Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VODA Lukáš Mráček, 2.L 8.10.2013 Lukáš Mráček, 2.L 8.10.2013 VOS a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VODA Lukáš Mráček, 2.L 8.10.2013 Lukáš Mráček, 2.L 8.10.2013 VOS a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 VODA Lukáš Mráček, 2.L 8.10.2013 Lukáš Mráček, 2.L 8.10.2013 VOS a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc

2 VODA (H 2 O) - chemická sloučenina vodíku a kyslíku

3 úvod Voda úvod  voda se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi  představuje nezastupitelnou složku přírodního prostředí  je přírodní zdroj, který určuje život a činnost lidské společnosti  v krajinné sféře neustále obíhá  veškeré zásoby vody na Zemi a v atmosféře tvoří hydrosféru

4 Hydrosféra  hydrosféru tvoří veškeré zásoby vody na Zemi a v atmosféře  hydrosféra představuje jednu ze složek fyzickogeografické sféry  mezi složkami fyzickogeografické sféry dochází k neustálému oběhu vody  – proces probíhá pouze nad pevninou nebo pouze nad oceánem  Malý oběh vody – proces probíhá pouze nad pevninou nebo pouze nad oceánem  – koloběh vody mezi oceánem a pevninou  Velký oběh vody – koloběh vody mezi oceánem a pevninou

5 KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ Voda z oceánů, vodních toků a nádrží aj. ze zemského povrchu se účinkem sluneční energie vypařuje ve formě vodní páry do vzduchu. Nižší teplota v atmosféře způsobí její přeměnu do oblaků, kde se částice vody srážejí a padávají na zemský povrch v podobě deště a sněhu. Většina srážek padá zpět do oceánů, část do řek a část se vsakuje do půdy. Také tato voda je v pohybu a část znovu vtéká do moří, kde oběh vody „končí“ a „začíná“. Voda z oceánů, vodních toků a nádrží aj. ze zemského povrchu se účinkem sluneční energie vypařuje ve formě vodní páry do vzduchu. Nižší teplota v atmosféře způsobí její přeměnu do oblaků, kde se částice vody srážejí a padávají na zemský povrch v podobě deště a sněhu. Většina srážek padá zpět do oceánů, část do řek a část se vsakuje do půdy. Také tato voda je v pohybu a část znovu vtéká do moří, kde oběh vody „končí“ a „začíná“. 1. vypařování > 2. kondenzace > 3. srážení > 4. déšť, prosakování > 5. vodní toky > a opět vypařování…

6 Rozložení vody na zemském povrchu   oceány 97,2 %   ledovce 2,15 %   povrchová a podpovrchová0,635 %   atmosféra 0,001 %   Oceány a moře zaujímají přibližně 71% povrchu Země   Veškeré oceány a moře se souhrnně označují jako světový oceán a představují rozhodující zásobu vody na Zemi

7 Dělení vody Podle skupenství :   pevné - led, sníh   kapalné - voda   plynné - vodní pára Podle slanosti (salinity) :   slaná - voda z moře, oceánu nebo slaného jezera   sladká - v potocích, řekách, rybnících, jezerech i v podzemních vodách   brakická - je slanější než sladká voda, ale není tak slaná jako voda mořská (Baltské moře je největší plocha brakické vody na světě) Podle tvrdosti :   měkká - obsahuje málo minerálních látek   tvrdá - z podzemních pramenů (obsahuje více minerálních látek) Tři skupenství vody pohromadě www.cs.wikipedia.org/wiki/Vodacs.wikipedia.org/wiki/Voda

8 Podle hydrologie a meteorologie :  povrchová - v oceánech - většinou slaná - v ledovcích - sladká v pevném skupenství - v řekách, potocích - vždy tekoucí, většinou sladká - voda v jezerech - někdy stojatá, tekoucí, sladká i slaná (viz. obr. Velké solné jezero ve státě Utah v USA) - ostatní povrchová voda  podpovrchová - půdní vláha - půdní vláha - podzemní voda - podzemní voda  v atmosféře - ve formě páry nebo srážek - ve formě páry nebo srážek www.cs.wikipedia.org/wiki/Velké_Solné_jezerocs.wikipedia.org/wiki/Velké_Solné_jezero

9 Podle mikrobiologie : - pitná voda – zdravotně nezávadná voda, je vhodná ke každodennímu použití, je zbavená nečistot, má vyvážené množství minerálních látek tak, aby neškodily zdraví, (např. minerální voda obsahuje mnoho minerálních látek), může to být i balená voda - užitková voda – např. v průmyslových závodech, dešťová, napájecí voda (voda k napájení zvířat) - odpadní voda, např. splašková, průmyslově znečištěná

10 Závěr Bez vody se nedá žít a její spotřeba neustále stoupá. Potřebujeme ji v domácnostech, v průmyslu i v zemědělství. Už i první lidé osidlovali oblasti tam, kde byly prameny, potoky nebo řeky. Proto je třeba s vodou zacházet hospodárně a chránit vodní zdroje, neboť voda je vzácná tekutina a bude čím dál vzácnější. Bez vody se nedá žít a její spotřeba neustále stoupá. Potřebujeme ji v domácnostech, v průmyslu i v zemědělství. Už i první lidé osidlovali oblasti tam, kde byly prameny, potoky nebo řeky. Proto je třeba s vodou zacházet hospodárně a chránit vodní zdroje, neboť voda je vzácná tekutina a bude čím dál vzácnější.

11 Čerpáno: Helena a Eduard Škodovi: - Albatros Praha 1987 Helena a Eduard Škodovi: Už vím proč - Albatros Praha 1987 Aleš Mareček, Jaroslav Honza:, nakladatelství Olomouc s.r.o. Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, nakladatelství Olomouc s.r.o. J Demek, V.Voženílek, M. Vysoudil: – SPN a.s. Praha 2001 J Demek, V.Voženílek, M. Vysoudil: Geografie pro střední školy 1 – SPN a.s. Praha 2001 Obrázek: Obrázek: www.cs.wikipedia.org/wiki/Voda (staženo)www.cs.wikipedia.org/wiki/Voda Obrázek: Obrázek: www.cs.wikipe dia.org/wiki/Velké_Solné_jezero (staženo)www.cs.wikipe dia.org/wiki/Velké_Solné_jezero


Stáhnout ppt "VODA Lukáš Mráček, 2.L 8.10.2013 Lukáš Mráček, 2.L 8.10.2013 VOS a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google