Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Georeliéf – exogenní síly II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Georeliéf – exogenní síly II."— Transkript prezentace:

1 Georeliéf – exogenní síly II.
VY_32_INOVACE_26-19 Georeliéf – exogenní síly II. Působení exogenních sil na reliéf Kryogenní, biogenní a antropogenní tvary

2 Základní pochody exogenních sil (opakování)
Eroze (zvětrávání) Rozrušování hornin na povrchu Mechanické – rozpad hornin na kamení, štěrk, písek Chemické – rozpouštění hornin (krasové jevy) Transport Přesun zvětralých hornin z výše položených míst do nížin, pánví, proláklin Sedimentace (usazování) Vytváření souvrství sedimentů a zarovnávání nerovností

3 Kryogenní tvary – působení mrazu
Probíhá v chladných oblastech nebo v dobách chladnějšího klimatu Pozůstatky doby ledové V horských oblastech a oblastech velehor Bludné balvany přenesené ledovce v dobách ledových až o stovky km Geologickou stavbou nepatří o dané lokality Mrazové zvětrávání Extrémní změny teplot – mrazová eroze, pukání skal Vznikají mrazem erodované skalní mrazové sruby Na hřebenech a vrcholcích hor (Jeseníky – Petrovy kameny)

4 Mrazový srub – Petrovy kameny
Autor: Neznámý Název: PetrovyKameny.jpg Zdroj:

5 Kryogenní tvary – působení ledovce
Působení horského ledovce Eroduje horské masivy podobně jako tekoucí voda Vznik ledovcových údolí (tvar U) - trog Materiál hrnutý ledovce – čelní morénové valy a boční morény Fjordy – zahloubená údolí z části zatopená vodou (zálivy) Působení pevninského ledovce Zarovnávání povrchu na velkých plochách vlastní vahou Vytváření kryodepresí – sníženin na povrchu (často ledovcová jezera) Posun ledovce – protáhlé ledovcové valy (desítky km)

6 Ledovcové údolí - trog Autor: Neznámý Název: Grosser_Aletschgletscher_3178.JPG Zdroj:

7 Čelní moréna ledovce Autor: Neznámý Název: Moraines_Surlej.jpg Zdroj:

8 Fjord – zatopené ledovcové údolí
Autor: Neznámý Název: Geirangerfjord_(6-2007).jpg Zdroj:

9 Ledovcový val Autor: Neznámý Název: Arranque_glaciar-en.svg, PluckedGraniteAlandIslands.JPG Zdroj:

10 Biogenní tvary – živých organismů
Organismy vytváří útvary zejména ze zbytků schránek svých těl – korály, korálové útesy, atoly, vápencové masivy Korálové útvary Korálové útesy pod mořskou hladinou (Velká útesová bariéra ve V. Austrálii) Atoly – korálové útesy nad hladinou – ostrovy Vápencové masivy Souvrství až několik km zpevněných vápenatých schránek na mořském dně Endogenními pohody často vyzdviženo na povrch Vápencová pohoří (Dinásrké hory – Dalmácie) Vápencová bradla (osamocený vápencový masiv – Pálava)

11 Formování korálového atolu
Autor: Neznámý Název: oral_atoll_formation_animation.gif Zdroj:

12 Tichomořský atol Autor: Neznámý Název: Wake_Island_air.JPG Zdroj:

13 Výskyt korálových útesů a atolů
Autor: Neznámý Název: Coral_reef_locations.jpgf Zdroj:

14 Pálava – vápencové bradlo
Autor: Neznámý Název: Pavlovske_vrchy_od_zapadu.jpg Zdroj:

15 Antropogenní tvary Způsobené činností člověka – dnes přesouváme více materiálu, než všechny ostatní exogenní pochody Těžba nerostných surovin (nejvýznamnější) Konvexní tvary – výsypky, haldy, horninové odkryvy, Konkávní tvary – lomy, poklesové zóny (pinky), povrchové doly Stavby v krajině Náspy (železniční) Valy (protipovodňové) Agrární tvary Protierozní valy okolo polí Odvodňovací kanály

16 Halda důlní hlušiny Autor: Neznámý Název: Salzberg_kaliwerk_wintershall_heringen.jpg Zdroj: hhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Salzberg_kaliwerk_wintershall_heringen.jpg

17 Zatopený lom Autor: Neznámý Název: Lom_Malá_Amerika.jpg Zdroj:

18 Povrchový důl Autor: Neznámý Název: Lom_bilina.JPG Zdroj:

19 Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska


Stáhnout ppt "Georeliéf – exogenní síly II."

Podobné prezentace


Reklamy Google