Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrosféra  = vodní obal Země  Jde o vodu ve všech skupenstvích pod povrchem, na povrchu i v zemské atmosféře  97 % z celkových zásob vody obsahuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrosféra  = vodní obal Země  Jde o vodu ve všech skupenstvích pod povrchem, na povrchu i v zemské atmosféře  97 % z celkových zásob vody obsahuje."— Transkript prezentace:

1

2 Hydrosféra  = vodní obal Země  Jde o vodu ve všech skupenstvích pod povrchem, na povrchu i v zemské atmosféře  97 % z celkových zásob vody obsahuje světový oceán  3 % připadají na ostatní prostředí

3 Rozdělení zásob vody  Většina zásob sladké vody je uložena v ledovcích  ledovce: pevninské horské  Pevninské ledovce: největší je antarktický (90 % veškeré ledovcové hmoty na Zemi), druhý největší je grónský (8% objemu ledovců na Zemi)  Horské ledovce: na objemu ledovců na Zemi se podílejí jen 0,6 %.

4 Ledovce  Vznikají přeměnou ze sněhu  Mají zrnitostní strukturu  Jsou pohyblivé  Vyvíjejí se pouze nad úrovní sněžné čáry (= oblast, kde převládá hromadění sněhu nad jeho táním)  Nadmořská výška sněžné čáry klesá od tropů k pólům a zvyšuje se s rostoucí kontinentalitou klimatu

5 Sněžná čára  Nejvýše leží kolem obratníků (zde jsou horší srážkové podmínky než na rovníku)  Chile, Andy: 6 200 m n. m.  Kilimandžáro: 5 200 m n. m.  Alpy: 2 500 – 2 900 m n. m.  Země Františka Josefa: 50 m n. m.

6 Podzemní voda  Pod zemským povrchem je soustředěno 97 % veškeré sladké kapalné vody na Zemi  Patří sem např. půdní vláha nebo podzemní voda  Člověk kromě půdní vláhy využívá pouze podzemní vodu mělkých horizontů  V oblastech pouští jsou hlavním zdrojem vody artéské studny

7 Artéské studny  Vznikají v artéských pánvích navrtáním nepropustné krycí vrstvy  Největší artéské pánve se vyskytují ve vnitrozemí Austrálie

8 Artéské studny

9 Jezera  Převážná část sladké jezerní vody se soustřeďuje ve třech oblastech:  Severní Amerika: 25 % (Velká kanadsko-americká jezera)  Východoafrická příkopová propadlina: 22 %  Jezero Bajkal: 18 % (nejhlubší jezero planety – 1 637 m)

10 Slaná jezera  Převážně v subtropech a tropech, kde převládá výpar nad srážkami  Během roku mění svoji rozlohu, v létě vlivem výparu ztrácejí značné množství vody a někdy se pokrývají solnou kůrou  Největší slané jezero je Kaspické moře  Slanost některých jezer výrazně převyšuje slanost oceánu  Oceán: 35 ‰  Mrtvé moře: 245 ‰

11 Přehradní nádrže  Zásoby vody v nádržích neustále rostou  Dnes již zadržují 5krát více vody, než je ve všech řekách na planetě  Význam přehrad:  Ochrana před povodněmi  Umožnění vodní dopravy  Závlahy pro zemědělství  Zásobování průmyslových závodů  Rybolov  Rekreace  Zásobování pitnou vodou

12 Bažiny  Vznikají v oblastech, kde je znesnadněn odtok vody, na rovinách s malým sklonem, v polárních krajinách (dlouhodobě zmrzlá půda zabraňuje vsakování vody)  Nejrozsáhlejší bažiny jsou na území Ruska a Kanady  V bezodtokových oblastech tropů vznikají slané močály

13 Řeky  Zajišťují odtok vody z kontinentů do oceánu a tvoří základní součást oběhu vody na Zemi = hydrologický cyklus  Výměna vody mezi oceány a kontinenty = velký hydrologický oběh  Výměna vody v rámci kontinentu nebo oceánu = malý hydrologický oběh

14 Hydrologický oběh  Roční přítok vody do jednotlivých oceánů je velmi nerovnoměrný  Nejvíce vody přitéká do Severního ledového oceánu a Atlantského oceánu  Nejvyšší odtokovou výšku (poměr odtoku za rok k ploše kontinentu) má Oceánie  79 % rozlohy souše je odvodňováno do světového oceánu = odtokové oblasti. Zbytek rozlohy jsou bezodtokové oblasti (řeky tu končí v bezodtokových jezerech nebo se ztrácí v bažinách či pouštích)

15 Otázky a úkoly  Vyhledejte na mapě bezodtokové oblasti na všech kontinentech  Co udává koeficient odtoku?  Proč mají nejvyšší koeficient odtoku subpolární oblasti?  Soutokem kterých řek vzniká Amazonka?

16 Otázky a úkoly  Vypište:  3 největší přehrady podle rozlohy  3 největší přehrady podle objemu vody  na kterých řekách přehrady stojí?  5 nejdelších řek světa a ukažte je na mapě  Zjistěte, kde stojí přehrada Tři soutěsky, jaká NEJ tato přehrada drží a jaké problémy byly se stavbou i fungováním přehrady spojeny


Stáhnout ppt "Hydrosféra  = vodní obal Země  Jde o vodu ve všech skupenstvích pod povrchem, na povrchu i v zemské atmosféře  97 % z celkových zásob vody obsahuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google