Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYDROSFÉRA. vodní obal Země vodní obal Země patří do ní všechna voda (ve všech skupenstvích) na Zemi patří do ní všechna voda (ve všech skupenstvích)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYDROSFÉRA. vodní obal Země vodní obal Země patří do ní všechna voda (ve všech skupenstvích) na Zemi patří do ní všechna voda (ve všech skupenstvích)"— Transkript prezentace:

1 HYDROSFÉRA

2 vodní obal Země vodní obal Země patří do ní všechna voda (ve všech skupenstvích) na Zemi patří do ní všechna voda (ve všech skupenstvích) na Zemi vznikla při vývoji Země kondenzací uvolňujících se plynů vznikla při vývoji Země kondenzací uvolňujících se plynů voda se nachází: voda se nachází: A) povrchová voda A) povrchová voda B) podpovrchová voda (půdní, podzemní) B) podpovrchová voda (půdní, podzemní) C) v atmosféře (déšť, sníh, mlha) C) v atmosféře (déšť, sníh, mlha) D) v živých organismech D) v živých organismech Voda se nachází v těchto skupenstvích: Voda se nachází v těchto skupenstvích: - pevné – led, kroupy (ledovec) - pevné – led, kroupy (ledovec) - kapalné – voda v řece - kapalné – voda v řece - plynné – mlha, pára - plynné – mlha, pára

3 OBĚH VODY 1. Velký oběh vody – voda obíhá mezi atmosférou, pevninou a oceánem 1. Velký oběh vody – voda obíhá mezi atmosférou, pevninou a oceánem 2. Malý oběh vody – voda obíhá mezi atmosférou a pevninou, mezi pevninou a oceánem nebo mezi oceánem a atmosférou 2. Malý oběh vody – voda obíhá mezi atmosférou a pevninou, mezi pevninou a oceánem nebo mezi oceánem a atmosférou

4 POVRCHOVÁ VODA Voda se nachází na pevnině v : Voda se nachází na pevnině v : - řekách, potocích (voda stéká po pevnině) - řekách, potocích (voda stéká po pevnině) - jezerech, rybnících, přehradách (voda je zadržována) - jezerech, rybnících, přehradách (voda je zadržována) - ledovcích (led) - ledovcích (led) Na pevnině se nachází sladká voda (nízký obsah solí), která je důležitá pro život na Zemi. V oceánu se nachází slaná voda (velký obsah solí – hlavně NaCl). Obsah soli ve slané vodě se nazývá salinita a ta vyjadřuje, kolik gramů soli je v 1 litru mořské vody. Nejslanější moře jsou v subtropech a v oblasti pólů. Na pevnině se nachází sladká voda (nízký obsah solí), která je důležitá pro život na Zemi. V oceánu se nachází slaná voda (velký obsah solí – hlavně NaCl). Obsah soli ve slané vodě se nazývá salinita a ta vyjadřuje, kolik gramů soli je v 1 litru mořské vody. Nejslanější moře jsou v subtropech a v oblasti pólů.

5 ŘEKA Řeka začíná pramenem – vývěr vody na povrch (studánka), který se nachází většinou v pohoří. Dále proudí voda korytem, které je tvořeno 2 břehy a dnem. Řeka končí (ústí) do moře deltou (podle tvaru řeckého písmena delta). Řeka začíná pramenem – vývěr vody na povrch (studánka), který se nachází většinou v pohoří. Dále proudí voda korytem, které je tvořeno 2 břehy a dnem. Řeka končí (ústí) do moře deltou (podle tvaru řeckého písmena delta). Tok řeky má 3 hlavní části: Tok řeky má 3 hlavní části: A) horní tok – horská bystřina, velká unášecí síla A) horní tok – horská bystřina, velká unášecí síla B) střední tok – klesá unášecí schopnost, vytváří se meandry (zákruty) B) střední tok – klesá unášecí schopnost, vytváří se meandry (zákruty) C) dolní tok – malá rychlost, konec řeky C) dolní tok – malá rychlost, konec řeky Levý a pravý břeh řeky určíme tak, že se postavíme čelem po směru proudu a levý břeh je vlevo a pravý břeh napravo. Levý a pravý břeh řeky určíme tak, že se postavíme čelem po směru proudu a levý břeh je vlevo a pravý břeh napravo.

