Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materi á l zpracovaný v r á mci projektu EU Z á kladn í š kola a mateřsk á š kola Dvorce, okres Brunt á l, př í spěvkov á organizace Pořadov é.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materi á l zpracovaný v r á mci projektu EU Z á kladn í š kola a mateřsk á š kola Dvorce, okres Brunt á l, př í spěvkov á organizace Pořadov é."— Transkript prezentace:

1 Výukový materi á l zpracovaný v r á mci projektu EU Z á kladn í š kola a mateřsk á š kola Dvorce, okres Brunt á l, př í spěvkov á organizace Pořadov é č í slo projektu: CZ.1.07 / 1.4.00 / 21.3575 Š ablona: III/2: Inovace a zkvalitněn í výuky prostřednictv í m ICT Sada: 13CH – Směsi Č í slo materi á lu: VY_32_INOVACE_13CH_04 C í lov á skupina: Ž á ci 2. stupně – 8. ročn í k Ověřen í ve výuce: ANO Tř í da: 8. Datum: 20.11.2012

2 T é ma: Voda – význam, dělení Autor: Eva Hejčová Anotace: Žáci se seznámí se základními informacemi o vodě. Rozliší jednotlivé druhy vod, dokáže zhodnotit význam pitné vody. Kl í čov á slova: Voda – pitná, užitková, odpadní, minerální, tvrdá, měkká, slaná, destilovaná, čistička odpadních vod, biologické kaly. Metodick é pozn á mky:

3 Voda Stejnorodá směs

4 Chemický vzorec H2OH2O

5 V přírodě se vyskytuje ve 3 skupenství pevné – led, sníh obr.1 kapalné – voda obr. 2 plynné – vodní pára obr.3

6 Voda vzniká: prudkým až explozivním slučováním vodíku s kyslíkem

7 slučování vodíku s kyslíkem vyjádříme podle rovnice: 2H 2 + O 2 → 2H 2 O

8 Výskyt vody v přírodě 97 % slaná voda (moře, oceány) 2 % ledovce, věčný sníh 1% ostatní voda (vodní toky, stojatá voda)

9 Koloběh vody

10 Vlastnosti vody čirá kapalina bez chuti bez zápachu čistá voda – neobsahuje žádné rozpuštěné látky = elektricky nevodivá teplota varu – 100°C (plynná látka = vodní pára) teplota tuhnutí - 0°C (pevná látka = led) při tuhnutí zvětšuje svůj objem hustota vody – 998 kg/m³ hustota ledu – 917 kg/m³

11 Vodu dělíme podle: množství rozpuštěných látek měkká – obsahuje malé množství minerálních látek tvrdá – obsahuje větší množství minerálních látek slaná – obsahuje mořskou sůl, plyny – dusík, kyslík, CO 2 minerální – obsahuje velké množství minerálních látek destilovaná – je bez příměsí, vyrábí se destilací pitné vody, užívá se v laboratořích, nemocnicích, průmyslu obsahu nečistot pitná – musí být zdravotně nezávadná užitková – neobsahuje látky poškozující zdraví, čerpá se z podzemní vody, užívá se k mytí, koupání, praní, napájení zvířat, v průmyslu odpadní – vzniká činností člověka v domácnosti, průmyslu, zemědělství

12 obr. 5 Odpadní voda Zelené řasy a sinice ve vodě signalizují znečištění vody vysokým obsahem dusíku a fosforu obr. 6 Minerální voda

13 Čištění vody v čističce odpadních vod -mechanické čištění – síta, usazování -chemické čištění – použití chemických látek -biologické čištění – použití mikroorganismů a kyslíku Vedlejší produkt biologického čištění = biologické kaly – užití jako hnojivo v zemědělství

14 Zdroje: MICROSOFT CORPORATION. Microsoft®OfficePowerPoint® 2003 (11.5529.5606). Součást produktu Microsoft Office Professional Edition 2003. Copyright © 1987-2003 Microsoft Corporation [software]. Oprávněný uživatel: Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace. Ostatní: Obr. 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SnowflakesWilsonBentley.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:SnowflakesWilsonBentley.jpg Obr. 2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_droplets.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_droplets.jpg Obr. 3: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steam_denver_market_street.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steam_denver_market_street.jpg Obr. 4: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycleczechhigh.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycleczechhigh.jpg Obr. 5: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_pollution.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_pollution.jpg Obr. 6: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stilles_Mineralwasser.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stilles_Mineralwasser.jpg


Stáhnout ppt "Výukový materi á l zpracovaný v r á mci projektu EU Z á kladn í š kola a mateřsk á š kola Dvorce, okres Brunt á l, př í spěvkov á organizace Pořadov é."

Podobné prezentace


Reklamy Google