Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HORNINY USAZENÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HORNINY USAZENÉ."— Transkript prezentace:

1 HORNINY USAZENÉ

2 HORNINY USAZENÉ Vznikají činností vnějších geologických činitelů.
Pokrývají až 90% zemského povrchu a tvoří 8% zemské kůry. Často obsahují zkameněliny. Dělí se na: 1. úlomkovité 2. chemického původu 3. biologického původu

3 Trilobit v usazené hornině
Ortoceras – otisk schránky vyhynulého hlavonožce

4 ÚLOMKOVITÉ USAZENÉ HORNINY

5 Která z hornin má vrstevnatou stavbu a je tedy usazená?

6 HORNINY USAZENÉ - ÚLOMKOVITÉ
Kritéria třídění: podle velikosti zrna nezpevněné a zpevněné 1. Nezpevněné: 2. Zpevněné tmelem: jíl jílovec písek pískovec štěrk brekcie (ostrohranné úlomky) slepenec (zaoblené úlomky) Podle velikosti

7 HORNINY USAZENÉ ÚLOMKOVITÉ
NEZPEVNĚNÉ PÍSEK S VALOUNKY ŠTĚRKOPÍSEK

8 HORNINY USAZENÉ ÚLOMKOVITÉ ZPEVNĚNÉ
PÍSKOVEC JÍLOVEC Různé tmele pískovců vlevo vápnitý, vpravo železitý

9 HORNINY USAZENÉ ÚLOMKOVITÉ
ZPEVNĚNÉ SLEPENEC BREKCIE (ostrohranné úlomky) BREKCIE (ostrohranná)

10 POROVNÁNÍ BREKCIE A SLEPENCE

11 HORNINY USAZENÉ ÚLOMKOVITÉ ZPEVNĚNÉ
JÍLOVEC BREKCIE PÍSKOVEC

12 CHEMICKÉ USAZENÉ HORNINY

13 HORNINY USAZENÉ CHEMICKÉHO PŮVODU
odpařením vody a vysrážením látky rozpuštěné ve vodě např. vřídelní kámen z lázeňských vod např. halit v mořské vodě – vznik ložisek soli kamenné např. vápenec – vznik krasových útvarů

14 HORNINY USAZENÉ CHEMICKÉHO PŮVODU
VŘÍDELNÍ KÁMEN

15 VÁPENEC CHEMICKÉHO PŮVODU TVOŘÍCÍ KRÁPNÍK
HORNINY USAZENÉ CHEMICKÉHO PŮVODU VÁPENEC CHEMICKÉHO PŮVODU TVOŘÍCÍ KRÁPNÍK

16 kras

17 Vápencová území = krasové oblasti
Příklady krasových útvarů: KRÁPNÍKY JESKYNNÍ KOMPLEXY SKRAPY KRASOVÉ JEZÍRKO NA DNĚ MACOCHY ZÁVRT

18 HORNINY USAZENÉ CHEMICKÉHO PŮVODU
STALAGMITY STALAKTITY STALAGNÁTY

19 VYSRÁŽENÝ TRAVERTIN (VÁPENEC)
PAMUKKALE (TURECKO)

20 DOLOMIT podobný vápenci tvořen nerostem dolomitem a z části kalcitem
vzniká tzv. dolomitizací vápenců, tak, že vápencová usazenina reaguje s hořčíkem nebo přímo vysrážením z mořské vody pohoří Dolomity (severní Itálie)

21 Dolomity Dolomit je odolnější vůči zvětrávání než vápenec, a tím vytváří v pohořích ostřejší morfologické tvary i bizarní povrch skal. Patří proto právem k nejatraktivnějším turistickým oblastem.

22 ? hematit limonit krystalizací z horkých roztoků
zvětráváním minerálů železa, srážením z vod  hematit limonit

23 Buližník (prubířský kámen)
druh usazené horniny pocházející ze starohor tvořený převážně oxidem křemičitým ve formě křemene, případně opálu černé nebo černošedé barvy - častou příměsí je grafit pro vysokou tvrdost ho používali někdy pravěcí lidé místo pazourků hojně se vyskytují v usazených vrstvách ve středních a západních Čechách

24 ORGANOGENNÍ USAZENÉ HORNINY

25 Vznik: usazováním odumřelých těl rostlin a živočichů, jejich schránek nebo koster

26 HORNINY USAZENÉ ORGANOGENNÍ
1) NEHOŘLAVÉ VÁPENEC vznikl na dně moří hromaděním živočišných schránek (korálnatců, prvoků, měkkýšů atd.) hlavním nerostem je KALCIT světle šedý, někdy různě přibarvený využití: surovina pro výrobu cementu a páleného vápna

