Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Limnologie? limne = jezero, tůň, močál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Limnologie? limne = jezero, tůň, močál"— Transkript prezentace:

1 Limnologie? limne = jezero, tůň, močál
Forbes, 1887 (& Forel, 1892): jezera jako funkční jednotky – „mikrokosmy“ Forel, 1892–1896: Le Léman: Monographie Limnologie (výzkumy Ženevského j.) Frič & Vávra, 1898: Výzkum dvou jezer šumavských, Černého a Čertova Forel, 1901: Handbuch der Seekunde. Allgemeine Limnologie – první učebnice limnologie („oceánografie jezer“) – vztahy mezi organismy a jejich abiotickým prostředím, jezero jako ekosystém 1908 – první limnologický časopis: Internationale Revue des gesamten Hydrobiologie und Hydrographie Birge & Juday, 1915–1928: typologie (amerických) jezer – komplex gradientů různých parametrů – jezera jsou otevřené systémy = vstupy a výstupy, bilance Naumann & Thienemann, 1919–1925: typologie (evropských) jezer – význam trofie, koloběh živin v jezerech, struktura potravních sítí 1922 – vznik SIL (International Assotiation for Theoretical and Applied Limnology) Lindeman, 1942: trofické úrovně a tok energie ve vodních ekosystémech Hutchinson, 1957–1976: Treatis in Limnology – holistické pojetí: složky a celek – struktura a funkce jezerních ekosystémů, kompetice o (limitované a limitující) zdroje Hynes, 1970: The ecology of running waters – první učebnice o tekoucích vodách

2 Limnologie? Wetzel, 2001: Limnology. Lake and river ecosystems – syntéza: “the discipline involves the study of both freshwater and saline inland waters.” (45 % vnitrozemských povrchových vod je slaných!) Limnology is the study of the structural and functional interrelationships of organisms of inland waters as they are affected by their dynamic physical, chemical, and biotic environments. Limnologie je věda studující strukturální a funkční vztahy organismů povrchových vod a vzájemný vliv fyzikálních, chemických a biotických faktorů prostředí. = charakteristický mnohaoborový a mezioborový přístup

3 Limnologie? Hydrobiology = hydrobiologie
Wetzel, 2001: Limnology. Lake and river ecosystems – syntéza: “the discipline involves the study of both freshwater and saline inland waters.” (45 % vnitrozemských povrchových vod je slaných!) Limnology is the study of the structural and functional interrelationships of organisms of inland waters as they are affected by their dynamic physical, chemical, and biotic environments. Limnologie je věda studující strukturální a funkční vztahy organismů povrchových vod a vzájemný vliv fyzikálních, chemických a biotických faktorů prostředí. Freshwater ecology is the study of the structural and functional interrelationships of organisms of fresh waters as they are affected by their dynamic physical, chemical, and biotic environments. – tato definice nezahrnuje slané vody (např. >3 g l-1) Freshwater biology is the study of the biological characteristics and interactions of organisms of fresh waters. Hydrobiology = hydrobiologie Aquatic ecology (vodní ekologie)

4 Aplikovaná limnologie – od 60. let 20. století
reakce na znečištění vodních zdrojů, pokles produkce ryb… zásobování vodou a stavba vodních děl – vznik údolních nádrží technologie biologického čištění odpadních vod rybnikářství – Šusta, 1884: Výživa kapra a jeho družiny rybničné

5 Lellák J., Kubíček F.: Hydrobiologie.
Univerzita Karlova, Praha, 1991, 257 s.

6 Kalff J. , 2002: Limnology: inland water ecosystems
Kalff J., 2002: Limnology: inland water ecosystems. Prentice-Hall, 592 pp. Wetzel R.G., 2001: Limnology. Lake and river ecosystems, 3rd edition. Academic Press, London, 1006 pp. (1983, 2nd edition)

7 Cole G.A.: Textbook of limnology, 4rd edition. Waveland Press, 401 pp.,1994. (1988, 3rd edition)
Lampert W. & Sommer U.: Limnoecology: the ecology of lakes and streams. Oxford Univ. Press, New York, 382 pp., 1997.

8

9

10

11

12 Původ jezer (činitelé)
- tektonická – zlomy, j. příkopové propadliny - vulkanická - sesuvová - hrazená - ledovcová – mnoho druhů: morénová, kettle, fjord - vítr – duny, větrné deprese - říční – v záplavové oblasti po odtoku, uzavření ramen, propojení meandrů - pobřežní - „organická“ - bobr Příklady - umělá (antropogenní) – nádrže, rybníky, písníky

13

14 Morfologie nádrží a jezer
morfologie má zásadní vliv na fci ekosystému nádrže/jezera Pojmy: - bathymetrická mapa – mapa dna, echolot+GPS - plocha: A - objem: V

15 Metoda zjištění objemu

16 Morfologie nádrží a jezer
- bathymetrická mapa – mapa dna, echolot+GPS - plocha: A (m2, ha, km2) - objem: V (m3, km3) - maximální hloubka: zmax (m) - průměrná hloubka: z=V/A (m) - poměr hloubek

17

18 Parametr poměru hloubek z/zmax

19 Hypsografické křivky - křivka (čára) objemů - křivka (čára) ploch - relativní hypsografická křivka – poměr A/V

20 Relativní hypsografické křivky
teorie praxe

21 Hydrologie, klima , povodí

22 povodí rozvodnice Černé jezero

23 Druhy „odtoků“ vody z krajiny
povrchový odtok interflow (volná voda půdního horizontu) baseflow (základní odtok)

24 Bilance vody v povodí Komponenty bilance vody v povodí:
množství srážek (mm) odtok (mm) (specifický odtok q (l s-1 m-2) evapotranspirace (= výpar + transpirace) (mm) zásoby v povodí Hydrologická bilanční rovnice: S = O + E + Z

25 Průtok a teoretická doba zdržení
Průtok, Q (m3 s-1) TRT=V/Qi V – objem vody, m3 - čím delší TRT, tím nižší produktivita jezera/nádrže

26

27

28


Stáhnout ppt "Limnologie? limne = jezero, tůň, močál"

Podobné prezentace


Reklamy Google