Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval: ing. Pavel Králík

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval: ing. Pavel Králík"— Transkript prezentace:

1 Zpracoval: ing. Pavel Králík
Obecná geologie Zpracoval: ing. Pavel Králík Vnější geologické děje /eroze/ - projevují se zarovnáváním zemského povrchu, působí proti vnitřním geolog. silám - činitelé – zemská tíže, voda, vítr, kolísání teplot a organismy - Zvětrávání - mechanické – vede k rozpadu hornin tlakem /kořeny/ - chemické – rozleptává horniny působením chemických látek /slabé kyseliny – kys. deště, kořeny rostlin/ - Zvětráváním hornin /půdotvorného substrátu - živce/ vznikají půdy.

2 Obecná geologie Působení zemské tíže - způsobuje pohyb zvětralin, půdy, vody z vyšších míst do nižších Činnost tekoucí vody - rušivá – vodní eroze /mechanická, chemická/ - tvořivá – vznik naplavenin - odtok vody - plošný – po povrchu terénu – strouhy, rony,stružky - splach půdy - soustředný – v říčním korytě /meandry + náplavy/ - rušivá činnost (eroze) – na horním toku vymílání koryta - tvořivá činnost – usazování splavenin, třídění podle velikosti a hustoty /střední a dolní tok/ - společným působením tekoucí vody a větru vznikají skalní útvary – skalní města /Adršpach, České Švýcarsko,Broumovsko/

3 Obecná geologie Vznik skalního města
/ /

4 Obecná geologie - ve vápencových oblastech krasové útvary ( jeskyně, propasti) - jeskyně – nerozpustný uhličitan vápenatý se vylučuje z hydrogenuhličitanu vápenatého v podobě krápníků (stalaktity, stalagmity, stalagnáty) - propasti - svisle krasové dutiny /Macocha, hloubka 138 m/ Činnost mořské vody - příliv = rušivá /podemílání skal, pobřeží/ - odliv, příboj = tvoření pláží, vytřídění částic hornin a nerostů (vliv Měsíce)

5 Obecná geologie Činnost ledovců
- ze sněhu, který střídavě taje a mrzne se tvoří krystalický firn, který se mění postupně v souvislý ledovec /i několik km vysoký/ v kotlovitých, nejvýše položených oblastech pohoří /kar/. Vlastní vahou se ledovcový splaz sune do údolí,rozrušuje skály a tento ostrohranný materiál hrne a drtí před a pod sebou. - morény – nevytříděné nánosy (horninový materiál) před ledovcem nebo i pod ním - pevninské ledovce – plošně nejrozsáhlejší (Antarktida, Grónsko) - v ledových dobách až do střední Evropy /zarovnávaly povrch, morény, kamenná moře i bludné balvany /

6 Obecná geologie Bludný balvan
/

7 Obecná geologie Činnost větru
- v suchých oblastech omílá skály, odnáší a přemisťuje jemné částice - větrná eroze tvoří převisy, dutiny, hřibové tvary a viklany - po zmenšení unášecí síly větru se částice ukládají – přesypy, duny, spraše /větrem přemístěné nejjemnější prachové částice – úrodná půda/…Pravčická brána, pokličky na kokořínsku, skalní města Činnost organismů - mechanická + chemická /kořenová špička/ - rušivá a tvořivá činnost člověka

8 http://www.kokorin-kokorinsko.cz/pic/kamenni-pratele.jpg 1.7.2011
Obecná geologie Pravčická brána pokličky na kokořínsku /

9 Obecná geologie 1. Vysvětlete činnost tekoucí vody.
2. Popište, jak vznikají skalní města. Popište činnost mořské vody. Popište činnost ledovců. Co to jsou morény, kar? Popište činnost větru. Co tvoří větrná eroze? Popište činnost organismů. Vyjmenujte hlavní pevninské ledovce. 10. Jak se nazývá souhrn vnějších geologických dějů, podstata. 11. Jak se na úlomcích hornin pozná činnost ledovců?


Stáhnout ppt "Zpracoval: ing. Pavel Králík"

Podobné prezentace


Reklamy Google