Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. HYDROSFÉRA Z_061_Krajinná sféra a její základní části_Hydrosféra Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení s hydrosférou Materiál rozvíjí a podporuje znalosti a vědomosti žáků Je určen pro předmět zeměpis a ročník 6. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: BRYCHTOVÁ, Šárka, Josef BRINKE a Josef HERINK. Planeta Země: Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy. Praha 1: Fortuna, ISBN :

3 Hydrosféra Hydrosférou nazýváme veškerou vodu na naší planetě.
Voda je nesmírně důležitá pro život člověka, živočichů i rostlin. Bez vody by nebyl na Zemi život. Bez vody vydrží člověk kratší dobu než bez jídla ( asi 5 dnů).

4 71 % povrchu Země tvoří voda.

5 Koloběh vody Před mnoha miliony lety se právě ve vodě vyvinul život.
První organismy naší planety žily ve vodě. Teprve později se vytvořily organismy přizpůsobené životu na souši. Voda se na naší planetě nikde neztrácí. Voda putuje v krajině. Putování vody v přírodě říkáme KOLOBĚH VODY.

6 Koloběh vody v přírodě

7 Oběh vody Z oceánů, řek, potoků, rybníků i z půdy se neustále vypařuje voda. Při vypařování se mění v páru, a ta stoupá vzhůru. Na obloze se vytvářejí oblaka. Z oblak se voda v podobě srážek vrací zpět na zemský povrch. Část srážkové vody se vsákne, část se vypaří. Ostatní voda odtéká po povrchu pevnin do oceánů.

8 Voda na naší planetě se nachází v různých formách:
Oceány a moře (obsahují 98% veškeré vody na Zemi) Ledovce Podpovrchová voda Voda na pevnině ( řeky, jezera, bažiny) Voda v atmosféře ( vodní pára, ledové krystalky)

9 Rozdělení vody podle skupenství
Voda se vyskytuje v přírodě ve skupenství: Pevném led sníh jinovatka kroupy Kapalném voda rosa Plynném vodní pára mlha Ledovec - zde jsou vidět tři skupenství vody pohromadě

10 Velkým problémem světa je kvalitní voda.
Vody na Zemi je dostatek, ale je nedostatek pitné vody. Mnoho vodních toků a zásoby podzemních vod trpí znečištěním. I oceány jsou dnes ohroženy činností člověka. Největším nebezpečím pro život v mořích jsou ropné skvrny. Ropné skvrny vznikají při těžbě ropy na dně moří a po úniku ropy z lodí převážejících tuto surovinu.

11 Vodní zdroje O vodní zdroje se starají vodohospodáři.
Rozhodují o množství vody v přehradách a vodních tocích. Velkou pozornost věnují ochraně vodních zdrojů před jejich znečištěním. Zajišťují i rozvod vody do domácností.

12 Pitná voda Kvalita pitné vody se posuzuje jejím rozborem
v hygienických stanicích. Je zde zjišťován obsah chemických látek v ní rozpuštěných. Zjišťuje se i množství mechanických nečistot a mikrobiologických organismů. Velkou spotřebu vody má i zemědělská a průmyslová výroba. Pro zajištění dostatku pitné vody se budují přehradní nádrže.

13 Vodní hospodářství Ve vodním hospodářství hrají důležitou roli také odpadní vody. Protože se kanalizací vracejí zpátky do vodních toků, musí se čistit. Čistí se v čistírnách odpadních vod. Všechny obce by měly být napojeny na čistírny odpadních vod.

14 Doplň následující věty:
1. Voda je nezbytnou podmínkou____________na Zemi. 2. Veškerou vodu na naší planetě nazýváme_____________. 3. Bez vody vydrží člověk asi _________________ . 4. Voda je nesmírně důležitá pro život _________, ___________i_______ . 5. ________ % povrchu Země tvoří voda. 6. Putování vody v přírodě nazýváme _________ ____________ . 7. Voda se při vypařování mění v _________ a ta stoupá vzhůru. 8. Na obloze se vytvářejí____________ . 9. Z ___________ se voda v podobě srážek vrací zpět na zemský povrch. 10. Část srážkové ____________ se vsákne, část se___________. 11. Ostatní voda odtéká po povrchu pevnin do ____________.

15 ŘEŠENÍ: Doplň následující věty:
1. Voda je nezbytnou podmínkou života na Zemi. 2. Veškerou vodu na naší planetě nazýváme hydrosféra. 3. Bez vody vydrží člověk asi 5 dnů. 4. Voda je nesmírně důležitá pro život člověka, živočichů i rostlin. 5. 71 % povrchu Země tvoří voda. 6. Putování vody v přírodě nazýváme koloběh vody. 7. Voda se při vypařování mění v páru a ta stoupá vzhůru. 8. Na obloze se vytvářejí oblaka. 9. Z oblak se voda v podobě srážek vrací zpět na zemský povrch. 10. Část srážkové vody se vsákne, část se vypaří. 11. Ostatní voda odtéká po povrchu pevnin do oceánů.

16 Ve osmisměrce vyhledej následující slova:
Voda, rosa, led, sníh, rampouch, kroupy, mlha, ledovec, čistírna, moře, oceán, rybník. Ze zbylých písmen zjistíš název české řeky. A C E V O D L N K B CH R Í U Ř S T Á H P M Y I Č

17 Řešení: Voda, rosa, led, sníh, rampouch, kroupy, mlha, ledovec, čistírna, moře, oceán, rybník
Ze zbylých písmen zjistíš název české řeky: BEROUNKA A C E V O D L N K B CH R Í U Ř S T Á H P M Y I Č

18 Zdroje citací: Koloběh vody. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Prehrada korycany.jpg. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Pitná voda. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:The Earth seen from Apollo 17.jpg. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: Ledovec; zde jsou vidět tři skupenství vody pohromadě. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Wonga wetlands sewage plant.jpg. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"

Podobné prezentace


Reklamy Google