamy Google