Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrosféra povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce... povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce... podpovrchové vody (půdní, podzemní)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrosféra povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce... povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce... podpovrchové vody (půdní, podzemní)"— Transkript prezentace:

1 Hydrosféra povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce... povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce... podpovrchové vody (půdní, podzemní) podpovrchové vody (půdní, podzemní) voda v atmosféře voda v atmosféře voda v živých organismech voda v živých organismech = vodní obal Země

2 Vědy hydrologie hydrologie oceánů - oceánologie oceánů - oceánologie pevnin - dále se dělí potamologie, limnologie, glaciologie pevnin - dále se dělí potamologie, limnologie, glaciologie hydrogeografie - sleduje vztah mezi hydrosférou a ostatními složkami krajiny hydrogeografie - sleduje vztah mezi hydrosférou a ostatními složkami krajiny

3

4 OBĚH VODY

5 Oběh vody (hydrologický cyklus) podílí se celkem 525 tis. km 3 vody podílí se celkem 525 tis. km 3 vody a) malý oběh - pouze v rámci pevnina  atmosféra nebo oceán  atmosféra b) velký oběh - oceán  atmosféra  pevnina  oceán  atmosféra

6 Vodstvo na souši Povrchové vody stékající nebo zadržené v přirozených nebo umělých vodních nádržích stékající nebo zadržené v přirozených nebo umělých vodních nádržích zdroj: atmosférické srážky jako déšť, sníh... + tající led, prameny zdroj: atmosférické srážky jako déšť, sníh... + tající led, prameny chemické složení: chemické složení: H 2 O + minerál. látky chloridy (NaCl), uhličitany, sírany; + kovy Fe + plyny, NO X, N, O 2... H 2 O + minerál. látky chloridy (NaCl), uhličitany, sírany; + kovy Fe + plyny, NO X, N, O 2...

7 Vodní toky s nesoustředěným odtokem srážkové vody - ron s nesoustředěným odtokem srážkové vody - ron se soustředěným odtokem srážkové vody - koryto - potok, řeka... se soustředěným odtokem srážkové vody - koryto - potok, řeka... - říční síť - hlavní řeka a její přítoky  řádovost toků - počítáme od hlavní řeky - říční síť - hlavní řeka a její přítoky  řádovost toků - počítáme od hlavní řeky

8 Vznik řek pramen pramen zdrojnice zdrojnice soutok 2 a více řek (Vltava, Orlice) soutok 2 a více řek (Vltava, Orlice) jezero (Bajkal  Angara) jezero (Bajkal  Angara) tající ledovec (Rhôna ) tající ledovec (Rhôna )

9 Ústí řek do jiné řeky do jiné řeky do jezera do jezera do oceánu do oceánu propadem  podzemní řeka propadem  podzemní řeka

10 Typy ústí limanové limanové přímé přímé nálevkovité (estuáriové) nálevkovité (estuáriové) deltovité deltovité vysunutá delta vysunutá delta

11 Měříme délku toku - od pramene k ústí délku toku - od pramene k ústí spád toku = výškový rozdíl spád toku = výškový rozdíl průtok = objem protečený za 1 s průtok = objem protečený za 1 s plochu povodí = území odkud je voda odváděna do hlavního toku plochu povodí = území odkud je voda odváděna do hlavního toku rozvodí = hranice mezi dvěma povodími rozvodí = hranice mezi dvěma povodími vodní stav - výška hladiny, určen vodočtem vodní stav - výška hladiny, určen vodočtem

12 Základní typy říční sítě podle tvaru

13 Režim vodních toků určen podle odtoku vody určen podle odtoku vody závisí na: závisí na: geologickém podloží geologickém podloží povrchu povrchu druhu a typu půdy druhu a typu půdy rázu vegetace (lesy přitahují více srážek) rázu vegetace (lesy přitahují více srážek) podnebí oblasti - srážky, výpar, teplota podnebí oblasti - srážky, výpar, teplota

14 Režim vodních toků rovníkový - Amazonka, Orinoko, Kongo,.. rovníkový - Amazonka, Orinoko, Kongo,.. monzunový - Ganga, Mekong, Indus,... monzunový - Ganga, Mekong, Indus,...

