Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS"— Transkript prezentace:

1 Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS
Doktorandská práce Využití geoinformačních technologií pro modelování hydrogeologických procesů Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS David Vojtek

2 Definice „Hydrogeologie je nauka o vzniku, vlastnostech, vyhledávání, průzkumu a jímáni podzemních vod a o geologických a hydraulických podmínkách jejich akumulace v horninách a proděni horninami.“ Skripta VŠB Hydrogeologie – 1.díl Obrázek znázorňující podzemní a povrchovou hydrogeologii???

3 Hydrogeologické modelování
Realita Tvorba GRIDU Klíčové prvky reality Konverze na model

4 Hydrogeologické modely
Deterministické Numerické Matematický popis hydrogeologických a hydrochemických podmínek na lokalitě Využívají řídících diferenciálních rovnic proudění a zákona zachování hmoty pro simulování proudění podzemní vody a transportu rozpuštěných látek ve vodě Založeny na reálných pozorováních a představách o lokalitě Přechod na popis numerických modelů Analytické Stochastické

5 Základní důvody pro modelování podzemních vod
Generické - porozumět interakci různých procesů Interpretační - získat náhled na fyzikální procesy na lokalitě Prediktivní - predikovat proudění podzemní vody a transport polutantů v budoucnu

6 Základní funkce modelů pro modelování podzemních vod 1
Modelování proudění Co takový model podzemních vod dělá; transport a znečištění

7 Základní funkce modelů pro modelování podzemních vod 2
Modelování transportu kontaminantu

8 Cíle projektu Metodika pro import a export dat z a do programového prostředí pro modelování podzemních vod GMS 3.1 Vizualizace dat Doplnění vstupních parametrů infiltrací v modelů Ověřit potenciální zpřesnění modelů

9 Oblast zájmu Obrázek kde daná oblast leží

10 Dostupná data Model vytvořeny v rámci projektu DANCE
Projekt je zaměřen na analýzu a ochranu jímacího území Nová Ves Současné a předpokládané datové vstupy

11 Požadovaná data a informace
Digitální katastrální mapa (Magistrát města Ostravy; oddělení ochrany vody a půd) Datové sady vodovodních sítí a kanalizací v modelovaném území (Ostravské vodovody a kanalizace s.r o.) Specifikace některých vstupních formátů GMS 3.1 Ovak a magistrát města ostrava

12 GMS 3.1 Programový produkt pro tvorbu numerických modelů a pro samotné modelování 10 modulů zabezpečujících různé funkce modelu Pracuje s GRIDY (2D, 3D) Pravidelné Nepravidelné Pracuje s vektorem Stručný popis, a moduly

13 GMS 3.1 a Import Hogentogler SCAPS GMS Sample Data Arc/Info Grid
GRASS Grid Surfer Grid TIFF Tabular Scatter Point - 2D Tabular Scatter Point - 3D Tabular Observation Point DXF

14 GMS 3.1 a Export Arc/Info Grid GRASS Grid 2D Scatter do Shapefile DXF
TIFF UTEXAS Pore Pressures UTEXAS Profile Lines

15 GMS 3.1 a grafické výstupy Minulost Současnost a budoucnost
GMS nemá dostatečné nástroje pro tvorbu grafických výstupu Výstupy byly vytvářeny kombinacemi různých postupů Současnost a budoucnost pomoci programu pro tvorbu a správu GIS lze dosáhnou výstupu na kvalitativně i kvantitativně vyšší úrovni Minuly a současný stav

16 Rozbor budoucích cílů 1 Úprava datového modelu stávající databáze vrtů, která je nyní dostupná Na základě nového datového modelů databáze vytvořit exportní procedury pro vygenerování vstupních dat (profilů vrtů) pro tvorbu modelu Metodika importu a exportu dat z programových prostředků GIS a geologických databázi

17 Rozbor budoucích cílů 2 Úprava dat digitální katastrální mapy
Rozdělení typů povrchů na propustné nepropustné Propustné plochy pak dle schopnost absorpce vody (déšť) Úprava dat sítí vodovodu a kanalizace U vodovodů zahrnutí úniků, které jsou zmapované U kanalizace množství úniku odhadem Zpřesnění současných modelů, přesnějšími vstupy infiltrací, jak přirozených tak umělých

18 Rozbor budoucích cílů 3 Začlenění upravených dat do stávajícího modelu
Provedení modelování a ověření možných vlivu umělé i přirozené infiltrace na přesnost výsledků modelování Výsledkem by mělo být odstranění jedné z nejistot při interpretaci výsledků modelování Verifikace existujícího modelů a zpřesněného modelu.

19 Děkují za pozornost


Stáhnout ppt "Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS"

Podobné prezentace


Reklamy Google