Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modelování stoku přívalových srážek v povodí Autor: Stanislav Žitník Autor: Stanislav Žitník Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modelování stoku přívalových srážek v povodí Autor: Stanislav Žitník Autor: Stanislav Žitník Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rapant, CSc."— Transkript prezentace:

1 Modelování stoku přívalových srážek v povodí Autor: Stanislav Žitník Autor: Stanislav Žitník Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

2 Namodelovat spad a odtok srážek s krokem jeden den. Porovnat max. předpokládaný průtok Prahou se skutečností. Provést analýzu drenážní sítě. Vytvořit DMR povodí. Úkoly Praha Šumava diplomové práce: Povodeň 2002

3 Zimní povodeň Dešťová prvého typu Dešťová druhého typu Povodeň -zvětšením průtoků -zmenšením průtočnosti koryta je způsobena:

4 Meteorologický model

5 VaVa VbVb VcVc VdVd Příčiny povodně roku 2002

6 Výsledky předpovědních modelů z předních evropských center a regionálních modelů Družicové snímky Data z radarů Znalosti a zkušenosti meteorologa Data z pozorovacích stanic Meteorologická předpověď Střednědobá Krátkodobá

7 Hydrologický model

8 POVRCHOVÝ ODTOK INFILTRACE POVRCHOVÁ ZTRÁTA SRÁŽKY HYPODERMICKÝ ODTOK PRŮSAK PŘÍMÝ ODTOK ZÁKLADNÍ ODTOK ODTOKOVÁ ZTRÁTA CELKOVÝ ODTOK Z POVODÍ ZÁVĚROVÝM PROFILEM NA TOKU PODZEMNÍ ODTOK MIMO ZÁVĚROVÝ PROFIL NA TOKU Srážko-Odtokový proces Hydrologický model

9 Dynamické: Množství srážek Intenzita srážek Posléze předchozí srážky Vodní díla, jezera Plocha povodí Sklon svahů Hustota sítě toků Infiltrační dispozice Statické: Parametry srážko-odtokového procesu Výpar Srážky Půda Hornina Průsak Podzemní voda

10 Podklady hydrologických parametrů ZM ČR 10 resp. ZABAGED Půdní mapa Hydrogeologická mapa ČGS, VÚMOP - plocha povodí - reliéf povrchu - síť vodních toků - vodní nádrže - sníženiny reliéfu - způsob využití pozemku - půda - geologická stavba povodí

11 Modelování povodně prostředky HEC HEC-GeoHMS HEC-GeoRas Profily hladiny vody Příčné profily Návrh parametrů Časové data toku HEC-HMSHEC-RAS CRWR-PrePro ArcView

12 DMR ARC ČR Ukázka DMR

13 Směr proudění Kódování směrů Ukázka směru toku

14 Akumulace vody v toku Ukázka akumulace vody v toku

15 Říční síť Proces vyplňování prohlubní Ukázka říční sítě

16 Řeky a povodí modelovaného území

17 HEC-GeoHMS schéma povodí

18 HEC-HMS model povodí

19 HEC-HMS elementy povodí Povodí Řeky Vodní nádrže Soutoky řek Diverze z řek Přítoky Odtok

20 HEC-HMS Specifikace dat Definice časových informací. Data povodí Definice hydrologických prvků systému. Data srážek Definice hypotetických srážek v místě a čase. HEC-HMS data

21 Srážky Analýza toku - po povrchu (SCS) - řekou (Muskignum)

22 Výpočet odtoku srážek z povodí SCS metodou t p :čas zpoždění (min) L:délka nejdelšího odtoku (m) S:sklon nejdelšího odtoku (%) CN:průměrný Curve Number (70) (ACRAN i - IA) 2 ACRAN i – IA + R =ACEXS i ACEXS i velikost odtoku v součtu od počátku události po časový interval i (mm) ACRAN i velikost srážky v součtu od počátku události po časový interval i R maximální retence povodí IA počáteční ztráta na povodí R = (25400 – 254 x CN) / CN IA = n × R kde n = 0,2 Čas odtoku srážek z povodí 100L 0, CN 0,7 1900S 0,5 tptp =

23 S:akumulace v řece K:čas odtoku v řece (součinitel úměrnosti) X:parametr akumulace I:přítok do řeky Q:výtok z řeky ∆t:časový krok analýzy L s :délka řeky (m) V s :rychlost v řece (m/s) Výpočet odtoku vody řekou Muskignum metodou v klínu v hranolu Přítok IVýtok Q Průtok S = [XI + (1 - X) Q] dS dt = I - Q

24 X = 0,5 Maximální průtok Prahou je očekáván dne ,9 m 3 /s X = 0,4 Maximální průtok Prahou je očekáván dne ,1 m 3 /s Vypočtené průtoky Prahou Skutečný průtok = m 3 /s Pro Muskignum (SCS + Muskignum)

25 X = 0,5 Maximální průtok Prahou v průběhu 2. povodňové vlny je očekáván dne ,7 m 3 /s X = 0,4 Maximální průtok Prahou v průběhu 2. povodňové vlny je očekáván dne ,9 m 3 /s Vypočtené průtoky Prahou Skutečný průtok = m 3 /s Pro Muskignum (Initial/Const + Muskignum)

26 HEC-RAS GeoRAS ArcView Geometrická data Data plánu Data toku HEC-RAS ArcView

27 Použitý software: ArcView 3.2 HEC-PrePro 2.0 HEC-GeoHMS 3.1 HEC-HMS HEC-RAS 3.1 HEC-GeoRAS 3.1 Datové zdroje: DMR (ARC ČR500) Průměrný denní úhrn srážek od 6. do (ČHMÚ) Časové záznamy průtoků hydrologickou sítí Vltavy

28 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Modelování stoku přívalových srážek v povodí Autor: Stanislav Žitník Autor: Stanislav Žitník Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rapant, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google