Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Horniny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Horniny."— Transkript prezentace:

1 Horniny

2 horniny směsi minerálů + zbytky organismů podle způsobu vzniku:
výjimky - vápenec, dolomit, křemenec + zbytky organismů podle způsobu vzniku: vyvřelé (magmatické) usazené (sedimentární) přeměněné (metamorfované)

3 horniny horninotvorný cyklus: vyvřelé → zvětrávání
(fyz., chem., biol.) → usazené → vrásnění zemské kůry → přeměněné → tavení … → vyvřelé

4 vyvřelé horniny magma = tavenina
různá teplota, tlak viskozita i složení vznik v zemské kůře nebo svrchním plášti vylité magma = láva magmatická tělesa kontaktní dvůr hlubinná - utuhla v hloubce (pluton, masív) žilná = podpovrchová (lakolit, pravá ž., ložní ž.) výlevná = povrchová (příkrov, proud, kupa, homole) pukliny: pokles teploty → zmenšení objemu → růst vnitřního napětí → trhání horniny (odlučnost)

5 vyvřelé horniny podle chemického složení (obsah SiO2) žula (granit)
kyselé, neutrální, zásadité žula (granit) živec (Al-Si) + křemen + slída (muskovit) odolná bez uspořádání velké krystaly nerostů hrubozrnná kvádrová odlučnost - monolity, stavebnictví

6 vyvřelé horniny diorit granodiorit gabro, syenit
podobný žule, ale mnohem méně křemene tmavší stavebnictví granodiorit přechod mezi žulou a dioritem gabro, syenit dekorační obklady

7 vyvřelé horniny čedič (bazalt) znělec (fonolit)
nejběžnější výlevná vyvřelá hornina jemnozrnný sloupcovitá odlučnost (kolmo) znělec (fonolit) celistvé uspořádání minerálů po úderu zní lasturnatý lom

8 vyvřelé horniny pemza perlit obsidián pórovitá sklovitá lehká
schopnost zadržovat vodu - hydroponie obsidián „dračí sklo“ : )

9 vyvřelé horniny andezit ryolit celistvý vyrostlice živce u nás vzácně
jemnozrnný vyrostlice křemene u nás málo

10 vyvřelé horniny pegmatit pyroklastika žilná vyvřelá hornina
složení jako žula další vzácné minerály → vyhledávaný pyroklastika = vychrlené horniny na povrchu jako usazené → jemná = popel, nezpevněná = tefra, zpevněná = tuf

11 usazené horniny přenášení zvětralých hornin → usazování
nezpevněné (úlomky, zrna) krystalizace minerálů → tmel → zpevněné vysrážením z roztoků, zbytky organismů → dělení podle vzniku úlomkovité (klastické) chemické (chemogenní) organické (organogenní)

12 usazené horniny vrstvy, souvrství, mezivrstevní spáry mocnost
lože (kov), sloj (uhlí) zákon superpozice

13 usazené horniny úlomkovité nezpevněné a zpevněné suť → brekcie
křemenec úlomkovité nezpevněné a zpevněné suť → brekcie ostrohranné úlomky, hory – sesuvy, rychlá voda, pobřeží štěrk → slepenec opracované úlomky, stavebnictví písek → pískovec (úlomky 0,1 – 2 mm) sklářství, vodní filtry, stavebnictví, sochařství, keramika jíl → jílovec → jílovité břidlice kaolinit, slín (slínovec), opuka, krytiny hlína, spraš (prachové částice) cihly

14 usazené horniny chemické podle složení vápence
nejrozšířenější uhličitany travertin – dekorace železné a manganové rudy křemité - buližník

15 usazené horniny organického původu vápenec (kalcit) dolomit rašelina
schránky živočichů → zkameněliny cement, vápno, obklady, dlažba dolomit podobný vápenci rašelina odumřelá těla rostlin (mech) lázně, zahradnictví, palivo hnědé uhlí odumřelá těla rostlin (stromy)

16 usazené horniny organického původu černé uhlí uhlovodíky jantar
odumřelá těla rostlin (přesličky, kapradiny, plavuně) nejstarší, nejkvalitnější (antracit) uhlovodíky odumřelá těla rostlin i živočichů s bahnem zemní plyn - plynné ropa - kapalné asfalt – pevné jantar pryskyřice

17 přeměněné horniny vysoký tlak a teplota, horké páry, …
uspořádání minerálů do jednoho směru rovnoběžně → deskovitá odlučnost (břidličnatost) sloupečky → amfiboly regionální přeměna (velké oblasti – lit. desky) kontaktní přeměna (kontaktní dvůr – magma) šoková přeměna (meteorit → utuhlé sklo) změna chemického složení

18 přeměněné horniny částečné natavení fylit svor → migmatity
oddělení světlé a tmavé složky fylit z jílovitých hornin obklady, krytiny svor z jílovitých břidlic hodně muskovitu → lesklý u nás běžné

19 přeměněné horniny rula z žuly, pískovce světlé a tmavé pruhy
pararula (usazené) hodně bitotu zvětrávání → limonit zrnka granátu ortorula (vyvřelé) usměrněné zrnitější štěrk, obklady, dlažba, stavební kámen

20 přeměněné horniny mramor amfibolit z kalcitu a dolomitu nebo vápence
bílý nebo různě barevný šmouhy = uzavřená organická hmota stavebnictví, leštění - náhrobní kameny, … amfibolit z čedičů drobnozrnný, sloupečky zrnka granátu, pásky štěrk, dekorace


Stáhnout ppt "Horniny."

Podobné prezentace


Reklamy Google