Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modelování stoku přívalových srážek v povodí Autor: Stanislav Žitník Autor: Stanislav Žitník Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modelování stoku přívalových srážek v povodí Autor: Stanislav Žitník Autor: Stanislav Žitník Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rapant, CSc."— Transkript prezentace:

1 Modelování stoku přívalových srážek v povodí Autor: Stanislav Žitník Autor: Stanislav Žitník Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

2 Namodelovat spad a odtok srážek s krokem jeden den. Porovnat max. předpokládaný průtok Prahou se skutečností. Provést analýzu drenážní sítě. Vytvořit DMR povodí. Úkoly Praha Šumava diplomové práce: Povodeň 2002

3 Zimní povodeň Dešťová prvého typu Dešťová druhého typu Povodeň -zvětšením průtoků -zmenšením průtočnosti koryta je způsobena:

4 Meteorologický model

5 10. 11. 12. 13. 5. 6. 7. 8. VaVa VbVb VcVc VdVd Příčiny povodně roku 2002

6 Výsledky předpovědních modelů z předních evropských center a regionálních modelů Družicové snímky Data z radarů Znalosti a zkušenosti meteorologa Data z pozorovacích stanic Meteorologická předpověď Střednědobá Krátkodobá

7 Hydrologický model

8 POVRCHOVÝ ODTOK INFILTRACE POVRCHOVÁ ZTRÁTA SRÁŽKY HYPODERMICKÝ ODTOK PRŮSAK PŘÍMÝ ODTOK ZÁKLADNÍ ODTOK ODTOKOVÁ ZTRÁTA CELKOVÝ ODTOK Z POVODÍ ZÁVĚROVÝM PROFILEM NA TOKU PODZEMNÍ ODTOK MIMO ZÁVĚROVÝ PROFIL NA TOKU Srážko-Odtokový proces Hydrologický model

9 Dynamické: Množství srážek Intenzita srážek Posléze předchozí srážky Vodní díla, jezera Plocha povodí Sklon svahů Hustota sítě toků Infiltrační dispozice Statické: Parametry srážko-odtokového procesu Výpar Srážky Půda Hornina Průsak Podzemní voda

10 Podklady hydrologických parametrů ZM ČR 10 resp. ZABAGED Půdní mapa Hydrogeologická mapa ČGS, VÚMOP - plocha povodí - reliéf povrchu - síť vodních toků - vodní nádrže - sníženiny reliéfu - způsob využití pozemku - půda - geologická stavba povodí

11 Modelování povodně prostředky HEC HEC-GeoHMS HEC-GeoRas Profily hladiny vody Příčné profily Návrh parametrů Časové data toku HEC-HMSHEC-RAS CRWR-PrePro ArcView

12 DMR ARC ČR 500 71 56 44 5369 74 7872 69 47 68 58 55 21 31 67 58 4946 37 38 64 22 61 16 Ukázka DMR

13 Směr proudění 1 2 4 8 16 32 64 128 Kódování směrů 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 11 24 8 128 124 1 4 1 Ukázka směru toku

14 Akumulace vody v toku Ukázka akumulace vody v toku 00 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 00 3 8 5 2 1 1 20 0 124

15 Říční síť Proces vyplňování prohlubní Ukázka říční sítě

16 Řeky a povodí modelovaného území

17 HEC-GeoHMS schéma povodí

18 HEC-HMS model povodí

19 HEC-HMS elementy povodí Povodí Řeky Vodní nádrže Soutoky řek Diverze z řek Přítoky Odtok

20 HEC-HMS Specifikace dat Definice časových informací. Data povodí Definice hydrologických prvků systému. Data srážek Definice hypotetických srážek v místě a čase. HEC-HMS data

21 Srážky Analýza toku - po povrchu (SCS) - řekou (Muskignum)

22 Výpočet odtoku srážek z povodí SCS metodou t p :čas zpoždění (min) L:délka nejdelšího odtoku (m) S:sklon nejdelšího odtoku (%) CN:průměrný Curve Number (70) (ACRAN i - IA) 2 ACRAN i – IA + R =ACEXS i ACEXS i velikost odtoku v součtu od počátku události po časový interval i (mm) ACRAN i velikost srážky v součtu od počátku události po časový interval i R maximální retence povodí IA počáteční ztráta na povodí R = (25400 – 254 x CN) / CN IA = n × R kde n = 0,2 Čas odtoku srážek z povodí 100L 0,8 - 9 1000 CN 0,7 1900S 0,5 tptp =

23 S:akumulace v řece K:čas odtoku v řece (součinitel úměrnosti) X:parametr akumulace I:přítok do řeky Q:výtok z řeky ∆t:časový krok analýzy L s :délka řeky (m) V s :rychlost v řece (m/s) Výpočet odtoku vody řekou Muskignum metodou v klínu v hranolu Přítok IVýtok Q Průtok S = [XI + (1 - X) Q] dS dt = I - Q

24 X = 0,5 Maximální průtok Prahou je očekáván dne 14.8. 4 079,9 m 3 /s X = 0,4 Maximální průtok Prahou je očekáván dne 14.8. 3 638,1 m 3 /s Vypočtené průtoky Prahou Skutečný průtok = 5 160 m 3 /s Pro Muskignum (SCS + Muskignum)

25 X = 0,5 Maximální průtok Prahou v průběhu 2. povodňové vlny je očekáván dne 14.8. 5 729,7 m 3 /s X = 0,4 Maximální průtok Prahou v průběhu 2. povodňové vlny je očekáván dne 14.8. 5 039,9 m 3 /s Vypočtené průtoky Prahou Skutečný průtok = 5 160 m 3 /s Pro Muskignum (Initial/Const + Muskignum)

26 HEC-RAS GeoRAS ArcView Geometrická data Data plánu Data toku HEC-RAS ArcView

27 Použitý software: ArcView 3.2 HEC-PrePro 2.0 HEC-GeoHMS 3.1 HEC-HMS 2.2.2 HEC-RAS 3.1 HEC-GeoRAS 3.1 Datové zdroje: DMR (ARC ČR500) Průměrný denní úhrn srážek od 6. do 15.8. 2002 (ČHMÚ) Časové záznamy průtoků hydrologickou sítí Vltavy

28 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Modelování stoku přívalových srážek v povodí Autor: Stanislav Žitník Autor: Stanislav Žitník Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Rapant, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google