Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jolana Juřicová Modernizace výuky odborných předmětů Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0032.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jolana Juřicová Modernizace výuky odborných předmětů Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0032."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jolana Juřicová Modernizace výuky odborných předmětů Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0032

2  Hydrologický cyklus je změna skupenství vody a změna místa výskytu vody na Zemi  Vodní režim krajiny výsledkem hydrologického cyklu

3 SRÁŽKYVSAK AKUMU -LACE ODTOKVÝPAR ? ? ? ? ? ? ? EVAPORACE HORIZONTÁLNÍ SRÁŽKY DESUBLIMACE PODPOVRCHOVÝ ODTOK RETENCE TRANSPIRACE SLUNCE ? ? ? ? ? ? ?

4 HOSPODAŘENÍ ČLOVĚKA MIMO LIDSKÁ SÍDLA zemědělství – plocha orné půdy, lesnictví – lesnatost, druhové složení porostů HOSPODAŘENÍ ČLOVĚKA MIMO LIDSKÁ SÍDLA zemědělství – plocha orné půdy, lesnictví – lesnatost, druhové složení porostů HYDROLOGICKÉ VLASTNOSTI POVODÍ množství srážek, výpar, hustota říční sítě, sklon a členitost reliéfu, délka údolnice, plocha povodí, vegetační poměry, geologické a pedologické poměry HYDROLOGICKÉ VLASTNOSTI POVODÍ množství srážek, výpar, hustota říční sítě, sklon a členitost reliéfu, délka údolnice, plocha povodí, vegetační poměry, geologické a pedologické poměry TECHNICKÉ STAVBY USMĚRŇUJÍCÍ VODNÍ REŽIM přehrady, rybníky, jezy, opevnění břehů a dna, odvodňovací stavby TECHNICKÉ STAVBY USMĚRŇUJÍCÍ VODNÍ REŽIM přehrady, rybníky, jezy, opevnění břehů a dna, odvodňovací stavby ČINNOST ČLOVĚKA V SÍDELNÍCH ÚTVARECH stavby, zpevněné plochy, silnice ČINNOST ČLOVĚKA V SÍDELNÍCH ÚTVARECH stavby, zpevněné plochy, silnice

5 VYUŽITÍ VOD ČLOVĚKEM OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY VOD NEVHODNÉ HOSPO- DAŘENÍ ČLOVĚKA V KRAJINĚ

6 Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků do určitého místa vodního toku (obvykle soutok řek). Rozvodnice Úmoří Hydrologický Bilance rok

7 Sledování stavu koryt vodních toků a okolních pozemků z hlediska funkcí vodního toku. Péče a udržování koryt v dobrém stavu, aby byla zabezpečena jejich funkce. Udržování břehových porostů. Provoz a údržba vodních děl na tocích (např. přehradní nádrže) Řešení vzniklých škod a havárií, které mohou ohrozit jakost vody. Evidence hodnocení stavu povrchových i podzemních vod apod. Sledování stavu koryt vodních toků a okolních pozemků z hlediska funkcí vodního toku. Péče a udržování koryt v dobrém stavu, aby byla zabezpečena jejich funkce. Udržování břehových porostů. Provoz a údržba vodních děl na tocích (např. přehradní nádrže) Řešení vzniklých škod a havárií, které mohou ohrozit jakost vody. Evidence hodnocení stavu povrchových i podzemních vod apod. Správa významných vodních toků Povodí Moravy, Vltavy, Labe, Ohře, Odry, s. p. Správa drobných vodních toků Obce, LČR – správa toků, podniky povodí

8 MEANDRY ZÁKRUTY VÝSPY JESEPY PROUDNICE SPLAVENINY MRTVÁ RAMENA TŮNĚ SLEPÁ RAMENA NIVA BRODY INUNDANCE ŘÍČNÍ KORYTO FLUVIZEM PLAVENINY

9

10 MEANDRY ODRY V CHKO POODŘÍ

11 NA UTVÁŘENÍ KORYTA SE RŮZNOUM MĚROU PODÍLÍ: • VĚTVENÍ DO RAMEN • BOČNÍ EROZE • HLOUBKOVÁ EROZE ŚTĚRKONOSNÝ DIVOČÍCÍ TOK – MORÁVKA

12 • KLIMA • VELIKOST POVODÍ • PŮDNÍ PODMÍNKY • GEOLOGICKÉ POMĚRY • STOJATÉ VODY • VEGETAČNÍ KRYT • LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ • ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ • STAVBY VYTVOŘENÉ ČLOVĚKEM

13

14  ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ  = REGULACE TOKU  ZKRÁCENÍ, NAPŘÍMENÍ, OPEVNĚNÍ TOKŮ  MELIORACE  = ZÚRODNĚNÍ PŮDY  ODVODNĚNÍ PŮDY A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ  VÝSTAVBA VODNÍCH NÁDRŽÍ  Z DŮVODU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA, VÝROBA EL. ENERGIE, REGULACE PRŮTOKŮ ŘEK  ZMĚNA KRAJINY

15 Souvisle zastavěné území  Každou obcí a městem protéká min jedna řeka.  Podél řeky je hustá zástavba, vedou zde cesty a inženýrské sítě.  Regulace toku je nezbytně nutná pro existenci osídlení.  I v intravilánu můžeme vytvořit např. travnaté plochy kolem toku. pro případ vybřežení vody Souvisle zastavěné území  Každou obcí a městem protéká min jedna řeka.  Podél řeky je hustá zástavba, vedou zde cesty a inženýrské sítě.  Regulace toku je nezbytně nutná pro existenci osídlení.  I v intravilánu můžeme vytvořit např. travnaté plochy kolem toku. pro případ vybřežení vody Volná krajina  Úpravy nejsou zpravidla nutné, vybřežená voda nenapáchá tolik škod  Lze provádět přírodě blízké úpravy toků  Vytipujeme oblasti, kde se může voda vylít a utlumíme tak povodňovou vlnu Volná krajina  Úpravy nejsou zpravidla nutné, vybřežená voda nenapáchá tolik škod  Lze provádět přírodě blízké úpravy toků  Vytipujeme oblasti, kde se může voda vylít a utlumíme tak povodňovou vlnu

16  NAPŘIMOVÁNÍ VODNÍHO TOKU ZKRACOVÁNÍ ZVÝŠENÍ SKLONU DNA PŘÍČNÉ OBJEKTY: PRÁH SPÁDOVÝ STUPEŇ JEZOVÝ STUPEŇ

17 BALVANITÝ SKLUZ PŘEHRÁŽKA AKUMULAČNÍ PROSTOR NAD PŘEHRÁŽKOU

18  PODÉLNÉ OBJEKTY ZPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA KAMENNÁ ROVNANINA KÁMEN DO BETONOVÉHO LOŽE

19 KAMENNÝ ZÁHOZ KONCENTRAČNÍ STAVBY - VÝHONY RYBÍ PŘECHOD – MORAVA POD KRALICKÝM SNĚŽNÍKEM

20 OCHRANNÁ HRÁZ KORYTO BERMA ZDIVO (podélná úprava toku ) ZDIVO VODNÍ TOK ZDIVO 1:2 Schéma upraveného vodního toku • Koryta jsou nejčastěji upravena do profilu lichoběžníku. • Dlouhé svahy se přerušují tzv. bermami (lavičky) - slouží pro lepší přístup do koryta a zároveň zvyšují jeho kapacitu.

21


Stáhnout ppt "Ing. Jolana Juřicová Modernizace výuky odborných předmětů Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0032."

Podobné prezentace


Reklamy Google