Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doktorandská práce David Vojtek Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS Využití geoinformačních technologií pro modelování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doktorandská práce David Vojtek Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS Využití geoinformačních technologií pro modelování."— Transkript prezentace:

1 Doktorandská práce David Vojtek David.Vojtek.hgf@vsb.cz Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS Využití geoinformačních technologií pro modelování hydrogeologických procesů

2 Definice „Hydrogeologie je nauka o vzniku, vlastnostech, vyhledávání, průzkumu a jímáni podzemních vod a o geologických a hydraulických podmínkách jejich akumulace v horninách a proděni horninami.“ Skripta VŠB Hydrogeologie – 1.díl

3 Realita Klíčové prvky reality Tvorba GRIDU Konverze na model Hydrogeologické modelování

4 Hydrogeologické modely Deterministické –Numerické Matematický popis hydrogeologických a hydrochemických podmínek na lokalitě Využívají řídících diferenciálních rovnic proudění a zákona zachování hmoty pro simulování proudění podzemní vody a transportu rozpuštěných látek ve vodě Založeny na reálných pozorováních a představách o lokalitě –Analytické Stochastické

5 Základní důvody pro modelování podzemních vod Generické - porozumět interakci různých procesů Interpretační - získat náhled na fyzikální procesy na lokalitě Prediktivní - predikovat proudění podzemní vody a transport polutantů v budoucnu

6 Základní funkce modelů pro modelování podzemních vod 1 Modelování proudění

7 Základní funkce modelů pro modelování podzemních vod 2 Modelování transportu kontaminantu

8 Cíle projektu Metodika pro import a export dat z a do programového prostředí pro modelování podzemních vod GMS 3.1 Vizualizace dat Doplnění vstupních parametrů infiltrací v modelů Ověřit potenciální zpřesnění modelů

9 Oblast zájmu

10 Dostupná data Model vytvořeny v rámci projektu DANCE –Projekt je zaměřen na analýzu a ochranu jímacího území Nová Ves

11 Požadovaná data a informace Digitální katastrální mapa (Magistrát města Ostravy; oddělení ochrany vody a půd) Datové sady vodovodních sítí a kanalizací v modelovaném území (Ostravské vodovody a kanalizace s.r o.) Specifikace některých vstupních formátů GMS 3.1

12 GMS 3.1 Programový produkt pro tvorbu numerických modelů a pro samotné modelování 10 modulů zabezpečujících různé funkce modelu Pracuje s GRIDY (2D, 3D) –Pravidelné –Nepravidelné Pracuje s vektorem

13 GMS 3.1 a Import Hogentogler SCAPS GMS Sample Data Arc/Info Grid GRASS Grid Surfer Grid TIFF Tabular Scatter Point - 2D Tabular Scatter Point - 3D Tabular Observation Point DXF

14 GMS 3.1 a Export Arc/Info Grid GRASS Grid 2D Scatter do Shapefile DXF TIFF UTEXAS Pore Pressures UTEXAS Profile Lines

15 GMS 3.1 a grafické výstupy Minulost –GMS nemá dostatečné nástroje pro tvorbu grafických výstupu –Výstupy byly vytvářeny kombinacemi různých postupů Současnost a budoucnost –pomoci programu pro tvorbu a správu GIS lze dosáhnou výstupu na kvalitativně i kvantitativně vyšší úrovni

16 Rozbor budoucích cílů 1 Úprava datového modelu stávající databáze vrtů, která je nyní dostupná Na základě nového datového modelů databáze vytvořit exportní procedury pro vygenerování vstupních dat (profilů vrtů) pro tvorbu modelu

17 Rozbor budoucích cílů 2 Úprava dat digitální katastrální mapy –Rozdělení typů povrchů na propustné nepropustné –Propustné plochy pak dle schopnost absorpce vody (déšť) Úprava dat sítí vodovodu a kanalizace –U vodovodů zahrnutí úniků, které jsou zmapované –U kanalizace množství úniku odhadem

18 Rozbor budoucích cílů 3 Začlenění upravených dat do stávajícího modelu Provedení modelování a ověření možných vlivu umělé i přirozené infiltrace na přesnost výsledků modelování Výsledkem by mělo být odstranění jedné z nejistot při interpretaci výsledků modelování

19 Děkují za pozornost


Stáhnout ppt "Doktorandská práce David Vojtek Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS Využití geoinformačních technologií pro modelování."

Podobné prezentace


Reklamy Google