Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsoby zvyšování povrchové akumulace 8.lekce TEZE: Principy uplatnění povrchové RaA vod Funkce koryta a říční nivy při RaA Negativní aspekty zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsoby zvyšování povrchové akumulace 8.lekce TEZE: Principy uplatnění povrchové RaA vod Funkce koryta a říční nivy při RaA Negativní aspekty zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Způsoby zvyšování povrchové akumulace 8.lekce TEZE: Principy uplatnění povrchové RaA vod Funkce koryta a říční nivy při RaA Negativní aspekty zvyšování RaA vody na pozemku Funkce vodních nádrží při RaA, typy nádrží, mokřady a rašeliniště

2 Dílčí části hydrosféryObjem vody v tis.km2 1. Povrchová voda na souši: sladkovodní jezera130 slaná jezera105 umělé vodní nádrže6 mokřady6 koryta řek (průměr roku)1 2. Podpovrchová voda: půdní vláha25 voda v zóně aerace40 voda v zóně saturace8 000 3. Ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka24 000 4. Voda v atmosféře (do průměrné výšky 11km)13 5. Světový oceán1 360 000 Celkové zásoby vody na Zemi1 392 000 Rozdělení zásob vody na Zemi Pramen: Jánský, 1992

3 Průměrná doba zdržení vody v zásobách Kategorie vodyPrůměrná doba setrvání Ledovce9 700 let Oceány2 500 let Podzemní voda1 400 let Jezera17 let Mokřady5 let Půdní vláha1 rok Vodní toky16 dní Atmosféra8 dní Pozn.: Uvedené průměrné doby zadržení vody v zásobách orientačně charakterizují dynamiku oběhu. V bilanci je zohledněn i objem zásob. Pramen: Voda v České republice (2006)

4 Nástroje a důsledky zvyšování RaA:  prodloužení doby proběhu vody korytem  zlepšení podmínek pro samočištění vody  zvětšení zásoby vody v korytě  zvětšení omočeného resp. aktivního povrchu koryta  zlepšení spojitosti vod v korytě a v nivě toku  příčné vyvedení vody z koryta (boční nádrže, tůně, rozliv do nivy atd.) Revitalizace vs. parametry návrhu, posouzení průtočnosti za povodně

5  hydraulická spojitost koryta s nivou (typ opevnění)  kladná diference tlakových výšek (podélná i příčná)  hydraulická propustnost nivních půd  aktuální vlhkost půd

6

7 Realizace revitalizací vodních toků a přilehlých území Akce Bačetín (okr. Rychnov n.Kn.)

8 Realizace revitalizací vodních toků, odvodňovacích odpadů Akce Žejbro (okr. Chrudim)

9  snížení průtočné kapacity koryta (intravilán !)  zamokření ke korytu přilehlých pozemků  působení vlhkosti a vztlaku na stavební objekty  zanášení objektů sedimenty  údržba - souvislost s kultur.krajinou Diferencovat:  zastavěné území  úseky mimo zastavěné území Orlické Záhoří (okr. Rychnov n.Kn.)

10 Vybřežení vodního toku při zanedbání nebo při nesprávném provedení údržby Kotelský potok (okr. Chrudim)

11 Černičí (okr. Benešov)

12  stará říční ramena  ploché nivy toku

13  terénní prohlubně zaplněné vodou (řada typů)  nejsou vypustitelné Hlavní funkce  podpora retenční kapacity území  prostředí pro původní rostliny a živočichy  obohacení prostředí - biodiverzita  ovlivnění mikroklimatu krajiny

14  RaA vody v krajině, víceúčelové využití  ovlivnění mikroklimatu krajiny  tlumení průběhu velké vody retenčním prostorem (transformační účinek)  zlepšení jakosti vod (splaveniny, organické znečištění)  posouzení přínosu/ů nádrže v lokalitě

15

16

17  velikost vodní plochy, hloubka, objem nádrže  účel nádrže  objekty nádrží (dle účelu nádrže): objekty nápustné a k zachycení splavenin hrázové těleso bezpečnostní přeliv výpustné, odběrné zařízení další zařízení

18  průtočné a obtokové nádrže  podélný a příčný profil prostoru nádrže  charakter a velikost litorálu Šířka litorálu je dána sklonem břehůDvě různé koncepce výstavby nádrže a ČOV Obrázky: T.Just

19  zátopa o hloubce 0-0,6m (optimum 0,2m)  nízké pořizovací a provozní náklady  nízké ohrázování = malé riziko poruchy Hlavní funkce:  podpora biodiverzity  RaA vody v krajině  ovlivnění mikroklimatu krajiny  fixace uhlíku (CO 2 ) v sedimentech

20

21 Zejména transformační účinek nádrže

22 Lesní společenstvo v nížinách na naplavených půdách (nivách), v oblastech pravidelných či občasných záplav, nebo na půdách s vysoko položenou hladinou podzemní vody.

23

24 Mělký široký příkop s mírným sklonem svahů založených s nulovým nebo malým sklonem, ve kterém se povrchově stékající voda vsakuje do půdy (průleh vsakovací), nebo založený se sklonem umožňujícím neškodný odtok. Posouzení infiltrační schopnosti příp. její podpora technickými opatřeními (vsakovací pásy, odvodnění drény apod.)

25  regulace svahového odtoku  regulace odtoku v hydrografické síti  uplatnění melioračních opatření (zvýšení infiltrace, retenční schopnosti půd, zvýšení protierozní odolnosti povrchu, retardace odtoku)  vliv údržby objektů, staveb a opatření


Stáhnout ppt "Způsoby zvyšování povrchové akumulace 8.lekce TEZE: Principy uplatnění povrchové RaA vod Funkce koryta a říční nivy při RaA Negativní aspekty zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google