6 JEZERA A BAŽINY Jezero je přírodní prohloubenina zatopená vodou. Jezero je přírodní prohloubenina zatopená vodou. Podle způsobu vzniku rozdělujeme jezera na: Podle způsobu vzniku rozdělujeme jezera na: - tektonické – z důvodu pohybu lit. desek vzniká příkop a v něm jezero (Bajkal) - tektonické – z důvodu pohybu lit. desek vzniká příkop a v něm jezero (Bajkal) - pozůstatkové – uzavřením moře (Kaspické moře) - pozůstatkové – uzavřením moře (Kaspické moře) - krasové – v krasu (jezírka v krasových jeskyních) - krasové – v krasu (jezírka v krasových jeskyních) - sopečné – v kráteru sopky - sopečné – v kráteru sopky - ledovcové – karové nebo hrazené morénou (materiál nesený ledovcem) - ledovcové – karové nebo hrazené morénou (materiál nesený ledovcem) - hrazené – sesuvem horniny do řeky - hrazené – sesuvem horniny do řeky Nejhlubším jezerem na světě je Bajkal (1 637 m) a největší jezero rozlohou je Kaspické moře. Nejhlubším jezerem na světě je Bajkal (1 637 m) a největší jezero rozlohou je Kaspické moře. Nejohroženějšími jezery jsou Čadské, Aralské jezero – vysychají. Nejohroženějšími jezery jsou Čadské, Aralské jezero – vysychají. Bažina je půda přesycená vodou. Často se zde nachází rašeliník. Bažina je půda přesycená vodou. Často se zde nachází rašeliník. Aralské jezero Bažina

7 RYBNÍKY A PŘEHRADY Jsou to umělé nádrže, které člověk vytváří k regulaci toku řek Jsou to umělé nádrže, které člověk vytváří k regulaci toku řek Vznikají přehrazením toku (hráz) a zalitím území vodou Vznikají přehrazením toku (hráz) a zalitím území vodou Rybníky mají nižší hráze – většinou sypané a vznikaly již ve středověku (Třeboňsko) Rybníky mají nižší hráze – většinou sypané a vznikaly již ve středověku (Třeboňsko) Jejich využití je hlavně regulace průtoku řeky, chov ryb, rekreace Jejich využití je hlavně regulace průtoku řeky, chov ryb, rekreace Největší český rybník je Rožmberk Největší český rybník je Rožmberk Přehrada má vysokou hráz, většinou betonovou Přehrada má vysokou hráz, většinou betonovou Nízké hráze jsou do výšky 100 m (v ČR) a vysoké hráze nad 100 m Nízké hráze jsou do výšky 100 m (v ČR) a vysoké hráze nad 100 m Využití hlavně regulace průtoku, ochrana měst, rekreace, zásobárna pitné vody nebo zdroj elektrické energie Využití hlavně regulace průtoku, ochrana měst, rekreace, zásobárna pitné vody nebo zdroj elektrické energie 2 druhy přehrad: 1. Gravitační – klasická přehrada (Orlík) 2 druhy přehrad: 1. Gravitační – klasická přehrada (Orlík) 2. Přečerpávací – z výše položené nádrže se pouští voda na turbínu (Dlouhé stráně) 2. Přečerpávací – z výše položené nádrže se pouští voda na turbínu (Dlouhé stráně) Rybník Svět

8 LEDOVCE Sníh neroztává nad určitou úrovní – sněžná čára (vydrží zde po celý rok) Sníh neroztává nad určitou úrovní – sněžná čára (vydrží zde po celý rok) Firn je sníh, který roztaje a zase zmrzne Firn je sníh, který roztaje a zase zmrzne Ledovec vzniká vrstvením jednotlivých vrstev sněhu a firnu na sebe – tíhou vrstev vzniká led Ledovec vzniká vrstvením jednotlivých vrstev sněhu a firnu na sebe – tíhou vrstev vzniká led Ledovce dělíme na: Ledovce dělíme na: a) horské – podstatně menší a jsou na horách a) horské – podstatně menší a jsou na horách b) pevninské – zabírají velkou plochu, Grónsko, Antarktida b) pevninské – zabírají velkou plochu, Grónsko, Antarktida Ledovec se pohybuje a přetváří krajinu kolem sebe Ledovec se pohybuje a přetváří krajinu kolem sebe Moréna je materiál – úlomky hornin, které sebou nese Moréna je materiál – úlomky hornin, které sebou nese Telení ledovce – rozpadání pevninského ledovce na okrajích Telení ledovce – rozpadání pevninského ledovce na okrajích Kra – odtržená velká část ledovce, větší část je ukryta pod hladinou Kra – odtržená velká část ledovce, větší část je ukryta pod hladinou Ledovec je největší zásobárna sladké vody Ledovec je největší zásobárna sladké vody Telící se ledovec Horský ledovec

9 PODZEMNÍ VODA Voda pod povrchem Voda pod povrchem A) půdní voda – voda v prostoru mezi půdními částicemi A) půdní voda – voda v prostoru mezi půdními částicemi B) podzemní voda – ve větších hloubkách B) podzemní voda – ve větších hloubkách Artézská voda (studna) – voda napjatá, která je pod vysokým tlakem v hloubce mezi 2 nepropustnými vrstvami (Austrálie) Artézská voda (studna) – voda napjatá, která je pod vysokým tlakem v hloubce mezi 2 nepropustnými vrstvami (Austrálie)


Stáhnout ppt "HYDROSFÉRA. vodní obal Země vodní obal Země patří do ní všechna voda (ve všech skupenstvích) na Zemi patří do ní všechna voda (ve všech skupenstvích)"

Podobné prezentace


Reklamy Google