Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj zemského povrchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj zemského povrchu"— Transkript prezentace:

1 Vývoj zemského povrchu

2 Zemská kůra - nejsvrchnější část zemského tělesa - různá mocnost km - ø 40 km - ČR km - spodní hranice - Mohorovičičova plocha odděluje ZK a svrch. plášť - pevninská - kontinenty a přilehlé části moří - mocnost km - vrstvy - čedičová - granitová - sedimentární

3 - oceánská - mocnost km - oceánické dno - vrstvy - hlubinné vyvřeliny - čedičové - sedimentární - riftové zóny - vznik nové ZK - sopečná čin. - Středoatlantský hřbet - přechodná - kombinace obou předchozích

4 - není celistvá - litosférické bloky / desky / - pevninské štíty - rozhraní - hlubinné zlomy - mladá pásemná pohoří - rifty - podmořské příkopy - pozvolný pohyb cm za rok - působení tlaků - vnitřní síly - podsouvání - vznik pohoří - nadsouvání - kolize - zemětřesení - oddalování - příkopy, pánve

5

6

7

8 Vnitřní a vnější síly přetvářející povrch Země
- vývoj - nedokončený - vliv přírodních sil - geologické - vnitřní a vnější - působí protikladně - prvotní tvary povrchu - reliéfu - studuje geologie a geomorfologie - vliv umělých sil - člověk - antropogenní tvary

9 - vnitřní síly - endogenní
- původ v zemském nitru - vliv energie Z - projev v celé ZK i na povrchu - prvotní nerovnosti - zvětšují výškové rozdíly na povrchu - působí v období zvýšených aktivit - nepůsobí všude stejně - místa zvýšené aktivity - zóny, zlomy - horotvorná č. - vrásová, kerná, vrásnozlomová - sopečná č. - zemětřesení

10 tektonické tvary - vodorovný posun, příkopová
propadlina, stupňovitý zlom

11 - vrásová pohoří, příkrovová pohoří

12 - kozí hřbety, strukturní svah

13 - ostruhy a svědecké hory, svědecká hora

14 - vulkanické tvary - stratovulkán, štítová sopka

15 - tufová sopka, parazitický kráter

16 - lávové příkrovy, sopečná embrya

17 - maar, struskové kužely

18 - znělcová kupa, sopečná troska

19 - vnější síly - exogenní
- zdroj energie mimo Z - S záření - přitažlivost S a M - gravitace - zarovnávají povrch Z - vliv geografické zonálnosti - horizontální pásmovitost - vertikální stupňovitost - projev na celém povrchu - nepřetržitě - různou intenzitou - vliv různých činitelů

20 - tekoucí voda - srážky, řeky
- stojatá voda - jezera - ledovce - horské, pevninské - vítr - gravitace - živé organismy - člověk - mimozemské vlivy - projevují se - erozí - transportem - sedimentací

21 tekoucí voda - erozní krajina, soutěska, údolí tv.V

22 - neckovité údolí, údolní niva

23 - kaňon, údolí s říčními terasami

24 - meandry - zaklesnuté, volné

25 - okrouhlík, vodopád

26 - říční delta

27 - škrapová pole, závrty

28 - suché údolí, polje

29 - sintrové kaskády, kuželové krasové útvary

30 - ledovec - pevninský ledovec, předpolí ledovce

31 - údolní ledovec, trog

32 - kar, karling, karové jezero

33 - oblík, drumlin

34 - morénový val, soliflukční krajina

35 - mrazová suť, strukturní půdy

36 - suché oblasti - reliéf, úvalovité údolí

37 - prachová bouře, skalní hřib, skalní most

38 - poušť písková a kamenitá

39 - vádí

40 - ostrovní hora, žokovité balvany

41 mořská voda - pobřeží abrazní, strmé

42 - pobřeží vatové, mangrovové

43 - skalnatý ostrov, vyrovnávací pobřeží

44 - pobřeží fjordové, šérové

45 - riasové pobřeží, atol

46 - gravitace - sesuv, suťové kužele, osypy

47 - živočichové - koráli, korálové útesy

48 - člověk - lomy, doly

49 - haldy

50 - zcelování lánů, rýžová pole, saliny, …….


Stáhnout ppt "Vývoj zemského povrchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google