Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsoby zvyšování povrchové akumulace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsoby zvyšování povrchové akumulace"— Transkript prezentace:

1 Způsoby zvyšování povrchové akumulace
TEZE: Principy uplatnění povrchové RaA vod Funkce koryta a říční nivy při RaA Negativní aspekty zvyšování RaA vody na pozemku Funkce vodních nádrží při RaA, typy nádrží, mokřady a rašeliniště 8.lekce

2 Rozdělení zásob vody na Zemi
Dílčí části hydrosféry Objem vody v tis.km2 1. Povrchová voda na souši: sladkovodní jezera 130 slaná jezera 105 umělé vodní nádrže 6 mokřady koryta řek (průměr roku) 1 2. Podpovrchová voda: půdní vláha 25 voda v zóně aerace 40 voda v zóně saturace 8 000 3. Ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka 24 000 4. Voda v atmosféře (do průměrné výšky 11km) 13 5. Světový oceán Celkové zásoby vody na Zemi Pramen: Jánský, 1992

3 Průměrná doba zdržení vody v zásobách
Kategorie vody Průměrná doba setrvání Ledovce 9 700 let Oceány 2 500 let Podzemní voda 1 400 let Jezera 17 let Mokřady 5 let Půdní vláha 1 rok Vodní toky 16 dní Atmosféra 8 dní Pozn.: Uvedené průměrné doby zadržení vody v zásobách orientačně charakterizují dynamiku oběhu. V bilanci je zohledněn i objem zásob. Pramen: Voda v České republice (2006)

4 Nástroje a důsledky zvyšování RaA:
A. Voda v hydrografické síti Koryto vodního toku, odvodňovacího příkopu/kanálu Nástroje a důsledky zvyšování RaA: prodloužení doby proběhu vody korytem zlepšení podmínek pro samočištění vody zvětšení zásoby vody v korytě zvětšení omočeného resp. aktivního povrchu koryta zlepšení spojitosti vod v korytě a v nivě toku příčné vyvedení vody z koryta (boční nádrže, tůně, rozliv do nivy atd.) Revitalizace vs. parametry návrhu, posouzení průtočnosti za povodně

5 Podmínky pro zvýšení infiltrace vod z koryta toku do nivy vodního toku
hydraulická spojitost koryta s nivou (typ opevnění) kladná diference tlakových výšek (podélná i příčná) hydraulická propustnost nivních půd aktuální vlhkost půd

6 Vodní toky a voda v krajině

7 Realizace revitalizací vodních toků a přilehlých území
Akce Bačetín (okr. Rychnov n.Kn.)

8 Realizace revitalizací vodních toků, odvodňovacích odpadů
Akce Žejbro (okr. Chrudim)

9 Možné negativní aspekty zvyšování RaA vody na pozemku
snížení průtočné kapacity koryta (intravilán !) zamokření ke korytu přilehlých pozemků působení vlhkosti a vztlaku na stavební objekty zanášení objektů sedimenty údržba - souvislost s kultur.krajinou Diferencovat: zastavěné území úseky mimo zastavěné území Orlické Záhoří (okr. Rychnov n.Kn.)

10 Vybřežení vodního toku
při zanedbání nebo při nesprávném provedení údržby Kotelský potok (okr. Chrudim)

11 Černičí (okr. Benešov)

12 B. Záplavová území řek, ochranná pásma
stará říční ramena ploché nivy toku

13 terénní prohlubně zaplněné vodou (řada typů) nejsou vypustitelné
C. Tůně terénní prohlubně zaplněné vodou (řada typů) nejsou vypustitelné Hlavní funkce podpora retenční kapacity území prostředí pro původní rostliny a živočichy obohacení prostředí - biodiverzita ovlivnění mikroklimatu krajiny

14 D. Nádrže, rybníky, jezera
RaA vody v krajině, víceúčelové využití ovlivnění mikroklimatu krajiny tlumení průběhu velké vody retenčním prostorem (transformační účinek) zlepšení jakosti vod (splaveniny, organické znečištění) posouzení přínosu/ů nádrže v lokalitě

15

16 Rybniční soustavy v ČR

17 VH koncepce nádrží velikost vodní plochy, hloubka, objem nádrže
účel nádrže objekty nádrží (dle účelu nádrže): objekty nápustné a k zachycení splavenin hrázové těleso bezpečnostní přeliv výpustné, odběrné zařízení další zařízení

18 VH koncepce nádrží průtočné a obtokové nádrže
podélný a příčný profil prostoru nádrže charakter a velikost litorálu Obrázky: T.Just Dvě různé koncepce výstavby nádrže a ČOV Šířka litorálu je dána sklonem břehů

19 zátopa o hloubce 0-0,6m (optimum 0,2m)
E. Mokřady, rašeliniště zátopa o hloubce 0-0,6m (optimum 0,2m) nízké pořizovací a provozní náklady nízké ohrázování = malé riziko poruchy Hlavní funkce: podpora biodiverzity RaA vody v krajině ovlivnění mikroklimatu krajiny fixace uhlíku (CO2) v sedimentech

20

21 F. Suché a polosuché retenční nádrže
Zejména transformační účinek nádrže

22 G. Lužní lesy Lesní společenstvo v nížinách na naplavených půdách (nivách), v oblastech pravidelných či občasných záplav, nebo na půdách s vysoko položenou hladinou podzemní vody.

23

24 H. Mikrodeprese, průlehy
Mělký široký příkop s mírným sklonem svahů založených s nulovým nebo malým sklonem, ve kterém se povrchově stékající voda vsakuje do půdy (průleh vsakovací), nebo založený se sklonem umožňujícím neškodný odtok. Posouzení infiltrační schopnosti příp. její podpora technickými opatřeními (vsakovací pásy, odvodnění drény apod.)

25 Optimalizace souboru opatření
regulace svahového odtoku regulace odtoku v hydrografické síti uplatnění melioračních opatření (zvýšení infiltrace, retenční schopnosti půd, zvýšení protierozní odolnosti povrchu, retardace odtoku) vliv údržby objektů, staveb a opatření


Stáhnout ppt "Způsoby zvyšování povrchové akumulace"

Podobné prezentace


Reklamy Google