Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Georeliéf – exogenní síly II. Působení exogenních sil na reliéf Kryogenní, biogenní a antropogenní tvary VY_32_INOVACE_26-19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Georeliéf – exogenní síly II. Působení exogenních sil na reliéf Kryogenní, biogenní a antropogenní tvary VY_32_INOVACE_26-19."— Transkript prezentace:

1 Georeliéf – exogenní síly II. Působení exogenních sil na reliéf Kryogenní, biogenní a antropogenní tvary VY_32_INOVACE_26-19

2 Základní pochody exogenních sil (opakování)  Eroze (zvětrávání)  Rozrušování hornin na povrchu  Mechanické – rozpad hornin na kamení, štěrk, písek  Chemické – rozpouštění hornin (krasové jevy)  Transport  Přesun zvětralých hornin z výše položených míst do nížin, pánví, proláklin  Sedimentace (usazování)  Vytváření souvrství sedimentů a zarovnávání nerovností

3 Kryogenní tvary – působení mrazu  Probíhá v chladných oblastech nebo v dobách chladnějšího klimatu  Pozůstatky doby ledové  V horských oblastech a oblastech velehor  Bludné balvany  přenesené ledovce v dobách ledových až o stovky km  Geologickou stavbou nepatří o dané lokality  Mrazové zvětrávání  Extrémní změny teplot – mrazová eroze, pukání skal  Vznikají mrazem erodované skalní mrazové sruby  Na hřebenech a vrcholcích hor (Jeseníky – Petrovy kameny)

4 Mrazový srub – Petrovy kameny Autor: Neznámý Název: PetrovyKameny.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/PetrovyKameny.jpg

5 Kryogenní tvary – působení ledovce  Působení horského ledovce  Eroduje horské masivy podobně jako tekoucí voda  Vznik ledovcových údolí (tvar U) - trog  Materiál hrnutý ledovce – čelní morénové valy a boční morény  Fjordy – zahloubená údolí z části zatopená vodou (zálivy)  Působení pevninského ledovce  Zarovnávání povrchu na velkých plochách vlastní vahou  Vytváření kryodepresí – sníženin na povrchu (často ledovcová jezera)  Posun ledovce – protáhlé ledovcové valy (desítky km)

6 Ledovcové údolí - trog Autor: Neznámý Název: Grosser_Aletschgletscher_3178.JPG Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Grosser_Aletschgletscher_3178.JPG

7 Čelní moréna ledovce Autor: Neznámý Název: Moraines_Surlej.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Moraines_Surlej.jpg

8 Fjord – zatopené ledovcové údolí Autor: Neznámý Název: Geirangerfjord_(6-2007).jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Geirangerfjord_%286-2007%29.jpg

9 Ledovcový val Autor: Neznámý Název: Arranque_glaciar-en.svg, PluckedGraniteAlandIslands.JPG Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Arranque_glaciar-en.svg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/PluckedGraniteAlandIslands.JPG

10 Biogenní tvary – živých organismů  Organismy vytváří útvary zejména ze zbytků schránek svých těl – korály, korálové útesy, atoly, vápencové masivy  Korálové útvary  Korálové útesy pod mořskou hladinou (Velká útesová bariéra ve V. Austrálii)  Atoly – korálové útesy nad hladinou – ostrovy  Vápencové masivy  Souvrství až několik km zpevněných vápenatých schránek na mořském dně  Endogenními pohody často vyzdviženo na povrch  Vápencová pohoří (Dinásrké hory – Dalmácie)  Vápencová bradla (osamocený vápencový masiv – Pálava)

11 Formování korálového atolu Autor: Neznámý Název: oral_atoll_formation_animation.gif Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Coral_atoll_formation_animation.gif

12 Tichomořský atol Autor: Neznámý Název: Wake_Island_air.JPG Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Wake_Island_air.JPG

13 Výskyt korálových útesů a atolů Autor: Neznámý Název: Coral_reef_locations.jpgf Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Coral_reef_locations.jpg

14 Pálava – vápencové bradlo Autor: Neznámý Název: Pavlovske_vrchy_od_zapadu.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Pavlovske_vrchy_od_zapadu.jpg

15 Antropogenní tvary  Způsobené činností člověka – dnes přesouváme více materiálu, než všechny ostatní exogenní pochody  Těžba nerostných surovin (nejvýznamnější)  Konvexní tvary – výsypky, haldy, horninové odkryvy,  Konkávní tvary – lomy, poklesové zóny (pinky), povrchové doly  Stavby v krajině  Náspy (železniční)  Valy (protipovodňové)  Agrární tvary  Protierozní valy okolo polí  Odvodňovací kanály

16 Halda důlní hlušiny Autor: Neznámý Název: Salzberg_kaliwerk_wintershall_heringen.jpg Zdroj: hhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Salzberg_kaliwerk_wintershall_heringen.jpg

17 Zatopený lom Autor: Neznámý Název: Lom_Malá_Amerika.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Lom_Mal%C3%A1_Amerika.jpg

18 Povrchový důl Autor: Neznámý Název: Lom_bilina.JPG Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Lom_bilina.JPG

19 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska


Stáhnout ppt "Georeliéf – exogenní síly II. Působení exogenních sil na reliéf Kryogenní, biogenní a antropogenní tvary VY_32_INOVACE_26-19."

Podobné prezentace


Reklamy Google