Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná Limnologie 02: Hydrosféra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná Limnologie 02: Hydrosféra"— Transkript prezentace:

1 Obecná Limnologie 02: Hydrosféra
Rozdělení a charakteristiky vod Geografické rozmístění vod Hydrologie a klima

2 Rozdělení a charakteristiky vod

3 Rozdělení a charakteristiky vod
největší podíl dostupné sladké vody – „malá jezera“ rychlejší výměna vody vliv morfometrie vliv povodí: - velikost - odtokové poměry - klima

4 Nerovnoměrné rozšíření vod na Zemi
- výrazné regionální rozdíly

5 Geograficky různá intenzita využívání vody a potřeb vody
„země horních toků vs. země dolních toků“ Dopady: - zvýšený odtok živin z povodí - odlesnění - odběr vody pro potřeby obyv. a zemědělství - propojování povodí (přečerpávání vody) - znečištění – pesticidy, org. látky, zasolení - stavba přehrad, regulace řek - úprava záplavových území, regulace řek

6 Hydrologie, klima , povodí
množství, časové rozložení, osud a doba zdržení srážek v povodí určuje množství vody v řece, v jezerech a mokřadech - látky rozpuštěné ve vodě (soli, org. sloučeniny) nebo unášené vodou mají zásadní vliv na vodní ekosystémy

7 Druhy „odtoků“ vody z krajiny
povrchový odtok interflow (volná voda půdního horizontu) baseflow (základní odtok)

8 Vliv morfologie povodí
dolní toky, propustné půdy, vegetace, transpirace, lokální teplota horní toky, skály, eroze

9 Průběh odtoku

10 min max max

11 Malý (krátký) vodní cyklus

12 Velký (dlouhý) vodní cyklus

13 Velký vodní cyklus - studený vzduch nese méně vlhkosti - stochasticita srážek na obratníku

14 Velký vodní cyklus – vliv na záření

15 Transport vody z oceánů zpět na pevninu

16 … fyziologická přestávka 15 min. …

17 Odtoky z povodí - souvisí se srážkami a odparem (viz. doposud) - specifický odtok – m3 km-2 s-1 povodí: - uzavřená (bezodtoká, endorheic) – žádný odtok, zasolená (jezera) - otevřená (odtoká, exorheic) – alespoň podpovrchový odtok přechodná – většinou odtékající, ale při velkém suchu bezodtoká – Balaton, mokřady

18 Morfologie povodí

19 Morfologie povodí Plocha povodí: A Délka povodí: LB Šířka povodí: WB=A/LB Obvod povodí: PB Tvar povodí: SHB=(LB)2/A Soudržnost povodí (consistency): CRB=PB/(2(A)0.5) Délka hlavního toku: LC Sinusoita: p=LC/LB

20 Řády toků

21 Původ jezer - tektonická – zlomy, j. příkopové propadliny - vulkanická - sesuv půdy - ledovcová – mnoho druhů: morénová, kettle, fjord

22

23 Původ jezer (činitelé)
- tektonická – zlomy, j. příkopové propadliny - vulkanická - sesuv půdy - ledovcová – mnoho druhů: morénová, kettle, fjord - vítr – duny, větrné deprese - říční – v záplavové oblasti po odtoku, uzavření ramen, propojení meandrů - pobřežní - „organická“ - bobr Příklady - umělá – nádrže, rybníky, písníky

24 Morfologie nádrží a jezer
morfologie má zásadní vliv na fci ekosystému nádrže/jezera Pojmy: - bathymetrická mapa – mapa dna, echolot+GPS - plocha: A - objem: V

25 Metoda zjištění objemu

26 Morfologie nádrží a jezer
- bathymetrická mapa – mapa dna, echolot+GPS - plocha: A - objem: V - maximální hloubka: zmax - průměrná hloubka: z=V/A - poměr hloubek

27 Parametr poměru hloubek z/zmax

28 Hypsografické křivky - křivka (čára) objemů - křivka (čára) ploch - relativní hypsografická křivka – poměr A/V

29 Relativní hypsografické křivky
teorie praxe

30 Teoretická doba zdržení
TRT=V/Qi , kde Qi je průtok - důležitý parametr pro kvalitu vody - čím delší TRT, tím nižší produktivita jezera/nádrže Příklady

31 Přídavné morfometrické parametry nádrží
- délka vzdutí (Lr): délka původního říčního koryta - maximální délka (L´´´): nejdelší přímková spojnice bodů na obvodu maximální šířka (W): max. vzdálenost břehů kolmá na max. délku - efektivní délka pro působní větru (L´): 0.5(L´´´+W) - délka pobřeží (L) - členitost pobřeží (D): L/(2iA)0.5

32 Shrnutí rozdílů mezi řekou, nádrží a jezerem

33 Shrnutí rozdílů mezi řekou, nádrží a jezerem


Stáhnout ppt "Obecná Limnologie 02: Hydrosféra"

Podobné prezentace


Reklamy Google