27 ORGANOGENNÍ VÁPENEC

28 KŘEMELINA - diatomit nezpevněná jemnozrnná hornina tvořená většinou schránkami rozsivek (jednobuněčných řas) a jílovými minerály, nejčastěji kaolinitem vysoce kvalitní křemelina obsahuje kolem 90 % SiO2 zpevněná křemelina se označuje jako diatomové břidlice

29 HORNINY USAZENÉ ORGANOGENNÍ
2) HOŘLAVÉ ČERNÉ UHLÍ pochází z prvohor vytvořilo se ze zbytků stromovitých kapradin, přesliček a plavuní v ČR těžba v Ostravsko-karvinském revíru obsahuje 80 – 90 % uhlíku

30 antracit (více než 90% C) černé uhlí

31

32 HORNINY USAZENÉ ORGANOGENNÍ
HNĚDÉ UHLÍ vzniklo v třetihorách ze zbytků jehličnatých a listnatých stromů méně kvalitní než černé uhlí (50-60% C) v ČR těžba v podkrušnohorských pánvích méně kvalitní (nejmladší) hnědé uhlí = LIGNIT Briketa

33 hnědé uhlí lignit

34

35 HORNINY USAZENÉ ORGANOGENNÍ
ROPA též (surová) nafta hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina vznikla vlivem tlaku a teplot z uhynulých mořských organismů před mnoha miliony let obsahuje 84–87 % uhlíku vyskytuje se společně se zemním plynem je základní surovinou petrochemického průmyslu

36 ROPA TĚŽBA ROPY ROPNÁ POLE

37 Oblasti s výskytem ropy

38 RAŠELINA vzniká hromaděním odumřelých rostlinných těl (hlavně mech rašeliník) za nedostatečného přístupu vzduchu místa vzniku = rašeliniště využití: - lázeňská léčba (zábaly) - zahradnictví - palivo - izolace

39 MECH RAŠELINÍK RAŠELINA RAŠELINIŠTĚ

40 rašelinové brikety Využití rašeliny: květináče z rašeliny

41 8. HORNINY USAZENÉ - vznikají činností vnějších geologických činitelů – sluneční záření, gravitace, působení vody, větru a organismů - pokrývají až 90% zemského povrchu - zvětrávání (=rozrušování a rozpad hornin a nerostů)  přenos  usazování - zvětrávání – mechanické (změnami teplot) a chemické (působením vody, vzduchu a kyselin) - často obsahují zkameněliny - vrstevnatá stavba a) ÚLOMKOVITÉ 1. podle velikosti úlomků: štěrk písek jíl, spraš

42 2. podle stupně zpevnění:
nezpevněné = volné úlomky: štěrk nebo valounky, písek, jíl nebo spraš zpevněné tmelem: brekcie nebo slepenec, pískovec, jílovec b) CHEMICKÉHO PŮVODU usazováním a srážením látek rozpuštěných ve vodě sůl kamenná, sádrovec vápenec – v krasových oblastech – Český a Moravský kras - tvorba krápníků c) BIOLOGICKÉHO PŮVODU usazováním organických zbytků vápenec (obsahuje kalcit) - ze schránek živočichů fosilní paliva: ropa - z drobných organismů v zálivech moří uhlí (obsah uhlíku od 90 do 50 %) z rostlin – antracit, černé uhlí, hnědé uhlí, lignit

43 Jak (díky čemu) vznikají usazené horniny?
Jakou část povrchu země tvoří usazené horniny? Jaká je typická stavba usazené horniny? Co se často nachází v usazených horninách? Jak dělíme usazené horniny?

44 Podle jakých dvou kritérií dělíme úlomkovité usazené horniny?
Které nezpevněné úlomkovité usazené horniny znáš? Seřaď je podle velikost zrna. Které zpevněné úlomkovité usazené horniny vznikají z nezpevněných hornin? Jak dochází k jejich zpevnění? Čím se liší brekcie od slepence?

45 Jak vznikají chemické usazené horniny?
Uveď tři příklady chemických usazených hornin. Jaké jevy doprovázejí vznik chemického usazeného vápence? Kde jsou v ČR krasové oblasti ?

46 Jak vznikají organogenní usazené horniny?
Kterou nehořlavou organogenní usazenou horninu znáš? Jak vznikla? Jakým nerostem je tvořena? K čemu se používá?

47 Které hořlavé organogenní usazené horniny znáš?
Které druhy uhlí znáš a jak se liší (způsob vzniku, stáří)? Kde se v ČR těží hnědé a kde černé uhlí? Které je kvalitnější a proč? Co je „ropa“ a jak vznikla? Která další surovina se nachází společně s ropou?


Stáhnout ppt "HORNINY USAZENÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google