Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologické děje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologické děje."— Transkript prezentace:

1 Geologické děje

2 stavba země geosféry vrty, sondy, geofyzika (seizmologie)
zemská kůra + 7 km svrchní plášť km litosféra km astenosféra km spodní plášť km vnější jádro km vnitřní jádro km vrty, sondy, geofyzika (seizmologie)

3 stavba země zemská kůra zemský plášť oceánská kontinentální
čediče, usazené horniny kontinentální svrchní: usazené, vyvřelé i přeměněné spodní: vyvřelé a přeměněné zemský plášť pevný i tekutý – pohyb několik cm/rok křemičitany svrchní a spodní

4 stavba země zemské jádro magnetické pole atmosféra – plynný obal
kovy – Fe, Ni vnější – tekuté vnitřní – pevné magnetické pole vznik rozdílem v proudění vnějšího jádra a spodního pláště atmosféra – plynný obal hydrosféra – vodní obal biosféra – živý obal

5 geologické děje nepřetržitě uvnitř i na povrchu planety
projev okamžitě x po milionech let vnitřní (tvořivé → pohoří, lávové proudy, …) magmatická činnost vrásnění a přeměna hornin tektonická aktivita a zemětřesení vnější (ničivé → zarovnávání) zvětrávání a eroze transport ukládání

6 vnitřní geologické děje
litosférické desky kontinentální a oceánské šelf, kontinentální svah a úpatí pohyb po astenosféře odsouvání, srážka, podsouvání, vodorovný pohyb subdukční zóny – sopky → mísení hornin obou desek → andezit zlom – zemětřesení (Kalifornie) středooceánské hřbety Středoatlantský (Island), rifty (údolí) → tavení → čediče „černí kuřáci“ – horké sirné prameny → komíny roviny, plošiny, pánve hory (→ ostrovy, atoly) pásemná pohoří (Alpy, Himálaj) příkopy (Mariánský) – u vulkanického oblouku Pangea → dnešní kontinenty (SA ↔ E, Indie → Asie, Af.) k. šelf k. svah k. úpatí o. hřbet o. pánev o příkop ostrov video1 video2

7 vnitřní geologické děje
zemětřesení zastavení desky kvůli tření za stálého pohybu astenosféry → „poskočení“ = tektonické zemětřesení (hlavní a menší otřesy) hypocentrum = ohnisko → epicentrum sopečná, řítivá, exploze → seizmické vlny (povrchové, podélné, příčné) seizmografy, Richterova stupnice (magnitudo) předpovědi, přizpůsobení architektury tsunami (Sumatra 2004)

8 sopečná činnost sopka = místo výstupu magmatu na povrch magmatický krb
→ sopečný komín (sopouch) magma → láva, pyroklastika (vulkanické bomby, lapili, popel) štítové sopky - lávové proudy sypaný kužel - chrlí pyroklastika stratovulkán - oboje kaldera = propadlý kráter ohnivý kruh – Tichý o.

9 vnitřní geologické děje
sopečná činnost ucpání vývodů → dóm → přímý výbuch (vzhůru) pyroklastické proudy - až 300 km/h, stovky °C lávové proudy - pomalé bahnotok = lahar (déšť, led) předpovědi - změny teploty a složení, otřesy, změny tvaru sopek vývěry vod, par a plynů → prameny, gejzíry, sublimace minerální látky pro rostliny - Jáva geotermální energie, lázně

10 vnitřní geologické děje
vrásnění miliony let tavení hornin, výstup magmatu ← zmenšování „úložného“ prostoru (dna oceánu) → zahřívání → plastické horniny → plastické poruchy → vrásové pohoří antiklinála (sedlo) a synklinála (koryto) přímá, šikmá, překocená, přesmyk křehké poruchy: zlomy - zdvih, pokles, horizontálně → kerné pohoří - hrásť, příkopová propadlina, přesmyk

11 vnější geologické děje
destruktivní: eroze, transport, usazování gravitace, voda, ledovce, vítr, organismy zvětrávání fyzikální, chemické a biologické vlivy mechanické - rozpad na menší části ← teplota mrazové sruby, kamenné moře chemické - změna chemického složení H2O, O2, CO2 křemen vs. olivín biologické - kořeny, lišejníky → půda

12 vnější geologické děje
gravitace - skalní řícení, sesuvy voda - tekoucí vymílání údolí (V), přesun sedimentů spád → rychlost eroze a sedimentace horní tok: peřeje, vodopády, tůně, kaňony střední tok: údolní niva, meandry dolní tok: slepá ramena, delty, podmořské vějíře jezy a přehrady - záplavy, elektrárny, ekologie!

13 vnější geologické děje
moře eroze i sedimenty vlny skalní brány, jeskyně, hrady, …, kosy ledovce horské ledovce údolí (U) → morény, bludné balvany, jezera pevninské ledovce ledové štíty - Antarktida (4,5 km, km3) kry tání → zvýšení hladiny moří

14 vnější geologické děje
vítr eroze: pouště - obrušování skal → hřiby, okna duny - pokles energie větru zvětšování pouští - ovlivnění klimatu

15 zdroje energie politické strany prosazující různé zdroje energie
název, slogan, politický program představení politických stran, diskuze, volby

16 sluneční energie výhody nevýhody
obnovitelná, resp. nevyčerpatelná (než vyhasne slunce – 109) žádné znečištění nevýhody málo efektivní závisí na oblačnosti velké kolektory drahá

17 energie biomasy výhody nevýhody obnovitelná
více možností využití (spalování, kvašení, zplynování, kompost) spotřebování „zbytků“ libovolné klimatické podmínky nevýhody znečištění při spalování vyčerpání hospodářské půdy

18 fosilní paliva výhody nevýhody
efektivní, levná (!), snadno dosažitelná recyklace popílku nevýhody neobnovitelné (neúměrně dlouhá doba na obnovu) znečištění nerovnoměrná dostupnost – drahá doprava surovin

19 vodní energie výhody nevýhody nevyčerpatelná
více variant (vodní toky, přehrady, moře) bez znečištění nevýhody nerovnoměrné rozmístění ekologické dopady přehrad

20 větrná energie výhody nevýhody nevyčerpatelná bez znečištění
i mechanická práce nevýhody závisí na podmínkách hluk nebezpečné pro ptáky neestetické

21 jaderná energie výhody nevýhody levná vysoká účinnost bez znečištění
nebezpečí úniku radioaktivního záření radioaktivní odpad závislá na zásobách U


Stáhnout ppt "Geologické děje."

Podobné prezentace


Reklamy Google