Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrosféra  povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce...  podpovrchové vody (půdní, podzemní)  voda v atmosféře  voda v živých organismech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrosféra  povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce...  podpovrchové vody (půdní, podzemní)  voda v atmosféře  voda v živých organismech."— Transkript prezentace:

1 Hydrosféra  povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce...  podpovrchové vody (půdní, podzemní)  voda v atmosféře  voda v živých organismech = vodní obal Země

2 Hydrosféra ? Zdůvodněte s pomocí schématu, proč jedním z nejdůležitějších úkolů lidstva je celosvětová ochrana zdrojů pitné vody:

3 Vědy  hydrologie  oceánů – oceánografie (oceánologie – biologická disciplína)  pevnin - dále se dělí potamologie, limnologie, glaciologie  hydrogeografie - sleduje vztah mezi hydrosférou a ostatními složkami krajiny

4 Hydrosféra ? Vysvětli pojmy: • výpar • kondenzace • sublimace

5

6 OBĚH VODY ? Popište podle následujícího schématu oběh vody na Zemi:

7 OBĚH VODY

8 Oběh vody (hydrologický cyklus)  podílí se celkem 525 tis. km 3 vody a) malý oběh - pouze v rámci pevnina  atmosféra nebo oceán  atmosféra b) velký oběh - oceán  atmosféra  pevnina  oceán  atmosféra

9 ? Co jsou bezodtoké oblasti? ? Proč zde musí platit: výpar a vsak > než srážky ?

10 Vodstvo na souši Povrchové vody  stékající nebo zadržené v přirozených nebo umělých vodních nádržích  zdroj: atmosférické srážky jako déšť, sníh... + tající led, prameny  chemické složení: H 2 O + minerál. látky chloridy (NaCl), uhličitany, sírany; + kovy Fe + plyny, NO X, N, O 2... H 2 O + minerál. látky chloridy (NaCl), uhličitany, sírany; + kovy Fe + plyny, NO X, N, O 2...

11 Vodní toky  s nesoustředěným odtokem srážkové vody - ron  se soustředěným odtokem srážkové vody - koryto - potok, řeka...  - říční síť - hlavní řeka a její přítoky  řádovost toků - počítáme od hlavní řeky

12 Vznik řek  pramen  zdrojnice  soutok 2 a více řek (Vltava, Orlice)  jezero (Bajkal  Angara)  tající ledovec (Rhôna )

13 Ústí řek  do jiné řeky  do jezera  do oceánu  propadem  podzemní řeka

14 Typy ústí  limanové  přímé  nálevkovité (estuáriové)  deltovité  vysunutá delta

15 ? Jaký typ ústí řeky je na obrázku?

16 Měříme  délku toku - od pramene k ústí  spád toku = výškový rozdíl  sklon toku = spád na 1000 m  průtok = objem proteklý profilem za 1 s  povodí = území odkud je voda odváděna daným tokem  rozvodí = hranice mezi dvěma povodími  vodní stav - výška hladiny, určen vodočtem

17 Měříme  objem odtoku - objem vody odtečené korytem za určitý čas [km 3 ];  specifický poměrný odtok - objem vody odték. za jednotku času z jednotky plochy povodí [m 3 /s.km 2 ]  odtoková výška - vrstva vody rovnoměrně rozložené na ploše povodí odtečená za určitý čas [mm/rok]  koeficient odtoku - poměr mezi odtokovou výškou a výškou úhrnu srážek

18 ? Porovnejte odtokovou výšku kontinentů:

19 Základní typy říční sítě podle tvaru

20 ? Jaký typ říční sítě mají: Amazonka v Brazílii Dunaj na Slovensku

21 Režim vodních toků  určen podle odtoku vody  závisí na:  geologickém podloží  povrchu  druhu a typu půdy  rázu vegetace (lesy přitahují více srážek)  podnebí oblasti - srážky, výpar, teplota

