Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik a vývoj litosféry autor: David Hainall. O čem bude řeč … • Stavba zemského tělesa a zemské kůry. • Desková tektonika a pohyb litosférických desek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik a vývoj litosféry autor: David Hainall. O čem bude řeč … • Stavba zemského tělesa a zemské kůry. • Desková tektonika a pohyb litosférických desek."— Transkript prezentace:

1 Vznik a vývoj litosféry autor: David Hainall

2 O čem bude řeč … • Stavba zemského tělesa a zemské kůry. • Desková tektonika a pohyb litosférických desek. • Horotvorná činnost. • Sopky a sopečná činnost. • Vznik a vývoj reliéfu krajiny.

3 Vnitřní stavba Země http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD.png (30. 10. 2010) Kůra Svrchní plášť Spodní plášť Vnější jádro Vnitřní jádro 6378 km

4 Zemská kůra • Zemské těleso se skládá ze tří soustředných sfér: kůry, pláště a jádra. • Svrchní vrstva planety Země. • Skládá se ze tří vrstev: vrstva usazených hornin, čedičová a žulová vrstva. • Rozlišujeme pevninskou a oceánskou zemskou kůru. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pr%C5%AF% C5%99ez_Zem%C3%AD.png (30. 10. 2010)

5 • Oceánské kůře chybí žulová vrstva. • Mocnost (tloušťka) se pohybuje od 6 – 70 km. • Nejsilnější je na kontinentech pod pohořími, nejtenčí pod oceány. • Zemskou kůrů tvoří horniny složené z nerostů. Kromě nich najdeme v zemské kůře i plyny a vodu s rozpuštěnými látkami. • Nachází se v ní téměř všechny chemické prvky.

6 Litosféra • Pevný obal Země. • Tvořena zemskou kůrou a nesvrchnější vrstvou pláště. • Mocnost (tloušťka) se pohybuje mezi obvykle 70 – 100 km. • Nejmenší mocnost byla naměřena nad pod oceány – 2 km, nevětší pod pohořími - až 150 km.

7 • Rozlámána na litosférické desky, které plavou na plastické vrstvě zemského pláště (tzv. astenosféra). • Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské. • Litosférické desky se neustále pohybují – pohyb vysvětluje teorie deskové tektoniky. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erdkruste-i.jpg (31. 0. 2010) pevninská zemská kůra astenosféra oceánská zemská kůra

8 • Skládá se ze 7 velkých a 12 menších litosférických desek. Litosférické desky se k sobě buď: • přibližují – lehčí se může podsouvat pod těžší desku, oceánská se může nasouvat na pevninskou desku, mohou se obě zapříčit a dojde ke tvorbě pohoří (tzv. orogeneze, např. vznik Himálaje) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tectonic_plate_b oundaries.png (14. 11. 2010)

9 • oddalují – v místech kde vzniká nová zemská (např. Středoatlantský hřbet) • pohybují se podél sebe – na třecích plochách vznikají epicentra zemětřesení http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tectonic_plate_b oundaries.png (14. 11. 2010)

10 litosféra astenosféra zóna podsouvání a tavení magmatický krb stratovulkán štítová sopka středooceánský hřbet oceánská litosf. deska pevninská litosf. deska kontinentální riftová zóna

11 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tectonic_plates.png (7. 11. 2010)

12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plate_tectonics_map.gif (7. 11. 2010)

13 Rozpad prakontinentu zvaného Pangea v období druhohor: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pangea_animation_03.gif (17. 11. 2010)

14 Horotvorná činnost • Horotvorná = tektonická činnost. • Souvisí s pohyby litosférických desek - tvoří se pohoří. • Je doprovázena vrásněním, zlomy a sopečnou činností. • Vrásnění a zlomy = tvarové změny. • Ke tvarovým změnám horninových těles dochází vlivem zvýšeného tlaku. • Zprohýbané vrstvy nazýváme vrásy.

15 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Syncline_and_anticline_norw.jpg (17. 11. 2010) synklinála antiklinála

16 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rainbow_Basin.JPG (17. 11. 2010)

17 • Křehké horniny praskají – vznikají pukliny a později i zlomy. • Podél zlomů dochází k různým posunům, zdvihům nebo poklesům a vznikají buď horská pásma (tzv. pásemná pohoří) nebo příkopové propadliny. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fault_types.png (17. 11. 2010) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:San_Andreas_Fault_Aerial_View.gif (17. 10. 2010)

18 Sopky a sopečná činnost • Vlastnímu výbuchu sopky obvykle předchází slabé zemětřesení. • O síle výbuchu rozhoduje viskozita (pohyblivost) magmatu a jeho schopnost propouštět plyny. • Čedičové (bazaltové) magma je málo viskózní a proto obvykle volně z kráteru vytéká. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_erupti on_mount_st_helens_05-18-80.jpg (16. 11. 2010)

19 • Sopky s viskózní lávou obvykle prudce vybuchují, vyvrhují popel a žhavé úlomky. • Sopky mají obvykle tvar kužele a vrcholovým kráterem nebo kalderou. • Sopečnou činnost může doprovázet zemětřesení (sílu měříme seismografy – tzv. Richterova stupnice, ohnisko zemětřesení nazýváme epicentrum). http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PahoehoeLava.jpg (16. 11. 2010)

20 Sopka http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Destruct ive_plate_margin.png (16. 11. 2010) litosf. deska zóna podsouvání a tavení epicentrum zemětřesení sopouch místo vzniku přeměněných hornin magmatický krb usazené horniny

21 Vznik a vývoj reliéfu krajiny • Vnitřní geologické děje (vulkanismus, tektonické pohyby) vytvářejí nerovnosti na zemském povrchu (pohoří, prohlubně). • Vnější geologické děje (změny teploty, působení vody, větru apod.) zemský povrch zarovnávají. • Mechanické zvětrávání probíhá všude tam, kde jsou velké teplotní rozdíly nebo střídavé zamrzání vody – vodní a větrná eroze.

22 • Mechanické zvětrávání probíhá obvykle společně s chemickým zvětráváním. • V oblastech s nízkými průměrnými ročními teplotami se výrazně projevuje vliv ledu a ledovců. • Typy ledovců: pevninský a horský. Ledovec Gurglferner, Rakousko, Foto: David Hainall

23 Shrnutí • Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské. • Litosférické desky se neustále pohybují – pohyb vysvětluje teorie deskové tektoniky. • Litosféra se skládá ze 7 velkých a 12 menších litosférických desek. • Litosférické desky se k sobě buď přibližují, oddalují se od sebe nebo se pohybují podél sebe.

24 • Horotvorná činnost souvisí s pohyby litosférických desek. • Je doprovázena vrásněním, zlomy a sopečnou činností. • Vrásnění a zlomy = tvarové změny. • Ke tvarovým změnám horninových těles dochází vlivem zvýšeného tlaku. • Zprohýbané vrstvy nazýváme vrásy. • Křehké horniny praskají – vznikají pukliny a později i zlomy.

25 • Sopka má obvykle kuželovitý tvar s vrcholovým kráterem nebo kalderou. • O síle výbuchu rozhoduje viskozita (pohyblivost) magmatu a jeho schopnost propouštět plyny. • Sopečnou činnost může provázet zemětřesení (seismograf, Richterova stupnice). • Na vzniku a vývoji reliéfu krajiny se podílí vnější i vnitřní geologické děje.


Stáhnout ppt "Vznik a vývoj litosféry autor: David Hainall. O čem bude řeč … • Stavba zemského tělesa a zemské kůry. • Desková tektonika a pohyb litosférických desek."

Podobné prezentace


Reklamy Google