Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zemskou kůru tvoří HORNINY různého původu a stáří.  Horniny jsou složeny z NEROSTŮ.  Většinou bývají složené z více nerostů.  Existují i tzv. jednoduché.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zemskou kůru tvoří HORNINY různého původu a stáří.  Horniny jsou složeny z NEROSTŮ.  Většinou bývají složené z více nerostů.  Existují i tzv. jednoduché."— Transkript prezentace:

1

2  Zemskou kůru tvoří HORNINY různého původu a stáří.  Horniny jsou složeny z NEROSTŮ.  Většinou bývají složené z více nerostů.  Existují i tzv. jednoduché horniny, které jsou složené pouze z jednoho nerostu, např. vápenec, křemenec.  Věda zkoumající horniny se nazývá PETROLOGIE.  Podle původu se horniny dělí na HORNINY VYVŘELÉ USAZENÉ PŘEMĚNĚNÉ

3  Horniny v zemské kůře vznikají díky GEOLOGICKÝM DĚJŮM v litosféře.  Podle původu energie se geologické děje rozlišují na VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE a VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE.  Vnitřní geologické děje využívají vnitřní energie Země.  Zdrojem energie pro vnější geologické děje je Slunce.

4  Vnitřní energie Země je příčinou toho, že látky v hlubinách Země jsou v roztaveném stavu.  Této tavenině se říká MAGMA.  Magma proniká k povrchu Země, kde se ochlazuje, krystalizují z něj NEROSTY a tvoří se VYVŘELÉ HORNINY.

5 Vznikají z magmatu. Mají všesměrnou stavbu. Pokrývají asi 8% zemského povrchu. Rozdělení vyvřelých hornin: 1. sopečného původu 2. výlevné 3. hlubinné

6 Vznikají rychlým tuhnutím lávy na povrchu. Jsou jemnozrnné. U nás jsou rozšířené v Českém středohoří a v Doupovských horách.

7 ČEDIČ z hustého zásaditého magmatu složení: živce + slídy + tmavé složky má sloupcovitou odlučnost je třetihorního stáří využití: na stavbách hora Říp – čedičová kupa

8 ČEDIČ

9 ZNĚLEC z řídkého kyselého magmatu složení: křemen + živec + slída při poklepu vydává znělý zvuk má deskovitou odlučnost využití: štěrk, stavební kámen, dlažební desky, přísada do lahvového skla

10 Milešovka – znělec tvoří kuželovité útvary

11 ZNĚLEC

12 magma tuhlo v hloubce, ochlazovalo se pomalu hornina je hrubozrnná, jednotlivé minerály jsou vidět pouhým okem podpovrchová tělesa vyvřelých hlubinných hornin nazýváme plutony

13 ŽULA složení: křemen + živec + slída obvykle má kvádrovitou odlučnost výskyt: Českomoravská vrchovina (Mrákotín), Jizerské hory, Středočeská pahorkatina, Liberec.. využití: dekorativní kámen

14 GABRO složení: živec + slída + tmavé složky výskyt: Gdyně u Klatov, několik lomů Středočeské vrchoviny využití: tmavý dekorativní kámen např. na pomnících

15

16 magma na zemském povrchu = LÁVA je pórovitá (unikající plyny ji „prokypřily“) a lehká SOPEČNÝ POPEL, SOPEČNÉ SKLO (obsidián) A PEMZA sopečná činnost: 2/3 sopek v tzv. Kruhu ohně v Pacifiku – na rozhraní litosférických desek poslední činná sopka v ČR: Komorní Hůrka u Chebu

17 LÁVA (PÓROVITÁ, LEHKÁ)

18 SOPEČNÝ POPEL

19 PEMZA (světlá, silně pórovitá, plave na vodě)

20 OBSIDIÁN (sopečné sklo – typický lasturnatý lom)

21 Hospodářsky významné nahromadění nerostů se nazývá LOŽISKO, z něho se mohou nerosty těžit. Tuhnutím magmatu v puklinách vznikají ŽÍLY. V RUDNÝCH ŽILÁCH nacházíme rudné nerosty, např. sloučeniny olova (galenit) a železa (pyrit). V některých žilách je i ryzí zlato, stříbro nebo smolinec. Kromě užitkových nerostů je v rudných žilách obvykle i křemen nebo kalcit, které se při úpravě rudy musí odstraňovat.

22 7. HORNINY Horniny vyvřelé Hornina- nestejnorodá přírodnina, tvořená z nerostů Věda zkoumající horniny – petrologie Horniny dělíme podle původu na: a) vyvřelé (magmatické) b) usazené c) přeměněné (metamorfované) Horniny vznikají díky vnitřním a vnějším geologickým dějům. V hloubi Země jsou horniny vlivem vysoké teploty natavené = magma.

23 HORNINY VYVŘELÉ: A)Horniny sopečného původu: magma na zemském povrchu = láva, je pórovitá a lehká sopečný popel, sopečné sklo – obsidián, pórovitá pemza B)Horniny vyvřelé - výlevné: vylité magma rychle tuhne, horniny jsou převážně jemnozrnné v ČR rozšířené v Českém Středohoří a Doupovských horách  čedič (bazalt)- složení : živce + slídy + tmavé složky (např. amfibol), má sloupcovitou odlučnost a hory z něho jsou kupovité (např. Říp), je třetihorního stáří využití: ve stavebnictví  znělec – složení : křemen+ živec + slída, má deskovitou odlučnost a hory z něho jsou kuželovité (např. Milešovka, Bezděz) využití: štěrk, k barvení užitkového skla (lahve), stavební kámen

24 C)Horniny vyvřelé- hlubinné: magma tuhlo v hloubce, pomalu se ochlazovalo, hornina je hrubozrnná a má všesměrnou stavbu, tělesa těchto hornin jsou podle tvaru a rozlohy masívy, plutony, žíly žula (granit) - složení: křemen+ živec (často růžový, žlutý, bílý) + slída (muskovit, biotit nebo obě slídy) využití: dekorativní kámen  gabro - složení : živce + slídy+ tmavé složky využití : tmavý dekorativní kámen např. na pomníkách

25

26

27

28

29


Stáhnout ppt " Zemskou kůru tvoří HORNINY různého původu a stáří.  Horniny jsou složeny z NEROSTŮ.  Většinou bývají složené z více nerostů.  Existují i tzv. jednoduché."

Podobné prezentace


Reklamy Google