22 Režim vodních toků  rovníkový - Amazonka, Orinoko, Kongo,..  monzunový - Ganga, Mekong, Indus,...

23 Režim vodních toků  subtropický Chellif  oceánsko dešťový – Rýn, Labe, Temže, Seina

24 Režim vodních toků  pevninský dešťovo sněhový Ob, Jenisej, Lena, Volha  ledovcový Rhona, horní tok Chuang-che

25 NEJ...  nejdelší řeky: Amazonka (Apurimac); Nil (Kagera); Jang-c-tiang; Mississippi (Misouri); Chuang-che  největší průtok: Amazonka; Kongo (Zair); Madeira; Jang-c-tiang; Orinoko  největší povodí: Amazonka; Kongo; Mississippi; Jenisej; Lena

26 Jezera  přirozené sníženiny zem. povrchu vyplněné vodou

27 Jezera Dělení podle vzniku: Dělení podle vzniku: a) endogenní činností 1.) tektonická - pokles ker zem. povrchu podél zlomu (Bajkal, Tanganika) 2.) sopečná - kráter vyhaslé sopky vyplněný vodou (Bolsenské)

28 Dělení podle vzniku: b) exogenní činností 1.) hrazená - za přírodní překážkou (Bodamské, Ženevské) 2.) karová - ve skalních výklencích vytvořena ledovcem; v Alpách, Tatrách

29 Dělení podle vzniku: 3.) krasová jez. - vápencové oblasti (Plitvická jezera) 4.) pobřežní jezera - z částí mořských zálivů c) smíšenou činností

30 Jezera největší plocha: Kaspické moře (371 tis. km 2 ) HořejšíViktoriinoHuronskéMichiganské

31 Jezera nejhlubší: Bajkal (1637m) Tanganika Kaspické moře HořejšíMichiganské

32 Mokřady  bažiny - půda přesycená vodou bez odtoku  rašeliniště - v horských oblastech; rašeliník a mechy; Šumava  slatiniště - v nižších polohách

33 Umělé vodní nádrže  rybníky - uměle sypaná hráz, stavidlo 1.) průtočné - protékají jimi řeky 2.) pramenité - zásobené z pramene 3.) nebeské - zdrojem jsou srážky  funkce: rybolov, rekreace, dříve regulace toků…..

34 Umělé vodní nádrže  přehradní nádrže - uměle vytvořený prostory k zadržení vody funkce: vodohospodářské účely, výroba elektřiny, rekreace... funkce: vodohospodářské účely, výroba elektřiny, rekreace...

35 Sníh a led  je to převážná zásoba sladké vody, asi 70 %  sníh - vzniká ve vyšších vrstvách troposféry, t<0 °C

36 Sníh firn - ztvrdlý sníh (rozmrzlý a znovu zamrzlý) sněhová čára - ohraničuje plochu zem. povrchu se souvislou sněhovou pokrývkou dočasná - v zimě trvalá - věčný sníh a led

37 ? Na čem závisí výška sněžné čáry? ? Pokuste se odhadnout výšku sněžné čáry v různých místech Evropy.

38

39 LED  led - zmrzlá voda, nebo krystalky zkondenzovaná vodní pára - vzniká ze sněhu: sníh  firn  firnový led  ledovcový led Ledovce pevninské - Antarktida, Grónsko, Špicberky horské - podstatně menší

40 Znáte nejdelší údolní ledovec na světě?

41  kryosféra - část FG sféry  kryogeneze - vývoj ledovce

42 Podpovrchové vody  voda pod zemským povrchem - v průlinách, puklinách, trhlinách, prasklinách, zvětralinách, usazeninách a) půdní voda (přítomen i půdní vzduch) b) podzemní voda (bez vzduchu) – je oddělena hladinou podzemní vody

43

44 Minerální vody  - minerální voda - více než 1g minerálů, solí, plynů... v 1 l vody  - prameny - podle teploty: a) studené - do 37°C - studenější než okolí b) horké - teplejší než vzduch c) termální - 37 - 50°C d) vřídla - nad 50°C  - výstupné prameny - samy vystupují

