Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVARY GEORELIÉFU. TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU ► V krajině nás upoutají hlavně atraktivní tvary, většina jejich spíše nenápadných…  Příklady ► Tvarů je velmi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVARY GEORELIÉFU. TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU ► V krajině nás upoutají hlavně atraktivní tvary, většina jejich spíše nenápadných…  Příklady ► Tvarů je velmi."— Transkript prezentace:

1 TVARY GEORELIÉFU

2 TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU ► V krajině nás upoutají hlavně atraktivní tvary, většina jejich spíše nenápadných…  Příklady ► Tvarů je velmi mnoho, pro přehlednost se klasifikují ► DĚLENÍ PODLE ČINITELŮ, kteří je vytvořili  Problém – většina tvarů původ polygenetický…  Proto rozlišení podle činitele s rozhodujícím vlivem

3 Při převaze vnitřních činitelů vznikají tvary tektonické a vulkanické ► 1. TVARY TEKTONICKÉ  Vzniklé vrásněním (hřbety, klenby, pánve)  Rozlámáním v kry a jejich posunutím (zlomové svahy, příkopy, hrástě)  Kombinací obou procesů - vzniká reliéf vrásnozlomový (Karpaty, Alpy, Himaláj)

4 vrásnozlomový reliéf (Himaláj)

5 Tektonické příkopy

6 Indonésie po tsunami…

7 ► 2. TVARY VULKANICKÉ  Sopečné kužely  lávové příkrovy a proudy  Vypreparované sopouchy (hrad Trosky)  Reliéf velmi rozšířen i na dnech oceánů

8 Sopečný kužel

9

10

11

12

13

14 Sopka Pinatubo (ostrov Luzon, Filipíny)

15 NP Yellowstone (USA)

16 Lávový příkrov (Filipíny)

17 Hora Říp

18

19 Hrad Trosky založený na vypreparovaném sopouchu (Východní Čechy)

20 Hrad Trosky

21 Sopečný kužel

22 Sicílie s dýmající Etnou

23 Sopečné kužely

24 Vnější činitelé ► vytváří mnoho povrchových i podpovrchových tvarů. ► Uplatnění činitelů a tím i výskyt tvarů jimi vzniklých závisí na:  Podnebí  Geografické poloze  Nadmořské výšce

25 1. Činnost t ekoucí vody ► Modelace svahů (srážkový ron) ► Hloubí údolní tvary (strže až kaňony) ► Uvnitř údolí vznik říčních teras a údolních niv ► Činností proudící a prosakující vody v rozpustných horninách (vápenec, dolomit, sůl kamenná) vznik krasu  Jeskyně (krápníky)  Závrty ► Vznik meandrů ► Vymíláním břehů a protržením vznik říčních jezer (slepá ramena řek) ► Vznik vodopádů ► Při ústí řek do moře vznik náplavových kuželů

26 Hloubková a boční říční eroze

27 Velký kaňon, USA

28 Údolí řeky Berounky

29 Český Krumlov, město založené na meandru Vltavy

30 Delta Nilu

31 Pravčická brána, NP České Švýcarsko

32

33

34 Pískovcové věže skalních měst (SV Čechy)

35

36

37 Závrt (planiny Slovenského Krasu)

38

39 Ledopád (jeskyně Domica?? - UNESCO)

40 Brčkovitá výzdoba Gombaseckých jeskyní (Slovenský Kras)

41 Vznik vodopádu

42 2. Činnost ledovců (glaciální pochody) HORSKÉ LEDOVCE ► Formují strmé skalnaté štíty hor ► Vyhlubují kary ► Vyhlubují trogy (údolí ve tvaru písmene U), po roztání ledovců vznik fjordů (dlouhé úzké zálivy) ► V dolních částech údolí ukládání erodovaného materiálu v podobě morén ► Morény mohou sloužit jako hráz při vzniku ledovcových jezer  Jezera hrazená morénou (Alpy)  Jezera vzniklá v karu

