Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Litosféra = pevný obal Země = zemská kůra + horní část zemského pláště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Litosféra = pevný obal Země = zemská kůra + horní část zemského pláště"— Transkript prezentace:

1 Litosféra = pevný obal Země = zemská kůra + horní část zemského pláště
dosahuje tloušťky 50 – 100 km, v extrémních případech ale i 2 km nebo naopak 150 km Zdroj obrázku: USGS, 2004

2 Zemská kůra na různých místech je různě mocná, záleží na typu kůry
oceán: km pohoří: až 80 km Ø 35 km od zemského pláště je oddělena Mohorovičičovou plochou diskontinuity (nespojitosti)

3 Typy zemské kůry PEVNINSKÁ (kontinentální) PŘECHODNÁ OCEÁNSKÁ
Zdroj obrázku:

4 Zemská kůra skládá se ze všech známých chemických prvků; samostatně se však vyskytují pouze vzácné kovy (zlato, platina atd.), zbylé prvky tvoří minerály (nerosty), které se shlukují do hornin

5 Zemská kůra - HORNINY VYVŘELÉ (magmatické, vulkanické) HORNINY
vznikly krystalizací magmatu MAGMA = křemičitanová žhavotekutá tavenina s pohlcenými vodními párami a těkavými plyny (na zemském povrchu = láva, lávové proudy, příkrovy) hlubinné vyvřeliny žilné vyvřeliny výlevné vyvřeliny

6 Zemská kůra - HORNINY USAZENÉ (sedimentární) HORNINY
vznikají EROZÍ (rozrušením) starších hornin a opětovným ukládáním rozrušeného materiálu = SEDIMENTACÍ ERODOVANÝ materiál je dopravován na místo sedimentace tekoucí vodou, větrem, ledovcem ZVĚTRÁVÁNÍ ÚLOMKOVITÉ CHEMICKÉ USAZENÉ ORGANICKÉHO PŮVODU – BIOGENNÍ rozpouštěním vápence – krasové jevy voda + oxid uhličitý na vápenec = hydrogenuhličitan vápenatý – rozpustný ve vodě charakter a míra zvětrávání je dána klimatatickými podmínkami

7 Zemská kůra - HORNINY PŘEMĚNĚNÉ (metamorfované) HORNINY
ZK je z 95 % tvořena vyvřelými horninami.

8 Litosférické desky Litosféra není celistvá, je tvořená litosférickými deskami, které se pohybují po ASTENOSFÉŘE. 7 velkými a několika menšími 1 – 5 cm za rok (max 14 cm)

9 Zdroj obrázku: „Plates tect cs“ od Jklamo – Image:Plates tect2 en. svg
Zdroj obrázku: „Plates tect cs“ od Jklamo – Image:Plates tect2 en.svg. Licencováno pod Public domain via Wikimedia Commons -

10 Litosférické desky velké desky přibližně kopírují kontinenty nebo oceány od sebe jsou odděleny: hlubinnými zlomy pásemnými pohořími středooceánskými zlomy nebo podmořskými příkopy

11 Pohyby litosférických desek
desky se pomalu pohybují, rychlostí do 5 cm za rok (max 14 cm) pohybují se po plastické vrstvě zemského pláště = astenosféra v místech pohybů probíhají silné vnitřní pochody: sopečná činnost, zemětřesení, horotvorná činnost pohyby mohou být: přibližují se (konvergentní pohyb) oddalují se (divergentní pohyb) vedle sebe

12 Okraje litosférických desek
Konvergentní okraje zemská kůra zde zaniká Divergentní okraje vzniká nová zemská kůra Transformní okraje

13 Pohyby litosférických desek – ENDOGENNÍ POCHODY
HOROTVORNÁ ČINNOST místo střetu litosférických desek vznikají VRÁSY (dlouhodobé stlačování) nebo ZLOMY (krátkodobé silné roztahování nebo stlačování) VRÁSY – VRÁSOVÉ PŘÍKROVY – ZLOMY – KRY –

14 Pohyby litosférických desek – ENDOGENNÍ POCHODY
VULKANISMUS (sopečná činnost) přemisťování magmatických hmot ze zemského nitra k povrchu Země VULKÁN (sopka) – místo kde dochází k výlevu žhavotekutého magmatu (lávy), úniku par a plynů, vyvrhování sypkých sopečných vyvrženin KLENBY PÁNVE SOPEČNÁ POHOŘÍ

15 Pohyby litosférických desek – ENDOGENNÍ POCHODY
ZEMĚTŘESENÍ příčinou je náhlé uvolnění energie v zemském nitru HYPOCENTRUM EPICENTRUM ZEMĚTŘESNÁ

16 Vznik pevnin a oceánů před více než 570 mil. let (prahory)
jediný pevninský celek PANGEA jediný světový praoceán PANTHALASSA s mořem TETHYS před 250 mil. let (prahory – perm) Pangea se rozděluje : sever – Laurasie (dnešní Severní Amerika, Evropa, Asie) jih – Godwana (dnešní Jižní Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida) dále docházelo k rozpadu budoucnost? odkud pochází Arabský poloostrov?


Stáhnout ppt "Litosféra = pevný obal Země = zemská kůra + horní část zemského pláště"

Podobné prezentace


Reklamy Google