Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologické děje. stavba země geosféry –zemská kůra + 7 km –svrchní plášť - 650 km litosféra - 100 km astenosféra - 400 km –spodní plášť - 2 900 km –vnější.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologické děje. stavba země geosféry –zemská kůra + 7 km –svrchní plášť - 650 km litosféra - 100 km astenosféra - 400 km –spodní plášť - 2 900 km –vnější."— Transkript prezentace:

1 Geologické děje

2 stavba země geosféry –zemská kůra + 7 km –svrchní plášť - 650 km litosféra - 100 km astenosféra - 400 km –spodní plášť - 2 900 km –vnější jádro - 5 100 km –vnitřní jádro - 6 378 km vrty, sondy, geofyzika (seizmologie)

3 stavba země zemská kůra –oceánská čediče, usazené horniny –kontinentální svrchní: usazené, vyvřelé i přeměněné spodní: vyvřelé a přeměněné zemský plášť –pevný i tekutý – pohyb několik cm/rok –křemičitany –svrchní a spodní

4 stavba země zemské jádro –kovy – Fe, Ni –vnější – tekuté –vnitřní – pevné magnetické pole –vznik rozdílem v proudění vnějšího jádra a spodního pláště atmosféra – plynný obal hydrosféra – vodní obal biosféra – živý obal

5 geologické děje nepřetržitě uvnitř i na povrchu planety projev okamžitě x po milionech let vnitřní (tvořivé → pohoří, lávové proudy, …) –magmatická činnost –vrásnění a přeměna hornin –tektonická aktivita a zemětřesení vnější (ničivé → zarovnávání) –zvětrávání a eroze –transport –ukládání

6 vnitřní geologické děje litosférické desky –kontinentální a oceánské –šelf, kontinentální svah a úpatí –pohyb po astenosféře odsouvání, srážka, podsouvání, vodorovný pohyb subdukční zóny – sopky → mísení hornin obou desek → andezit zlom – zemětřesení (Kalifornie) –středooceánské hřbety Středoatlantský (Island), rifty (údolí) → tavení → čediče „černí kuřáci“ – horké sirné prameny → komíny –roviny, plošiny, pánve –hory (→ ostrovy, atoly) –pásemná pohoří (Alpy, Himálaj) –příkopy (Mariánský) – u vulkanického oblouku –Pangea → dnešní kontinenty (SA ↔ E, Indie → Asie, Af.) 1.k. šelf 2.k. svah 3.k. úpatí 4.o. hřbet 5.o. pánev 6.o příkop 7.ostrov video1 video2

7 vnitřní geologické děje zemětřesení –zastavení desky kvůli tření za stálého pohybu astenosféry → „poskočení“ = tektonické zemětřesení (hlavní a menší otřesy) –hypocentrum = ohnisko → epicentrum –sopečná, řítivá, exploze → seizmické vlny (povrchové, podélné, příčné) seizmografy, Richterova stupnice (magnitudo) –předpovědi, přizpůsobení architektury –tsunami (Sumatra 2004)

8 sopečná činnost –sopka = místo výstupu magmatu na povrch –magmatický krb → sopečný komín (sopouch) –magma → láva, pyroklastika (vulkanické bomby, lapili, popel) –štítové sopky - lávové proudy –sypaný kužel - chrlí pyroklastika –stratovulkán - oboje –kaldera = propadlý kráter –ohnivý kruh – Tichý o.

9 vnitřní geologické děje sopečná činnost –ucpání vývodů → dóm → přímý výbuch (vzhůru) –pyroklastické proudy - až 300 km/h, stovky °C –lávové proudy - pomalé –bahnotok = lahar (déšť, led) –předpovědi - změny teploty a složení, otřesy, změny tvaru sopek –vývěry vod, par a plynů → prameny, gejzíry, sublimace –minerální látky pro rostliny - Jáva –geotermální energie, lázně

10 vnitřní geologické děje vrásnění –miliony let –tavení hornin, výstup magmatu ← zmenšování „úložného“ prostoru (dna oceánu) → zahřívání → plastické horniny → plastické poruchy → vrásové pohoří –antiklinála (sedlo) a synklinála (koryto) –přímá, šikmá, překocená, přesmyk –křehké poruchy: zlomy - zdvih, pokles, horizontálně → kerné pohoří - hrásť, příkopová propadlina, přesmyk

11 vnější geologické děje destruktivní: eroze, transport, usazování gravitace, voda, ledovce, vítr, organismy zvětrávání –fyzikální, chemické a biologické vlivy –mechanické - rozpad na menší části ← teplota mrazové sruby, kamenné moře –chemické - změna chemického složení H 2 O, O 2, CO 2 křemen vs. olivín –biologické - kořeny, lišejníky → půda

12 vnější geologické děje gravitace - skalní řícení, sesuvy voda - tekoucí –vymílání údolí (V), přesun sedimentů –spád → rychlost eroze a sedimentace horní tok: peřeje, vodopády, tůně, kaňony střední tok: údolní niva, meandry dolní tok: slepá ramena, delty, podmořské vějíře jezy a přehrady - záplavy, elektrárny, ekologie!

13 vnější geologické děje moře –eroze i sedimenty –vlny –skalní brány, jeskyně, hrady, …, kosy ledovce –horské ledovce údolí (U) → morény, bludné balvany, jezera –pevninské ledovce ledové štíty - Antarktida (4,5 km, 30 000 000 km 3 ) –kry –tání → zvýšení hladiny moří

14 vnější geologické děje vítr –eroze: pouště - obrušování skal → hřiby, okna –duny - pokles energie větru –zvětšování pouští - ovlivnění klimatu

15 zdroje energie politické strany prosazující různé zdroje energie –název, slogan, politický program –představení politických stran, diskuze, volby

16 sluneční energie výhody –obnovitelná, resp. nevyčerpatelná (než vyhasne slunce – 10 9 ) –žádné znečištění nevýhody –málo efektivní –závisí na oblačnosti –velké kolektory –drahá

17 energie biomasy výhody –obnovitelná –více možností využití (spalování, kvašení, zplynování, kompost) –spotřebování „zbytků“ –libovolné klimatické podmínky nevýhody –znečištění při spalování –vyčerpání hospodářské půdy

18 fosilní paliva výhody –efektivní, levná (!), snadno dosažitelná –recyklace popílku nevýhody –neobnovitelné (neúměrně dlouhá doba na obnovu) –znečištění –nerovnoměrná dostupnost – drahá doprava surovin

19 vodní energie výhody –nevyčerpatelná –více variant (vodní toky, přehrady, moře) –bez znečištění nevýhody –nerovnoměrné rozmístění –ekologické dopady přehrad

20 větrná energie výhody –nevyčerpatelná –bez znečištění –i mechanická práce nevýhody –závisí na podmínkách –hluk –nebezpečné pro ptáky –neestetické

21 jaderná energie výhody –levná –vysoká účinnost –bez znečištění nevýhody –nebezpečí úniku radioaktivního záření –radioaktivní odpad –závislá na zásobách U


Stáhnout ppt "Geologické děje. stavba země geosféry –zemská kůra + 7 km –svrchní plášť - 650 km litosféra - 100 km astenosféra - 400 km –spodní plášť - 2 900 km –vnější."

Podobné prezentace


Reklamy Google