43 Ledovec v moři

44 Ledovcový efekt (1/10 x 9/10)

45 Sněžné jámy (Krkonoše)

46 Kar v NP Glacier, Montana, USA

47 Ledovcový splaz (Kyrgyzstán)

48 Čelo horského ledovce

49 Trog (Ledovcové údolí typického tvaru písmene U)

50 Trog

51

52 Sognefjord (Norsko)

53 Ledovcový reliéf (Himaláje)

54 Modelace horským ledovcem (v popředí morénové valy)

55 Modelace horským ledovcem

56 Ledovcový reliéf (Asie)

57 Tatry

58 Ledovcový reliéf

59

60 Ledovcový reliéf - Krkonoše

61 Ledovcový reliéf - Sněžka

62 Mrazové zvětrávání – vrchol Plechý (kde?)

63 Ledovcové jezero

64 Ledovcové jezero – Černé j.

65 PLOŠNÉ (PEVNINSKÉ) LEDOVCE ► Zarovnávání a snižování z. povrchu rozsáhlých území, pokrytí vrstvou morénového materiálu – v něm častý vznik jezer  Polsko, Rusko, Finsko, Kanada

66 Ledovec Vatnajökul, Island

67 Moréna před čelem ledovce

68 Moréna (odhalený příčný profil)

69 Vrstvy spraše (jemnozrnná hornina, ze které se vytváří černozemě; vzniklá vátím chladného větru od ledovce, Čína)

70 3. Činnost větru (eolické pochody) ► Především v suchých oblastech ► Odnášení drobných úlomků hornin, narážení na skály a kameny v krajině, tím jejich obrušování  Vznik skalních ohlazů  Ukládání jemných částic v podobě závějí, návějí, spraší, písečných přesypů (duny)

71 Barchany – měsíčkovité duny (Katar)

72

73 Duny – poušť Namib

74 Karavana dromedárů, Mauretánie

75 Vápencové „útesy“, biosférická rezervace a CHKO Pálava

76 Pravčická brána, NP České Švýcarsko

77 Pouštní bouřka přechází z africké pevniny na Kanárské ostrovy

78 4. Činnost stojaté vody ► Mořská a jezerní voda útočí příbojem na pobřeží a vytváří pobřežní srázy (sruby) a abrazní terasy s plážemi ► Vznik písečných kos ► Ukládání materiálu na dně

79 Písečné pobřeží, Austrálie

80 Eroze mořského pobřeží

81

82

83 Písečná kosa (např. Viselská, Kurská, …)

84 5. Vliv gravitace ► Silně ovlivňuje činnost ostatních vnějších činitelů (vody…), sama ale přímo způsobuje:  Sesouvání nestabilních částí svahů  Řícení skal  Padání uvolněného kamení z horských srázů, jeho hromadění v podobě suťových kuželů (kamenných moří)  laviny

85 Sesuv

86

87

88

89 Lavina v Krkonoších

90 Kamenné moře

91 6. Činnost živých organismů ► Kořeny rostlin leptají horniny, rozšiřují pukliny ► Budování útesů ze schránek korálů (korálové ostrovy - atoly) ► Mraveniště, termitiště

92 Atoly (Maledivy)

93 Atol (Maledivy)

94

95 7. Činnost člověka ► Povrchové tvary vyhloubené  Lomy, pískovny, těžební jámy ► Povrchové tvary nasypané  Haldy, výsypky, náspy komunikací, hráze, skládky, veškeré stavby... ► Tvary podzemní  Tunely, šachty, štoly ► Často rušivě působící tvary reliéfu…

96 Vápencový lom (Slovenský Kras)

97 Vápencový lom (Pálava)

98 Terasy (Omán)

99 Terasy (Indonésie)


Stáhnout ppt "TVARY GEORELIÉFU. TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU ► V krajině nás upoutají hlavně atraktivní tvary, většina jejich spíše nenápadných…  Příklady ► Tvarů je velmi."

Podobné prezentace


Reklamy Google