Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznikají činností vnějších geologických činitelů. Pokrývají až 90% zemského povrchu a tvoří 8% zemské kůry. Často obsahují zkameněliny. Dělí se na: 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznikají činností vnějších geologických činitelů. Pokrývají až 90% zemského povrchu a tvoří 8% zemské kůry. Často obsahují zkameněliny. Dělí se na: 1."— Transkript prezentace:

1

2 Vznikají činností vnějších geologických činitelů. Pokrývají až 90% zemského povrchu a tvoří 8% zemské kůry. Často obsahují zkameněliny. Dělí se na: 1. úlomkovité 2. chemického původu 3. biologického původu

3 Trilobit v usazené hornině Ortoceras – otisk schránky vyhynulého hlavonožce

4 ÚLOMKOVITÉ USAZENÉ HORNINY

5 Která z hornin má vrstevnatou stavbu a je tedy usazená?

6 Kritéria třídění:  podle velikosti zrna  nezpevněné a zpevněné

7 ŠTĚRKOPÍSEK PÍSEK S VALOUNKY

8 Různé tmele pískovců vlevo vápnitý, vpravo železitý PÍSKOVEC JÍLOVEC

9 SLEPENEC BREKCIE (ostrohranná) BREKCIE (ostrohranné úlomky)

10 POROVNÁNÍ BREKCIE A SLEPENCE

11

12 CHEMICKÉ USAZENÉ HORNINY

13 odpařením vody a vysrážením látky rozpuštěné ve vodě např. vřídelní kámen z lázeňských vod např. halit v mořské vodě – vznik ložisek soli kamenné např. vápenec – vznik krasových útvarů

14 VŘÍDELNÍ KÁMEN

15 VÁPENEC CHEMICKÉHO PŮVODU TVOŘÍCÍ KRÁPNÍK

16

17 Vápencová území = krasové oblasti Příklady krasových útvarů:

18

19 VYSRÁŽENÝ TRAVERTIN (VÁPENEC)

20 DOLOMIT podobný vápenci tvořen nerostem dolomitem a z části kalcitem vzniká tzv. dolomitizací vápenců, tak, že vápencová usazenina reaguje s hořčíkem nebo přímo vysrážením z mořské vody pohoří Dolomity (severní Itálie)

21 Dolomity Dolomit je odolnější vůči zvětrávání než vápenec, a tím vytváří v pohořích ostřejší morfologické tvary i bizarní povrch skal. Patří proto právem k nejatraktivnějším turistickým oblastem.

22 krystalizací z horkých roztoků zvětráváním minerálů železa, srážením z vod

23 Buližník (prubířský kámen)  druh usazené horniny pocházející ze starohor  tvořený převážně oxidem křemičitým ve formě křemene, případně opálu  černé nebo černošedé barvy - častou příměsí je grafit  pro vysokou tvrdost ho používali někdy pravěcí lidé místo pazourků  hojně se vyskytují v usazených vrstvách ve středních a západních Čechách

24 ORGANOGENNÍ USAZENÉ HORNINY

25 Vznik: usazováním odumřelých těl rostlin a živočichů, jejich schránek nebo koster

26 VÁPENEC vznikl na dně moří hromaděním živočišných schránek (korálnatců, prvoků, měkkýšů atd.) hlavním nerostem je KALCIT světle šedý, někdy různě přibarvený využití: surovina pro výrobu cementu a páleného vápna

27 ORGANOGENNÍ VÁPENEC

28 KŘEMELINA - diatomit  nezpevněná jemnozrnná hornina tvořená většinou schránkami rozsivek (jednobuněčných řas) a jílovými minerály, nejčastěji kaolinitem  vysoce kvalitní křemelina obsahuje kolem 90 % SiO 2  zpevněná křemelina se označuje jako diatomové břidlice

29 ČERNÉ UHLÍ pochází z prvohor vytvořilo se ze zbytků stromovitých kapradin, přesliček a plavuní v ČR těžba v Ostravsko-karvinském revíru obsahuje 80 – 90 % uhlíku

30

31

32 HNĚDÉ UHLÍ vzniklo v třetihorách ze zbytků jehličnatých a listnatých stromů méně kvalitní než černé uhlí (50-60% C) v ČR těžba v podkrušnohorských pánvích méně kvalitní (nejmladší) hnědé uhlí = LIGNIT Briketa

33

34

35 ROPA též (surová) nafta hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina vznikla vlivem tlaku a teplot z uhynulých mořských organismů před mnoha miliony let obsahuje 84–87 % uhlíku vyskytuje se společně se zemním plynem je základní surovinou petrochemického průmyslu

36 ROPA ROPNÁ POLE TĚŽBA ROPY

37

38 RAŠELINA vzniká hromaděním odumřelých rostlinných těl (hlavně mech rašeliník) za nedostatečného přístupu vzduchu místa vzniku = rašeliniště využití:- lázeňská léčba (zábaly) - zahradnictví - palivo - izolace

39 MECH RAŠELINÍK RAŠELINIŠTĚ RAŠELINA

40 Využití rašeliny: květináče z rašeliny rašelinové brikety

41 8. HORNINY USAZENÉ - vznikají činností vnějších geologických činitelů – sluneční záření, gravitace, působení vody, větru a organismů - pokrývají až 90% zemského povrchu - zvětrávání (=rozrušování a rozpad hornin a nerostů)  přenos  usazování - zvětrávání – mechanické (změnami teplot) a chemické (působením vody, vzduchu a kyselin) - často obsahují zkameněliny - vrstevnatá stavba a) ÚLOMKOVITÉ 1. podle velikosti úlomků: štěrk písek jíl, spraš

42 2. podle stupně zpevnění: nezpevněné = volné úlomky: štěrk nebo valounky, písek, jíl nebo spraš zpevněné tmelem: brekcie nebo slepenec, pískovec, jílovec b) CHEMICKÉHO PŮVODU usazováním a srážením látek rozpuštěných ve vodě o sůl kamenná, sádrovec o vápenec – v krasových oblastech – Český a Moravský kras - tvorba krápníků c) BIOLOGICKÉHO PŮVODU usazováním organických zbytků vápenec (obsahuje kalcit) - ze schránek živočichů fosilní paliva: ropa - z drobných organismů v zálivech moří uhlí (obsah uhlíku od 90 do 50 %) z rostlin – antracit, černé uhlí, hnědé uhlí, lignit

43

44

45

46

47


Stáhnout ppt "Vznikají činností vnějších geologických činitelů. Pokrývají až 90% zemského povrchu a tvoří 8% zemské kůry. Často obsahují zkameněliny. Dělí se na: 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google