15 Režim vodních toků subtropický subtropickýChellif oceánsko dešťový – Rýn, Labe, Temže, Seina oceánsko dešťový – Rýn, Labe, Temže, Seina

16 Režim vodních toků pevninský dešťovo sněhový pevninský dešťovo sněhový Ob, Jenisej, Lena, Volha ledovcový ledovcový Rhona, horní tok Chuang-che

17 NEJ... nejdelší řeky: Amazonka (Apurimak); Nil (Kagera); Jang-c-tiang; Mississippi (Misouri); Chuang-che nejdelší řeky: Amazonka (Apurimak); Nil (Kagera); Jang-c-tiang; Mississippi (Misouri); Chuang-che největší průtok: Amazonka; Kongo (Zair); Madeira; Jang-c-tiang; Orinoko největší průtok: Amazonka; Kongo (Zair); Madeira; Jang-c-tiang; Orinoko největší povodí: Amazonka; Kongo; Mississippi; Jenisej; Lena největší povodí: Amazonka; Kongo; Mississippi; Jenisej; Lena

18 Jezera přirozené sníženiny zem. povrchu vyplněné vodou přirozené sníženiny zem. povrchu vyplněné vodou

19 Jezera Dělení podle vzniku: Dělení podle vzniku: a) endogenní činností 1.) tektonická - pokles ker zem. povrchu podél zlomu (Bajkal, Tanganika) 2.) sopečná - kráter vyhaslé sopky vyplněný vodou (Bolsenské)

20 Dělení podle vzniku: b) exogenní činností 1.) hrazená - za přírodní překážkou (Bodamské, Ženevské) 2.) karová - ve skalních výklencích vytvořena ledovcem; v Alpách, Tatrách

21 Dělení podle vzniku: 3.) krasová jez. - vápencové oblasti (Plitvická jezera) 4.) pobřežní jezera - z částí mořských zálivů c) smíšenou činností

22 Jezera největší plocha: Kaspické moře (371 tis. km 2 ) HořejšíViktoriinoHuronskéMichiganské

23 Jezera nejhlubší: Bajkal (1637m) Tanganika Kaspické moře HořejšíMichiganské

24 Mokřady bažiny - půda přesycená vodou bez odtoku bažiny - půda přesycená vodou bez odtoku rašeliniště - v horských oblastech; rašeliník a mechy; Šumava rašeliniště - v horských oblastech; rašeliník a mechy; Šumava slatiniště - v nižších polohách slatiniště - v nižších polohách

25 Umělé vodní nádrže rybníky - uměle sypaná hráz, stavidlo rybníky - uměle sypaná hráz, stavidlo 1.) průtočné - protékají jimi řeky 2.) pramenité - zásobené z pramene 3.) nebeské - zdrojem jsou srážky funkce: rybolov, rekreace, dříve regulace toků….. funkce: rybolov, rekreace, dříve regulace toků…..

26 Umělé vodní nádrže přehradní nádrže - uměle vytvořený prostory k zadržení vody přehradní nádrže - uměle vytvořený prostory k zadržení vody funkce: vodohospodářské účely, výroba elektřiny, rekreace... funkce: vodohospodářské účely, výroba elektřiny, rekreace...

27 Sníh a led je to převážná zásoba sladké vody, asi 70 % je to převážná zásoba sladké vody, asi 70 % sníh - vzniká ve vyšších vrstvách troposféry, t<0 °C sníh - vzniká ve vyšších vrstvách troposféry, t<0 °C

28 Sníh firn - ztvrdlý sníh (rozmrzlý a znovu zamrzlý) sněhová čára - ohraničuje plochu zem. povrchu se souvislou sněhovou pokrývkou dočasná - v zimě trvalá - věčný sníh a led

29 LED led - zmrzlá voda, nebo krystalky zkondenzovaná vodní pára led - zmrzlá voda, nebo krystalky zkondenzovaná vodní pára - vzniká ze sněhu: sníh  firn  firnový led  ledovcový led Ledovce pevninské - Antarktida, Grónsko, Špicberky horské - podstatně menší

30 Podpovrchové vody voda pod zemským povrchem voda pod zemským povrchem - v průlinách, puklinách, trhlinách, prasklinách, zvětralinách, usazeninách a) půdní voda (přítomen i půdní vzduch) b) podzemní voda (bez vzduchu) – je oddělena hladinou podzemní vody

31

32 Minerální vody - minerální voda - více než 1g minerálů, solí, plynů... v 1 l vody - minerální voda - více než 1g minerálů, solí, plynů... v 1 l vody - prameny - podle teploty: - prameny - podle teploty: a) studené - do 37°C - studenější než okolí b) horké - teplejší než vzduch c) termální - 37 - 50°C d) vřídla - nad 50°C - výstupné prameny - samy vystupují - výstupné prameny - samy vystupují

