Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Litosféra je pevný (kamenný) obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.  Litosféra nepředstavuje celistvý obal, ale.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Litosféra je pevný (kamenný) obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.  Litosféra nepředstavuje celistvý obal, ale."— Transkript prezentace:

1

2  Litosféra je pevný (kamenný) obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.  Litosféra nepředstavuje celistvý obal, ale je rozčleněná na mohutné bloky - litosférické desky, které „plavou“ na plastické vrstvě zemského pláště (tzv. astenosféra).  Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země.  Tloušťka (mocnost) desek je rozdílná. Mladé oceánské desky mají mocnost menší než 15 km, zatímco staré kontinentální desky mají mocnost i více než 200 km.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12  souvisí s pohyby litosférických desek, při nichž vznikají pohoří  je doprovázená sopečnou činností a zemětřesením

13 VRÁSY - vrásn ě ní - působením tlaku dochází k zprohýbaní hornin – vzniku vrás a ke vzniku vrásových pohoří (Kordillery, Himálaj, Alpy aj.)

14 ZLOMY - křehké horniny působením tlaku praskají a lámou se - vznikají pukliny, oddělením a posunem částí se vytvoří zlomy – posun(a),pokles(b), zdvih(c) - vede ke vzniku stupňovitých horských pásem (Krušné hory) a příkopových propadlin

15

16  Sopky vznikají většinou na okraji litosférických desek.  Kráterem se na povrch dostává magma.  Hromaděním vyteklé lávy, případně sopečného popela a úlomků vzniká kuželová hora = sopka.

17  Výlevné  řídké magma volně (bez výbuchu) vytéká z kráteru sopky  Výbušné (explozivní)  husté magma vlivem plynů náhle vybuchuje.  vyvrhují popel a žhavé úlomky (pyroklastika)  ničivé

18 sopky s čedičovým magmatem – řídká láva volně vytéká a tuhne do provazcovitých nebo bochníkovitých útvarů sopky s hustým, vazkým magmatem – sopka náhle vybuchne, chrlí do výšky lávu s nahromaděnými plyny, prachem a úlomky

19 Geografické rozložení činných sopek na Zemi. Sopečná činnost je nejčetnější v místech, kde se stýkají dvě litosférické desky. 2/3 všech činných sopek Země se nachází ve zvýrazněném pacifickém Ohnivém kruhu po okraji Pacifické litosférické desky v celkové délce 40 000 km

20 Geotermální jezírko (sopka Askja)

21

22 Příklady sopek:  Aktivní sopky:  Etna, Vesuv, Hekla (Evropa)  Tambora, Fujisan (Asie)  Colima, Fuego (Amerika)  Erta Ale (Afrika)  Ruapehu (Nový Zéland) Colima (Mexiko) Vyhaslé sopky Vyhaslé sopky najdeme i v ČR:  nejmladší - Železná hůrka a Komorní hůrka  sopečnou činností vznikly Doupovské hory a České středohoří. Krakatoa (mezi ostrovy Jáva a Sumatra)

23 Doupovské hory České středohoří sopečná činnost v ČR

24 Termální (horký) pramen je pramen s ohřátou vodou často obohacenou o minerální složky. Voda proniká puklinami do zemské kůry, kde se dostává do blízkosti magmatu, ohřívá se a vystupuje nahoru. Gejzír je druh termálního pramene, který periodicky vystřikuje horkou vodu a vodní páru do vzduchu. Výška erupce muže přesahovat i 50m. karlovarské Vřídlo gejzíry na Islandu

25

26

27

28

29

30

31

32

33 10. VZNIK A VÝVOJ LITOSFÉRY Litosféra je pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště, je rozčleněna na litosférické desky- oceánské a pevninské, které se neustále pohybují po plastické vrstvě zemského pláště. Pohyb desek vyvolá HOROTVORNÉ DĚJE = vrásnění a zlomy doprovázené sopečnou činností a zemětřesením. Zprohýbání hornin = vrásnění - vznikají vrásová pohoří (Kordillery, Himálaj, Alpy aj.). Křehké horniny působením tlaku praskají a posouvají se = zlomy – posun, pokles, zdvih. Vznikají stupňovitá horská pásma (Krušné hory) a příkopové propadliny. Na okraji litosférických desek vznikají sopky. Kráterem se na povrch dostává magma  láva, případně sopečný popel a úlomky hornin. Náhlým uvolněním energie, která se pod povrchem země hromadí v důsledku pohybů litosférických desek, vzniká zemětřesení. Bod na povrchu země nad místem vzniku zemětřesení - epicentrum.

34

35

36

37


Stáhnout ppt " Litosféra je pevný (kamenný) obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.  Litosféra nepředstavuje celistvý obal, ale."

Podobné prezentace


Reklamy Google