Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost vody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost vody."— Transkript prezentace:

1 Činnost vody

2 Činnost vody Tekoucí voda Regulace vodních toků Činnost moře

3 Erozní činnost řeky závisí především na jejím spádu.
Tekoucí voda Tekoucí voda je významným činitelem, který se podílí na modelování terénu. Mnoho řek je geologicky velmi starých a v průběhu miliónů let vytvořily říční síť odvodňující celé kontinenty. Rychlost eroze a sedimentace je dána sklonem dna řeky. Erozní činnost řeky závisí především na jejím spádu. V místech kde je dno tvořeno tvrdšími horninami, se vytvářejí peřeje a vodopády.

4 Regulace vodních toků Regulace vodních toků prostřednictvím jezů a přehrad přispěla ke zmírnění nebezpečí záplav. Hydroelektrárny vybudované na přehradách patří k významným zdrojům energie. Stavby na vodních tocích mají však i negativní ekologické dopady. Brání přirozenému transportu unášeného materiálu a ukládání údolních niv.

5 Činnost moře Soustavné působení moře je patrné zvláště na pobřeží, kde se pevnina dostává do přímého kontaktu s mořem. Důležitým modelačním faktorem přímořských oblastí jsou právě mořské vlny, které neustále a v pravidelných intervalech narážejí na pevninu. Vyčnívající skály, skalní brány i jeskyně v pobřežních skalách jsou dalšími charakteristickými útvary vzniklými činností moře.

6 Rozdělení vody-Graf 22% Podzemní voda Pevninské a oceánské ledovce 77%
Sladká voda 3%

7 97% vody naší planety tvoří slaná voda.Sladké vody jsou pouze 2,7%.

8 Zajímavosti Voda je hlavní složkou všech živých organismů.
Bez vody by život na této planetě nemohl existovat. Voda neustále cirkuluje v koloběhu vody řízeném Sluncem. Sluneční záření způsobuje, že se voda z moří a oceánů vypařuje. Voda je sloučeninou vodíku a kyslíku. V přírodě se vyskytuje ve třech rozdílných skupenstvích : pevném (led), kapalném (voda) a plynném (vodní pára).

9 Čtyři oceány 13 Název oceánu Plocha Nejhlubší místo ( v metrech )
( v miliónech km2 ) Nejhlubší místo ( v metrech ) Průměrná hloubka TICHÝ 167 Mariánský příkop 4880m ATLANTSKÝ 86 Portorický příkop 3900m INDICKÝ 73 Jávský příkop 3800m SEVERNÍ LEDOVÝ 13 Eurasijská pánev 1500m

10 Erozní činnost vody S pustou a bizarní krajinou vymletých roklí se můžeme setkat v proměnlivém prostoru bývalého lomu Silvestr u Březové. Nezpevněné vrstvy sedimentů snadno podléhají erozní činnosti vody. Mírné svahy jsou v horní části rozbrázděny četnými rýhami, které se dolní části svahu spojují a zahlubují. Vzniká tak zajímavý inverzní reliéf s hlubokými stržemi - miniatura amerického „Grandkaňonu“. V pokročilém stadiu eroze, odplavením podstatné části materiálu ze svahů bývalého lomu Silvestr, vznikají působivé zemní tvary.

11

12 Vypracovala:Petra Valentová
Čerpáno z: Encyklopedie,Internetu


Stáhnout ppt "Činnost vody."

Podobné prezentace


Reklamy Google