Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná Limnologie 02: Hydrosféra Rozdělení a charakteristiky vod Geografické rozmístění vod Hydrologie a klima.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná Limnologie 02: Hydrosféra Rozdělení a charakteristiky vod Geografické rozmístění vod Hydrologie a klima."— Transkript prezentace:

1 Obecná Limnologie 02: Hydrosféra Rozdělení a charakteristiky vod Geografické rozmístění vod Hydrologie a klima

2 Rozdělení a charakteristiky vod

3 největší podíl dostupné sladké vody – „malá jezera“ rychlejší výměna vody vliv morfometrie vliv povodí: - velikost - odtokové poměry - klima

4 Nerovnoměrné rozšíření vod na Zemi - výrazné regionální rozdíly

5 Geograficky různá intenzita využívání vody a potřeb vody „země horních toků vs. země dolních toků“ Dopady: - zvýšený odtok živin z povodí - odlesnění - odběr vody pro potřeby obyv. a zemědělství - propojování povodí (přečerpávání vody) - znečištění – pesticidy, org. látky, zasolení - stavba přehrad, regulace řek - úprava záplavových území, regulace řek

6 Hydrologie, klima, povodí - množství, časové rozložení, osud a doba zdržení srážek v povodí určuje množství vody v řece, v jezerech a mokřadech - látky rozpuštěné ve vodě (soli, org. sloučeniny) nebo unášené vodou mají zásadní vliv na vodní ekosystémy

7 Druhy „odtoků“ vody z krajiny povrchový odtok interflow (volná voda půdního horizontu) baseflow (základní odtok)

8 Vliv morfologie povodí dolní toky, propustné půdy, vegetace, transpirace, lokální teplota horní toky, skály, eroze

9 Průběh odtoku

10 max min

11 Malý (krátký) vodní cyklus

12 Velký (dlouhý) vodní cyklus

13 Velký vodní cyklus - studený vzduch nese méně vlhkosti - stochasticita srážek na obratníku

14 Velký vodní cyklus – vliv na záření

15 Transport vody z oceánů zpět na pevninu

16 … fyziologická přestávka 15 min. …

17 Odtoky z povodí - souvisí se srážkami a odparem (viz. doposud) - specifický odtok – m 3 km -2 s -1 - povodí: - uzavřená (bezodtoká, endorheic) – žádný odtok, zasolená - otevřená (odtoká, exorheic) – alespoň podpovrchový odtok (jezera) - přechodná – většinou odtékající, ale při velkém suchu bezodtoká – Balaton, mokřady

18 Morfologie povodí

19 Plocha povodí: A Délka povodí: L B Šířka povodí: W B =A/L B Obvod povodí: P B Tvar povodí: SH B =(L B ) 2 /A Soudržnost povodí (consistency): CR B =P B /(2(  A) 0.5 ) Délka hlavního toku: L C Sinusoita: p=L C /L B

20 Řády toků

21 Původ jezer - tektonická – zlomy, j. příkopové propadliny - vulkanická - sesuv půdy - ledovcová – mnoho druhů: morénová, kettle, fjord

22

23 Původ jezer (činitelé) - tektonická – zlomy, j. příkopové propadliny - vulkanická - sesuv půdy - ledovcová – mnoho druhů: morénová, kettle, fjord - vítr – duny, větrné deprese - říční – v záplavové oblasti po odtoku, uzavření ramen, propojení meandrů - pobřežní - „organická“ - bobr - umělá – nádrže, rybníky, písníky Příklady

24 Morfologie nádrží a jezer morfologie má zásadní vliv na fci ekosystému nádrže/jezera Pojmy: - bathymetrická mapa – mapa dna, echolot+GPS - plocha: A - objem: V

25 Metoda zjištění objemu

26 Morfologie nádrží a jezer - bathymetrická mapa – mapa dna, echolot+GPS - plocha: A - objem: V - maximální hloubka: z max - průměrná hloubka: z=V/A - poměr hloubek

27 Parametr poměru hloubek z/z max

28 Hypsografické křivky - křivka (čára) objemů - křivka (čára) ploch - relativní hypsografická křivka – poměr A/V

29 Relativní hypsografické křivky teorie praxe

30 Teoretická doba zdržení TRT=V/Q i, kde Q i je průtok - důležitý parametr pro kvalitu vody - čím delší TRT, tím nižší produktivita jezera/nádrže Příklady

31 Přídavné morfometrické parametry nádrží - délka vzdutí (L r ): délka původního říčního koryta - maximální délka (L´´´): nejdelší přímková spojnice bodů na obvodu - maximální šířka (W): max. vzdálenost břehů kolmá na max. délku - efektivní délka pro působní větru (L´): 0.5(L´´´+W) - délka pobřeží (L) - členitost pobřeží (D): L/(2  iA) 0.5

32 Shrnutí rozdílů mezi řekou, nádrží a jezerem

33


Stáhnout ppt "Obecná Limnologie 02: Hydrosféra Rozdělení a charakteristiky vod Geografické rozmístění vod Hydrologie a klima."

Podobné prezentace


Reklamy Google