33 Artézská studna voda vytlačována hydrostatickou vztlakovou silou (princip vyrovnávání tlaku u spojených nádob) (princip vyrovnávání tlaku u spojených nádob)

34 Termální prameny a gejzíry - pravidelné erupce proplyněných vod (Island, N.Zéland) - vydatnost v m 3 s -1 a) trvalé b) občasné

35 Oceány a moře plocha Země - 510 mil km 2 plocha oceánu: 361,3 mil km 2 (71%) S polokoule - 155 mil S polokoule - 155 mil J polokoule- 206 mil km 2 J polokoule- 206 mil km 2

36 Světový oceán oceány: Tichý, Atlantský, Indický, Sev. ledový oceány: Tichý, Atlantský, Indický, Sev. ledový -moře: části oceánů vnikající do pevniny -moře: části oceánů vnikající do pevniny a) okrajová - odděleno od oceánu poloostrovy a ostrovy - Severní, Beringovo b) vnitřní - obklopeno pevninou a spojena průlivem se světovým oceánem - Středozemní moře zálivy: menší části oceánů nebo moří vnikající do pevniny - Bengálský záliv zálivy: menší části oceánů nebo moří vnikající do pevniny - Bengálský záliv průlivy: zúžená část moří a oceánů - Gibraltarský, Beringův... průlivy: zúžená část moří a oceánů - Gibraltarský, Beringův...

37 Oceánské dno

38 Vlastnosti mořské vody Složení: -H 2 O - minerální organické látky (soli - chloridy, sírany, uhličitany) -plyny

39 Vlastnosti mořské vody salinita = slanost mořské vody salinita = slanost mořské vody určuje se v promilích určuje se v promilích (‰ - g/l) (‰ - g/l) průměrně 35‰ nejvíce Rudé moře - 42‰ brakická voda - slaná smíchaná se sladkou

40 Salinita

41 Vlastnosti mořské vody hustota - větší než u sladké vody (vlivem obsahu minerálních látek) hustota - větší než u sladké vody (vlivem obsahu minerálních látek) největší hustota je v polárních oblastech závisí na teplotě, tlaku a salinitě

42 Vlastnosti mořské vody barva - závisí na obsahu minerálních a organ. látek a na hloubce barva - závisí na obsahu minerálních a organ. látek a na hloubce - žlutohnědá - minerální látky z pevniny (Žluté moře  Chuang-che) - zelená - voda s bohatými organickými látkami - plnktonem - modrá - chudá na plankton - červená - Rudé moře - červená řasa Trichlodessium erythreum

43 Vlastnosti mořské vody teplota teplota - průměr při hladině 17°C; u dna 0-2°C - při salinitě 35‰ zamrzá při -1,9°C

44 Tabulový led tabulový led - souvislý ledový pokryv (max. hloubky 2,5m) led praská  vznikají ledové kry (návrše) - 1/6 je nad vodou a zbytek ledu pod vodou a zbytek ledu pod vodou

45 Pohyby mořské vody příčiny: kosmické vlivy - přitažlivost Slunce a Měsíce fyzikálně-chemické vlivy - oběh vzduchu; výpar, srážky, slun. záření, teplota, tlak... pohyby zemské kůry

46 Vlnění vzniká působením větru – závisí na velikosti vodní hladiny - naráží na pobřeží  příboj - způsobuje erozi

47 Tsunami - vlny vyvolané zemětřesením na mořském dně nebo sopečnými podmořskými výbuchy - velké ničivé účinky - velké ničivé účinky

48 Tsunami

49 Mořské proudy - přenos vodních mas na velké vzdálenosti v horizontálním i vertikálním směru - regulátor teploty, slanosti... - ovlivňuje podnebí oceánu + přilehlých pevnin Hlavní příčinou vzniku je všeobecná cirkulace atmosféry.

50 Mořské proudy

51 a) studené - Západní příhon, Kurilský, Falklandský, Labradorský, Peruánský, Kanárský proud … b) teplé -Golfský; Brazilský; S a J rovníkový proud; Kuro-šio; Rovníkový protiproud …

52 Mořské dmutí příliv a odliv - způsobuje gravitace vesmírných těles příliv a odliv - způsobuje gravitace vesmírných těles ? Zopakujte si, jak vznikají skočný a hluchý příliv: ? Kolikrát denně se na určitém místě opakuje příliv a odliv?


Stáhnout ppt "Hydrosféra povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce... povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce... podpovrchové vody (půdní, podzemní)"

Podobné prezentace


Reklamy Google