45 Artézská studna voda vytlačována hydrostatickou vztlakovou silou (princip vyrovnávání tlaku u spojených nádob) (princip vyrovnávání tlaku u spojených nádob)

46 Termální prameny a gejzíry - pravidelné erupce proplyněných vod (Island, N. Zéland) - vydatnost v m 3 s -1 a) trvalé b) občasné

47 Oceány a moře plocha Země - 510 mil km 2 plocha oceánu: 361,3 mil km 2 (71%) S polokoule - 155 mil S polokoule - 155 mil J polokoule- 206 mil km 2 J polokoule- 206 mil km 2

48 Světový oceán  oceány: Tichý, Atlantský, Indický, Sev. ledový  -moře: části oceánů vnikající do pevniny a) okrajová - odděleno od oceánu poloostrovy a ostrovy - Severní, Beringovo b) vnitřní - obklopeno pevninou a spojena průlivem se světovým oceánem - Středozemní moře  zálivy: menší části oceánů nebo moří vnikající do pevniny - Bengálský záliv  průlivy: zúžená část moří a oceánů - Gibraltarský, Beringův...

49 Oceánské dno

50 Vlastnosti mořské vody Složení: -H 2 O - minerální organické látky (soli - chloridy, sírany, uhličitany) -plyny

51 Vlastnosti mořské vody  salinita = slanost mořské vody určuje se v promilích určuje se v promilích (‰ - g/l) (‰ - g/l) průměrně 35‰ nejvíce Rudé moře - 42‰ brakická voda - slaná smíchaná se sladkou

52 Salinita

53 Vlastnosti mořské vody  hustota - větší než u sladké vody (vlivem obsahu minerálních látek) největší hustota je v polárních oblastech závisí na teplotě, tlaku a salinitě

54 Vlastnosti mořské vody  barva - závisí na obsahu minerálních a organ. látek a na hloubce - žlutohnědá - minerální látky z pevniny (Žluté moře  Chuang-che) - zelená - voda s bohatými organickými látkami - plnktonem - modrá - chudá na plankton - červená - Rudé moře - červená řasa Trichlodessium erythreum

55 Vlastnosti mořské vody  teplota - průměr při hladině 17°C; u dna 0-2°C - při salinitě 35‰ zamrzá při -1,9°C

56 Tabulový led tabulový led - souvislý ledový pokryv (max. hloubky 2,5m) led praská  vznikají ledové kry (návrše) - 1/6 je nad vodou a zbytek ledu pod vodou a zbytek ledu pod vodou

57 Pohyby mořské vody příčiny: kosmické vlivy - přitažlivost Slunce a Měsíce fyzikálně-chemické vlivy - oběh vzduchu; výpar, srážky, sluneční záření, teplota, tlak... pohyby zemské kůry

58 Vlnění vzniká působením větru – závisí na velikosti vodní hladiny - naráží na pobřeží  příboj - způsobuje erozi

59 Tsunami - vlny vyvolané zemětřesením na mořském dně nebo sopečnými podmořskými výbuchy - velké ničivé účinky - velké ničivé účinky

60 Tsunami

61 Mořské proudy - přenos vodních mas na velké vzdálenosti v horizontálním i vertikálním směru - regulátor teploty, slanosti... - ovlivňuje podnebí oceánu + přilehlých pevnin Hlavní příčinou vzniku je všeobecná cirkulace atmosféry.

62 Mořské proudy

63 a) studené - Západní příhon, Kurilský, Falklandský, Labradorský, Peruánský, Kanárský proud … b) teplé -Golfský; Brazilský; S a J rovníkový proud; Kuro-šio; Rovníkový protiproud …

64 Mořské dmutí  příliv a odliv - způsobuje gravitace vesmírných těles ? Zopakujte si, jak vznikají skočný a hluchý příliv: ? Kolikrát denně se na určitém místě opakuje příliv a odliv?


Stáhnout ppt "Hydrosféra  povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce...  podpovrchové vody (půdní, podzemní)  voda v atmosféře  voda v živých organismech."

Podobné prezentace


Reklamy Google