Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Litosféra = pevný obal Země = zemská kůra + horní část zemského pláště dosahuje tloušťky 50 – 100 km, v extrémních případech ale i 2 km nebo naopak 150.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Litosféra = pevný obal Země = zemská kůra + horní část zemského pláště dosahuje tloušťky 50 – 100 km, v extrémních případech ale i 2 km nebo naopak 150."— Transkript prezentace:

1 Litosféra = pevný obal Země = zemská kůra + horní část zemského pláště dosahuje tloušťky 50 – 100 km, v extrémních případech ale i 2 km nebo naopak 150 km

2 Zemská kůra na různých místech je různě mocná, záleží na typu kůry – oceán: 6 - 15 km – pohoří: až 80 km – Ø 35 km od zemského pláště je oddělena Mohorovičičovou plochou diskontinuity (nespojitosti)

3 Typy zemské kůry PEVNINSKÁ (kontinentální) – PŘECHODNÁ OCEÁNSKÁ –

4 Zemská kůra skládá se ze všech známých chemických prvků; samostatně se však vyskytují pouze vzácné kovy (zlato, platina atd.), zbylé prvky tvoří minerály (nerosty), které se shlukují do hornin

5 Zemská kůra - HORNINY VYVŘELÉ (magmatické, vulkanické) HORNINY – vznikly krystalizací magmatu MAGMA = křemičitanová žhavotekutá tavenina s pohlcenými vodními párami a těkavými plyny (na zemském povrchu = láva, lávové proudy, příkrovy) – hlubinné vyvřeliny – žilné vyvřeliny – výlevné vyvřeliny

6 Zemská kůra - HORNINY USAZENÉ (sedimentární) HORNINY – vznikají EROZÍ (rozrušením) starších hornin a opětovným ukládáním rozrušeného materiálu = SEDIMENTACÍ – ERODOVANÝ materiál je dopravován na místo sedimentace tekoucí vodou, větrem, ledovcem – ZVĚTRÁVÁNÍ – ÚLOMKOVITÉ – CHEMICKÉ – USAZENÉ ORGANICKÉHO PŮVODU – BIOGENNÍ

7 Zemská kůra - HORNINY PŘEMĚNĚNÉ (metamorfované) HORNINY – ZK je z 95 % tvořena vyvřelými horninami.

8 Litosférické desky Litosféra není celistvá, je tvořená litosférickými deskami, které se pohybují po ASTENOSFÉŘE. 7 velkými a několika menšími

9

10 Litosférické desky velké desky přibližně kopírují kontinenty nebo oceány od sebe jsou odděleny: – hlubinnými zlomy – pásemnými pohořími – středooceánskými zlomy – nebo podmořskými příkopy

11 Pohyby litosférických desek desky se pomalu pohybují, rychlostí do 5 cm za rok (max 14 cm) pohybují se po plastické vrstvě zemského pláště = astenosféra v místech pohybů probíhají silné vnitřní pochody: sopečná činnost, zemětřesení, horotvorná činnost pohyby mohou být: – přibližují se (konvergentní pohyb) – oddalují se (divergentní pohyb) – vedle sebe

12 Okraje litosférických desek Konvergentní okraje – zemská kůra zde zaniká – – Divergentní okraje – vzniká nová zemská kůra – Transformní okraje –

13 Pohyby litosférických desek – ENDOGENNÍ POCHODY HOROTVORNÁ ČINNOST – místo střetu litosférických desek – vznikají VRÁSY (dlouhodobé stlačování) nebo ZLOMY (krátkodobé silné roztahování nebo stlačování) VRÁSY – – – VRÁSOVÉ PŘÍKROVY – ZLOMY – – KRY – »

14 Pohyby litosférických desek – ENDOGENNÍ POCHODY VULKANISMUS (sopečná činnost) – přemisťování magmatických hmot ze zemského nitra k povrchu Země – VULKÁN (sopka) – místo kde dochází k výlevu žhavotekutého magmatu (lávy), úniku par a plynů, vyvrhování sypkých sopečných vyvrženin KLENBY PÁNVE SOPEČNÁ POHOŘÍ

15 Pohyby litosférických desek – ENDOGENNÍ POCHODY ZEMĚTŘESENÍ – příčinou je náhlé uvolnění energie v zemském nitru – HYPOCENTRUM – EPICENTRUM – ZEMĚTŘESNÁ

16 Vznik pevnin a oceánů před více než 570 mil. let (prahory) – jediný pevninský celek PANGEA – jediný světový praoceán PANTHALASSA s mořem TETHYS před 250 mil. let (prahory – perm) – Pangea se rozděluje : sever – Laurasie (dnešní Severní Amerika, Evropa, Asie) jih – Godwana (dnešní Jižní Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida) dále docházelo k rozpadu budoucnost?


Stáhnout ppt "Litosféra = pevný obal Země = zemská kůra + horní část zemského pláště dosahuje tloušťky 50 – 100 km, v extrémních případech ale i 2 km nebo naopak 150."

Podobné prezentace


Reklamy Google